image

I am afraid my comment was misread. Dear Mr. Mathulla, the thrust was that while it is a pity that each religion claims to have direct revelation from God, the Catholic Church is just making a hilariously ridiculous concession by embracing ALL other faiths while vouching to none but itself. You are barking up the wrong tree; I have no fight with you. Yet, to your last bark I should say, 'No, I will not, for THERE IS NO ...."
Who has the authority to say it is not proportional revelation in different religions? It must be either God come down and tell you personally or God send a prophet to tell it to the people. Even if God send a prophet, it is doubtful that Raju Thomas (?) will accept that person as a prophet.
First correct your 'writting' before starting zooming; an extra tea does not make writing more alive.
'എന്നാൽ ആനുപാതികമായ വെളിച്ചവും വെളിപാടുമാണ് ഓരോരുരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.' കൊള്ളാം! ഇതിൽനിന്നും സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് അറിയരുതോ!
Very good idea I hope Fomaa National and executive committee will consider this matter soon!
കുഞ്ഞുപാത്തുമ്മയെ അട്ട കടിക്കുന്നത് പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലാണോ ? അത് ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാണെന്റെർന്നു എന്ന നോവലിലല്ലേ?
ഭാവനയുണ്ട്, ഭാഷയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് 'മൗന'ത്തിന്റെ കുറെ നിർവ്വചനങ്ങൾമാത്രമേ ആയുള്ളൂ, ഒരു കവിത ആയില്ല--ഈ മുഗ്ദ്ധചിന്തകൾക്കുമേൽ അടയിരിക്കുക.
ആദ്യം തൊട്ടെ ദൈവങ്ങളും മതങ്ങളും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിച്ചു പോന്നു. മതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നേതാക്കളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വളർന്നുവരുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനോ ശെരി തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയാതെ വരുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ ധനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും മേടകളും അരമനകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾക്കും വിഗ്രഹാരാധനക്കും ചിലവിടുന്നു. ദൈവങ്ങൾ ആദി കാല൦ മുതലെ വെറുപ്പും, അസൂയയും, ക്രൂരതയും ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പൊന്നു. ഇന്നും ചാവേറുകളായും മറ്റും കൂട്ടങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് തീവ്ര മത വിസസികളാണ്. മത യുദ്ധങ്ങളും വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങളും ചോരപ്പുഴയൊഴുക്കുന്നു. മത രഹിത സമൂഹങ്ങളാണ് സമാധാനപ്രിയരും, വികസിതരും സഹായമനസ്ക്കരും. മതസമൂഹങ്ങൾ പട്ടിണിയിലും കഷ്ടതയിലും വിദ്വേഷത്തിലുമാണെന്നും. ഉയരണമെങ്കിൽ മതങ്ങളെ നിരാകരിച്ച പറ്റൂ
very poor standard of writting. You guys need more training in writing. All the comments in e malayalee has lot of mistakes. Grammer & spelling mistakes. Not good. I am thinking of starting a zoom conference to teach malayalees how to write.
ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ കൈ കാണിച്ചാൽ വണ്ടി നിർത്തുമോ! ഇലക്ഷൻ എത്ര മാറ്റി വെച്ചാലും നിങ്ങൾ ഒന്നും ജയിക്കില്ല മോനേ! രെജിസ്റ്റർ ചെയിത സംഘടനകൾക്കു ബാലറ്റ് പോസ്റ്റൽ മാർഗം അയക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ലയിനിൽ വോട്ട്. കൊറോണ കഴിഞ്ഞു വോട്ടു ചെയുവാൻ കൂട്ടം കൂടിയാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും തല്ല് മേടിക്കും. അടി പാർസൽ ആയി അയക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ!. അടി വേണ്ടാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ സപ്പോർട് ചെയുക. നിങ്ങളിൽ പലരെയും ചുണ്ണാമ്പു കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയിതു കഴിഞ്ഞു. അടി തീർച്ചയായും കിട്ടും. അടി വേണ്ടാത്തവർ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക. അടി കിട്ടുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം പുറത്തു വരും. -ഷാജി
I am afraid my comment was misread. Dear Mr. Mathulla, the thrust was that while it is a pity that each religion claims to have direct revelation from God, the Catholic Church is just making a hilariously ridiculous concession by embracing ALL other faiths while vouching to none but itself. You are barking up the wrong tree; I have no fight with you. Yet, to your last bark I should say, 'No, I will not, for THERE IS NO ...."
Who has the authority to say it is not proportional revelation in different religions? It must be either God come down and tell you personally or God send a prophet to tell it to the people. Even if God send a prophet, it is doubtful that Raju Thomas (?) will accept that person as a prophet.
First correct your 'writting' before starting zooming; an extra tea does not make writing more alive.
'എന്നാൽ ആനുപാതികമായ വെളിച്ചവും വെളിപാടുമാണ് ഓരോരുരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.' കൊള്ളാം! ഇതിൽനിന്നും സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് അറിയരുതോ!
Very good idea I hope Fomaa National and executive committee will consider this matter soon!
കുഞ്ഞുപാത്തുമ്മയെ അട്ട കടിക്കുന്നത് പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലാണോ ? അത് ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാണെന്റെർന്നു എന്ന നോവലിലല്ലേ?
ഭാവനയുണ്ട്, ഭാഷയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് 'മൗന'ത്തിന്റെ കുറെ നിർവ്വചനങ്ങൾമാത്രമേ ആയുള്ളൂ, ഒരു കവിത ആയില്ല--ഈ മുഗ്ദ്ധചിന്തകൾക്കുമേൽ അടയിരിക്കുക.
ആദ്യം തൊട്ടെ ദൈവങ്ങളും മതങ്ങളും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിച്ചു പോന്നു. മതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നേതാക്കളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വളർന്നുവരുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനോ ശെരി തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയാതെ വരുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ ധനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും മേടകളും അരമനകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾക്കും വിഗ്രഹാരാധനക്കും ചിലവിടുന്നു. ദൈവങ്ങൾ ആദി കാല൦ മുതലെ വെറുപ്പും, അസൂയയും, ക്രൂരതയും ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പൊന്നു. ഇന്നും ചാവേറുകളായും മറ്റും കൂട്ടങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് തീവ്ര മത വിസസികളാണ്. മത യുദ്ധങ്ങളും വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങളും ചോരപ്പുഴയൊഴുക്കുന്നു. മത രഹിത സമൂഹങ്ങളാണ് സമാധാനപ്രിയരും, വികസിതരും സഹായമനസ്ക്കരും. മതസമൂഹങ്ങൾ പട്ടിണിയിലും കഷ്ടതയിലും വിദ്വേഷത്തിലുമാണെന്നും. ഉയരണമെങ്കിൽ മതങ്ങളെ നിരാകരിച്ച പറ്റൂ
very poor standard of writting. You guys need more training in writing. All the comments in e malayalee has lot of mistakes. Grammer & spelling mistakes. Not good. I am thinking of starting a zoom conference to teach malayalees how to write.
ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ കൈ കാണിച്ചാൽ വണ്ടി നിർത്തുമോ! ഇലക്ഷൻ എത്ര മാറ്റി വെച്ചാലും നിങ്ങൾ ഒന്നും ജയിക്കില്ല മോനേ! രെജിസ്റ്റർ ചെയിത സംഘടനകൾക്കു ബാലറ്റ് പോസ്റ്റൽ മാർഗം അയക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ലയിനിൽ വോട്ട്. കൊറോണ കഴിഞ്ഞു വോട്ടു ചെയുവാൻ കൂട്ടം കൂടിയാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും തല്ല് മേടിക്കും. അടി പാർസൽ ആയി അയക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ!. അടി വേണ്ടാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ സപ്പോർട് ചെയുക. നിങ്ങളിൽ പലരെയും ചുണ്ണാമ്പു കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയിതു കഴിഞ്ഞു. അടി തീർച്ചയായും കിട്ടും. അടി വേണ്ടാത്തവർ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക. അടി കിട്ടുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം പുറത്തു വരും. -ഷാജി