image
ADVERTISE WITH US


image
അസ്സലാമു അലൈക്കും നമ്പ്യാർ സാഹിബ...ഞമ്മള് ടൂറിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് .എയ്താൻ ബൈകി . ലേഖനം ബായിച്ച് ഞമ്മള് ബേജാറായി. മൊഹബത്തിനു എതിര് നിന്ന ഉപ്പാനേം ഉമ്മാനേം സഹോദരങ്ങളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞ പഹയത്തി ഹറാമി തന്നെ. സാഹിബ ഇങ്ങള് ഒരു കാരിയം ബിട്ടു പോയി. ഷബ്‌നം എന്ന ഹറാം പിറന്നോള്ക്ക് (ഞമ്മടെ ഭാഷ .. ക്ഷമിക്കുക) മു്യു്ത്ത കാമമായിരുന്നു. കാമത്തിന് കണ്ണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പഹയച്ചി ബെട്ടി കൊന്നില്ലേ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ. ഓൾക്ക് ബധ ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം. സാഹിബ ഇങ്ങള് ഇത്തരം ബിബരങ്ങൾ എയ്തികൊണ്ടിരിക്കുക. പടച്ചോന്റെ കൃപ ഇങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ.
Capitol Violence The FBI is seeking to identify individuals involved in the violent activities that occurred at the U.S. Capitol and surrounding areas on January 6, 2021. View photos and related information here. If you have any information to provide, visit tips.fbi.gov or call 1-800-CALL-FBI. First and foremost, I want to assure you, your staff, and the American people that the FBI has deployed every single tool at our disposal and our full arsenal of investigative resources to aggressively pursue those involved in the heinous violence and criminal activity that occurred on January 6, 2021. We are working closely with our federal, state, and local law enforcement partners, as well as private sector partners, to identify those responsible for the violence and destruction of property at the U.S. Capitol building who showed blatant and appalling disregard for our institutions of government and the orderly administration of the democratic process.
ഞാൻ ഒരു ‘സാധാരണക്കാരനാണ് ‘ ട്രമ്പ് പ്രസിഡണ്ടാണെന്ന് വ്ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ . പക്ഷെ നാട്ടുകാർ എന്നെ വേതാളം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് . എന്നെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുമോ?
FBI has a new list of indictments, there are Senators & Members of Congress in it.
അല്ല നിങ്ങൾ ആരും അല്ല നാരദൻ പറഞ്ഞ വേതാളം. അത് ഞാൻ തന്നെ -ഡെമോRAT
വേതാള പുരാണം കോവിഡ് അത്ര കുട്ടിക്കളിയല്ല. പലർക്കും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യ്തിരുന്ന മെൻറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഒരു മനോരോഗി ഡോക്ട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നും രാവിലെ അയാൾ രോഗികളെ കാണാൻ വാർഡ് സന്ദർശനം നടത്തുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഉന്നത ചികിത്സ കിട്ടിയിട്ടും ഒരു മുൻ കോവിഡ് രോഗി 8 മില്യൺ വോട്ടുകൾക്ക് തോറ്റിട്ടും ഇപ്പോഴും താൻ പ്രസിഡണ്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇയാളുടെ ആരാധകർക്കും ഇ രോഗം പിടിപെട്ടു. എന്നെ കണ്ടാൽ വേതാളം അന്നെന്നു തോന്നിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നവരോട് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന് ചികിത്സ ഇല്ല. -നാരദൻ ഹൂസ്റ്റൺ
കവിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമര്ശനം ആണെന്ന് മാത്യു അർണോൾഡ്.. കവിത പ്രതികരണവുമാകാം. കവിത ആസ്വാദനവും മാർഗ്ഗദര്ശനവുമാകാം. കാവ്യസൗന്ദര്യവും കാവ്യനീതിയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കവിതയെന്നു അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ വിവിധ കർത്തവ്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ അനുഭവങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ ആവിഷ്കാരമാണീ കവിതയിൽ. ദേവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തെ ആദരിക്കുന്ന കവി മനസ്സ് നിർമ്മലമാണ്. ഡോക്ടർ പൂമൊട്ടിലിനു ആശംസകൾ.
എടാ ചുണ്ടെലി , വിദ്യാധരൻ മാഷ്‌ വളരെ വ്യകതമായിട്ട് ഗവർണറുടെ കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞട്ടുണ്ട്. അല്ല റാറ്റിനെങ്ങനെ മനസിലാക്കാനാ! മുഴുവൻ വായിക്കെണ്ടെ . കാള പെറ്റെ കയറെടുത്തൊന്നു പറഞ്ഞപോലാണ് . നല്ല ഒരുകവിതയുടെയും അഭിപ്രായ കവിതയുടെയും ചുവട്ടിലാണ് എലിക്ക് കാഷ്ടിക്കാൻ കണ്ടത് .
ട്രംപിനെ പഴി ചാരിക്കോളൂ, ഗവർണ്ണറെ പറയരുത്. ഞങ്ങളുടെ കൂമൂ കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്നവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യില്ല. ചെയ്താലും 10 ആളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കില്ല. ഫേക്ക് ചാനൽ ഫ്രീഡോ ഞങ്ങളോട്‌ അത് നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പക്ഷെ ഞാനായിരിക്കും ആ വേതാളം.

അസ്സലാമു അലൈക്കും നമ്പ്യാർ സാഹിബ...ഞമ്മള് ടൂറിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് .എയ്താൻ ബൈകി . ലേഖനം ബായിച്ച് ഞമ്മള് ബേജാറായി. മൊഹബത്തിനു എതിര് നിന്ന ഉപ്പാനേം ഉമ്മാനേം സഹോദരങ്ങളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞ പഹയത്തി ഹറാമി തന്നെ. സാഹിബ ഇങ്ങള് ഒരു കാരിയം ബിട്ടു പോയി. ഷബ്‌നം എന്ന ഹറാം പിറന്നോള്ക്ക് (ഞമ്മടെ ഭാഷ .. ക്ഷമിക്കുക) മു്യു്ത്ത കാമമായിരുന്നു. കാമത്തിന് കണ്ണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പഹയച്ചി ബെട്ടി കൊന്നില്ലേ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ. ഓൾക്ക് ബധ ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം. സാഹിബ ഇങ്ങള് ഇത്തരം ബിബരങ്ങൾ എയ്തികൊണ്ടിരിക്കുക. പടച്ചോന്റെ കൃപ ഇങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ.
Capitol Violence The FBI is seeking to identify individuals involved in the violent activities that occurred at the U.S. Capitol and surrounding areas on January 6, 2021. View photos and related information here. If you have any information to provide, visit tips.fbi.gov or call 1-800-CALL-FBI. First and foremost, I want to assure you, your staff, and the American people that the FBI has deployed every single tool at our disposal and our full arsenal of investigative resources to aggressively pursue those involved in the heinous violence and criminal activity that occurred on January 6, 2021. We are working closely with our federal, state, and local law enforcement partners, as well as private sector partners, to identify those responsible for the violence and destruction of property at the U.S. Capitol building who showed blatant and appalling disregard for our institutions of government and the orderly administration of the democratic process.
ഞാൻ ഒരു ‘സാധാരണക്കാരനാണ് ‘ ട്രമ്പ് പ്രസിഡണ്ടാണെന്ന് വ്ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ . പക്ഷെ നാട്ടുകാർ എന്നെ വേതാളം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് . എന്നെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുമോ?
FBI has a new list of indictments, there are Senators & Members of Congress in it.
അല്ല നിങ്ങൾ ആരും അല്ല നാരദൻ പറഞ്ഞ വേതാളം. അത് ഞാൻ തന്നെ -ഡെമോRAT
വേതാള പുരാണം കോവിഡ് അത്ര കുട്ടിക്കളിയല്ല. പലർക്കും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യ്തിരുന്ന മെൻറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഒരു മനോരോഗി ഡോക്ട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നും രാവിലെ അയാൾ രോഗികളെ കാണാൻ വാർഡ് സന്ദർശനം നടത്തുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഉന്നത ചികിത്സ കിട്ടിയിട്ടും ഒരു മുൻ കോവിഡ് രോഗി 8 മില്യൺ വോട്ടുകൾക്ക് തോറ്റിട്ടും ഇപ്പോഴും താൻ പ്രസിഡണ്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇയാളുടെ ആരാധകർക്കും ഇ രോഗം പിടിപെട്ടു. എന്നെ കണ്ടാൽ വേതാളം അന്നെന്നു തോന്നിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നവരോട് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന് ചികിത്സ ഇല്ല. -നാരദൻ ഹൂസ്റ്റൺ
കവിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമര്ശനം ആണെന്ന് മാത്യു അർണോൾഡ്.. കവിത പ്രതികരണവുമാകാം. കവിത ആസ്വാദനവും മാർഗ്ഗദര്ശനവുമാകാം. കാവ്യസൗന്ദര്യവും കാവ്യനീതിയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കവിതയെന്നു അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ വിവിധ കർത്തവ്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ അനുഭവങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ ആവിഷ്കാരമാണീ കവിതയിൽ. ദേവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീത്വത്തെ ആദരിക്കുന്ന കവി മനസ്സ് നിർമ്മലമാണ്. ഡോക്ടർ പൂമൊട്ടിലിനു ആശംസകൾ.
എടാ ചുണ്ടെലി , വിദ്യാധരൻ മാഷ്‌ വളരെ വ്യകതമായിട്ട് ഗവർണറുടെ കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞട്ടുണ്ട്. അല്ല റാറ്റിനെങ്ങനെ മനസിലാക്കാനാ! മുഴുവൻ വായിക്കെണ്ടെ . കാള പെറ്റെ കയറെടുത്തൊന്നു പറഞ്ഞപോലാണ് . നല്ല ഒരുകവിതയുടെയും അഭിപ്രായ കവിതയുടെയും ചുവട്ടിലാണ് എലിക്ക് കാഷ്ടിക്കാൻ കണ്ടത് .
ട്രംപിനെ പഴി ചാരിക്കോളൂ, ഗവർണ്ണറെ പറയരുത്. ഞങ്ങളുടെ കൂമൂ കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്നവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യില്ല. ചെയ്താലും 10 ആളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കില്ല. ഫേക്ക് ചാനൽ ഫ്രീഡോ ഞങ്ങളോട്‌ അത് നേരത്തേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പക്ഷെ ഞാനായിരിക്കും ആ വേതാളം.