image

Give opportunities to all religions to change KHNAs notorious communal organization label.
Indian National Congress exists only in overseas. It was destroyed by Indira Gandhi. The process is irreversible.
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി, അതെന്തുതന്നെ ആയാലും, അനുസരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുപ്പായധാരികൾക്ക് അവരുടേതായ അജണ്ടയുണ്ട്. അത് വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ എന്താണ് ഘോഷിക്കുന്നതു? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അണികളെയിറക്കി സമരം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടു കോര്പറേറ്റക്കാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരുടെ വക്താക്കളായി മാറി കോടികൾ കൊയ്യുന്നതുപോലെയാണ് ഈ ചുവന്ന കുപ്പായങ്ങൾ. യേശു പറഞ്ഞു, “ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടീട്ടു തന്നെത്താൻ നഷ്ടമാക്കിക്കളകയോ ചേതം വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം?” വെറുതെ ഇവന്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇനിയെങ്കിലും ഞുറിയിൽ തൂങ്ങി നടക്കാതെ അവനവന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്ക്.
വിദ്യാധരന്‍ തിരിച്ചു വന്നതില്‍ വളരെയധികം ആനന്ദം തോന്നുന്നു, നന്ദി. profGFNPhd എന്നത് ഒന്ന് പിരിചാലോ?. p= മലയാളത്തില്‍ പു.....; r = rat; o= ഒ ....; f= അമേരിക്കന്‍ f .....; G= അടി കിട്ടുമ്പോള്‍ ഗ പോലെ വളഞ്ഞു കൂടുന്നവന്‍, F= f ...ലെസ്സ് , Phd = കള്ള Phd ഫ്രം ട്രമ്പ്‌ ഉള്ളി വേര്സിട്ടി. അതേ എല്ലാ ഗുഹാവാസിയും മറ്റുള്ളവര്‍ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്ന് തോന്നും. -സരസമ്മ ഹൂസ്ടന്‍
എമ്പയർ റീജിയനിലുള്ള നാല് അസ്സോസിയേഷൻസ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഉൾപ്പടെ ഇവരെ ആരെയും സപ്പോർട് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യത്തുമില്ല. സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നടക്കത്തില്ല. ഫൊക്കാന അല്ല ഫോമാ.
I really appreciate Dr. A. K. B. Pillai for fulfilling his dream by writing his own experiences in real life. He is a matured, experienced,wise man and a writer who contributed many things through his writings. Not only that he is a philanthropist too. He helped many people in his life. As a very close friend of mine I had the opportunity to understand him fully. He is a man of principles. In my opinion, he fully completed his life, and his writings are really a contribution to the coming generations. God Bless Dr. A. K. B. for fulfilling his dream. Thomas Koovalloor
Photo പത്രത്തിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിൽ അംഗങ്ങൾ ആകണം. ചിരിക്കാതെ മറ്റെന്തു ചെയ്യാൻ ???
Empire Region never supported above candidates. Self proclaimed. Please re read as YMA supported. There are other candidates from this region. Let us see who is going to win.
The election is over --- Trump sealed his landslide victory Trump/Pence 2020
ഇരുളിന്റെ മൂലയിൽ പതിയിരിക്കും പരപമ്പരവിഡ്ഢികളെ, അറിവുള്ളോർ പറയുന്ന വാക്കു കേട്ട് മറ നീക്കി പുറത്തേക്ക് വന്നിടുക. ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടുകില്ല; അതു വേഗം വന്നു മറഞ്ഞുപോകും. എന്തിന് നിന്നകം കഠിനമാക്കിടുന്നു, എന്തിനീ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമുള്ളിൽ? നിൻ അഹങ്കാരം നിന്നെ തുണയ്ക്കുകില്ല നിൻ പൊങ്ങച്ചം നിനക്ക് താങ്ങാകുകില്ല. ജാതിമതത്തിന്റ പേരു ചൊല്ലി വാദിപ്പതു ജൂഗുപ്‌സാവഹമല്ലേ?. കറുപ്പില്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെന്തു ചന്തം കറുപ്പും വെളുപ്പുമില്ലേൽ തവിട്ടിനെന്തു ഭംഗി? ഹീനന്മാർ നേതാവായി രാജ്യം ഭരിച്ചിടുകിൽ ശൂന്യമാകും നാട് മുടിഞ്ഞുമുത്തറയിട്ടുപോകും വന്നിടും കള്ളന്മാർ കർത്താവിൻ പേരിലിങ്ങ് എന്നാലാ ചതിക്കുഴിയിൽ വീണിടില്ലേ. അതുകൊണ്ടു പാമ്പിനെപ്പോൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിവേണം അതുപോലെ വേണം പ്രാവിൻ സമം ശുദ്ധഭാവോം 'കമല'ങ്ങൾ വിരിയട്ടെ നാട്ടിലൊക്കെ, അവ അമലമാകാതെ മാത്രം നാം നോക്കിടേണം. ഏകാധിപതികൾ നാട്ടിൽ പെരുത്തുപോയാൽ മാ- ലോകർ ദുഃഖത്തിലാണ്ടു പൊകും . ജനകീയ ഭരണം ഭൂവിൽ നിലനിറുത്തിടുവാൻ ജനങ്ങൾ മടികൂടാതെ വോട്ടു ചെയ്കവേണം. "അന്തണനെച്ചമച്ചുള്ളൊരു കൈല്ലോ ഹന്ത നിർമ്മിച്ചു ചെറുമനെയും " ഇരുളിന്റെ മൂലയിൽ പതിയിരിക്കും പരപമ്പരവിഡ്ഢികളെ, അറിവുള്ളോർ പറയുന്ന വാക്കു കേട്ട് മറ നീക്കി പുറത്തേക്ക് വന്നിടുക. ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടുകില്ല; അതു വേഗം വന്നു മറഞ്ഞുപോകും. വിദ്യാധരൻ

Give opportunities to all religions to change KHNAs notorious communal organization label.
Indian National Congress exists only in overseas. It was destroyed by Indira Gandhi. The process is irreversible.
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി, അതെന്തുതന്നെ ആയാലും, അനുസരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുപ്പായധാരികൾക്ക് അവരുടേതായ അജണ്ടയുണ്ട്. അത് വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ എന്താണ് ഘോഷിക്കുന്നതു? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അണികളെയിറക്കി സമരം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടു കോര്പറേറ്റക്കാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരുടെ വക്താക്കളായി മാറി കോടികൾ കൊയ്യുന്നതുപോലെയാണ് ഈ ചുവന്ന കുപ്പായങ്ങൾ. യേശു പറഞ്ഞു, “ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടീട്ടു തന്നെത്താൻ നഷ്ടമാക്കിക്കളകയോ ചേതം വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം?” വെറുതെ ഇവന്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇനിയെങ്കിലും ഞുറിയിൽ തൂങ്ങി നടക്കാതെ അവനവന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്ക്.
വിദ്യാധരന്‍ തിരിച്ചു വന്നതില്‍ വളരെയധികം ആനന്ദം തോന്നുന്നു, നന്ദി. profGFNPhd എന്നത് ഒന്ന് പിരിചാലോ?. p= മലയാളത്തില്‍ പു.....; r = rat; o= ഒ ....; f= അമേരിക്കന്‍ f .....; G= അടി കിട്ടുമ്പോള്‍ ഗ പോലെ വളഞ്ഞു കൂടുന്നവന്‍, F= f ...ലെസ്സ് , Phd = കള്ള Phd ഫ്രം ട്രമ്പ്‌ ഉള്ളി വേര്സിട്ടി. അതേ എല്ലാ ഗുഹാവാസിയും മറ്റുള്ളവര്‍ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്ന് തോന്നും. -സരസമ്മ ഹൂസ്ടന്‍
എമ്പയർ റീജിയനിലുള്ള നാല് അസ്സോസിയേഷൻസ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഉൾപ്പടെ ഇവരെ ആരെയും സപ്പോർട് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യത്തുമില്ല. സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നടക്കത്തില്ല. ഫൊക്കാന അല്ല ഫോമാ.
I really appreciate Dr. A. K. B. Pillai for fulfilling his dream by writing his own experiences in real life. He is a matured, experienced,wise man and a writer who contributed many things through his writings. Not only that he is a philanthropist too. He helped many people in his life. As a very close friend of mine I had the opportunity to understand him fully. He is a man of principles. In my opinion, he fully completed his life, and his writings are really a contribution to the coming generations. God Bless Dr. A. K. B. for fulfilling his dream. Thomas Koovalloor
Photo പത്രത്തിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിൽ അംഗങ്ങൾ ആകണം. ചിരിക്കാതെ മറ്റെന്തു ചെയ്യാൻ ???
Empire Region never supported above candidates. Self proclaimed. Please re read as YMA supported. There are other candidates from this region. Let us see who is going to win.
The election is over --- Trump sealed his landslide victory Trump/Pence 2020
ഇരുളിന്റെ മൂലയിൽ പതിയിരിക്കും പരപമ്പരവിഡ്ഢികളെ, അറിവുള്ളോർ പറയുന്ന വാക്കു കേട്ട് മറ നീക്കി പുറത്തേക്ക് വന്നിടുക. ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടുകില്ല; അതു വേഗം വന്നു മറഞ്ഞുപോകും. എന്തിന് നിന്നകം കഠിനമാക്കിടുന്നു, എന്തിനീ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമുള്ളിൽ? നിൻ അഹങ്കാരം നിന്നെ തുണയ്ക്കുകില്ല നിൻ പൊങ്ങച്ചം നിനക്ക് താങ്ങാകുകില്ല. ജാതിമതത്തിന്റ പേരു ചൊല്ലി വാദിപ്പതു ജൂഗുപ്‌സാവഹമല്ലേ?. കറുപ്പില്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെന്തു ചന്തം കറുപ്പും വെളുപ്പുമില്ലേൽ തവിട്ടിനെന്തു ഭംഗി? ഹീനന്മാർ നേതാവായി രാജ്യം ഭരിച്ചിടുകിൽ ശൂന്യമാകും നാട് മുടിഞ്ഞുമുത്തറയിട്ടുപോകും വന്നിടും കള്ളന്മാർ കർത്താവിൻ പേരിലിങ്ങ് എന്നാലാ ചതിക്കുഴിയിൽ വീണിടില്ലേ. അതുകൊണ്ടു പാമ്പിനെപ്പോൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിവേണം അതുപോലെ വേണം പ്രാവിൻ സമം ശുദ്ധഭാവോം 'കമല'ങ്ങൾ വിരിയട്ടെ നാട്ടിലൊക്കെ, അവ അമലമാകാതെ മാത്രം നാം നോക്കിടേണം. ഏകാധിപതികൾ നാട്ടിൽ പെരുത്തുപോയാൽ മാ- ലോകർ ദുഃഖത്തിലാണ്ടു പൊകും . ജനകീയ ഭരണം ഭൂവിൽ നിലനിറുത്തിടുവാൻ ജനങ്ങൾ മടികൂടാതെ വോട്ടു ചെയ്കവേണം. "അന്തണനെച്ചമച്ചുള്ളൊരു കൈല്ലോ ഹന്ത നിർമ്മിച്ചു ചെറുമനെയും " ഇരുളിന്റെ മൂലയിൽ പതിയിരിക്കും പരപമ്പരവിഡ്ഢികളെ, അറിവുള്ളോർ പറയുന്ന വാക്കു കേട്ട് മറ നീക്കി പുറത്തേക്ക് വന്നിടുക. ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടുകില്ല; അതു വേഗം വന്നു മറഞ്ഞുപോകും. വിദ്യാധരൻ