അമേരിക്കയില്‍ കൊലപാതകങ്ങള്‍ അനിയന്ത്രിതമാകുന്നു (കോര ചെറിയാന്‍)- ഫിലാഡല്‍ഫിയ: സൂര്യന്‍ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍ കൈയ്യടക്കി...