image
ADVERTISE WITH USHis services are exceptional. A real public servant
കേരളത്തിലെ സാംസ്ക്കാരിക മേഖലയിൽ ഇന്ന് മതം പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.മതത്തെ താലോലിച്ചു അധികാരം നിലനിർത്തുവാനുള്ള വഴികളാണ് എല്ലാ രാഷ്ടീയ കക്ഷികളും തിരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് . അന്ധവിശ്വാസിയുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കാലിതൊഴുത്തായി ഇന്ന് കേരളം അനുദിനം മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.കേരളത്തിെൻ്റ സാംസ്ക്കാരിക മേഖല കുതിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് അല്ല, പിന്നോട്ടാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലെയും അവസ്ഥ, Elect, Thoma, Unnikrishnan, Paul, Rekha, Asok, Thomas.
It is widely accepted that the following are the Winners, Thomas Thomas, Unnikrishnan,paul John, Regha Philip, Ashok Pilli, Thomas Chandy.
കൊറോണ വയർസ് വയസ്സ് ആയവർക്കേ പിടിക്കു, മീഡിയ പറയുന്ന അത്രയും പേർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒഹായോ റാലിയിൽ ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചു. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നവരെ കൂവി വിളിച്ചു ജനക്കൂട്ടം. പുതിയ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറലിന്റെ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ നിമിത്തം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ മെയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ട്രംപിന്റെ പേരിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസ്. ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റാൽ തംപ് ജെയിലിൽ പോകും എന്ന് അമേരിക്കൻ അറ്റോർണി സംഘടന.
WASHINGTON — The National Institutes of Health said on Monday that a public relations staffer who had been using a pseudonym on a conservative website to attack Dr. Anthony Fauci, who runs the agency, and discount the seriousness of the coronavirus will retire. The Daily Beast first identified and reported that William B. Crews was also the managing editor of right-leaning website RedState where, under the fake name “streiff,” derided the government’s work against the coronavirus outbreak, calling it "massive fraud." The articles directly contradict and demean the agency's recommendations about COVID-19. They also trash Fauci, the nation's leading infectious disease expert, calling him a "mask nazi," among other insults.
ട്രംപിനെക്കാൾ മാരകമായ വിഷമോ?
ട്രംപിനെയും കൂട്ടുകമ്പനികളെയും നികുതി വെട്ടിപ്പിനു പ്രതിയാക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മൻഹാട്ടൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണി പ്രസ്താവിച്ചു. CDC യുടെ പ്രസ്‌താവനകൾ വിസ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പരമാക്കി. സത്യം അറിയേണ്ടവർ W റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കുക. കോവിഡ് മരണം 300000 അധികം എന്നതാണ് ശരിയായ കണക്ക്, ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. സാഹിത്യകാരൻമ്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആയ ഡാലസിലേക്കു ട്രെയിൻ. ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും പിണങ്ങുന്നവർക്കും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവർക്കും ഡാളസിലെ സാഹിത്യ സദസിൽ പോകാം. കണ്ടോ മലയാളിയുടെ പൗവർ. ഇതിൻ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച മലയാളിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക.
നാലാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ ആണ് ട്രംപ് സംസാരിക്കുന്നതു എന്ന് ടീച്ചേർസ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജീനിയസ് എന്ന് ചില ട്രമ്പൻമ്മാർ. വെള്ളക്കാരായ സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന റാലിയിൽ ട്രംപ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വംശം വളരെ സ്രേഷ്ടമാണ്. ഹിറ്റ്ലറും ഇതുതന്നെയാണ് നാസികളോട് പറഞ്ഞത്. കുറെ മലയാളികൾ ഇ വംശ വെറിയന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണാവോ? ട്രംപിന്റെ കൂടെ ജെയിലിൽ പോകാനും റെഡിയാണ് എന്നാണ് ഒരു ട്രമ്പൻ മലയാളി ഗ്രോസറിക്കടയിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇവങ്ക വേറെ മുറിയിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു. ഒരു ഫ് പറഞ്ഞു അവൻ കടയുടെ പുറകിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഷമിക്കണം; ഇവിടെ ഉണ്ടു താമസം ആണ്., ഭാര്യ പുറത്താക്കി, ഒരു മലയാളി അല്ലേ എങ്ങനെയാ പുറത്തു ഇറക്കി വിടുന്നത്. ജനധിപത്യത്തിന്റെ കൊലയാളിയാണ് ട്രംപ്, ജനാധിപത്യത്തെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടുന്നവൻ ആണ് വയസൻ ആമ മിച് മകോണൽ. -Raman. TX.
ജനറൽ ബോഡിയിൽ തീരുമാനിച്ചുറച്ച കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ, പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിട്ടു എന്ത് കാര്യം. വൈകിട്ട് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്നു കള്ളടിക്കണം, കൂക്കൂ വിളിക്കണം, അതിന്റെയിടയിൽ പൂസ് ആകുന്നവന്റെ വോട്ട്‌ ഒതുക്കത്തിൽ ചെയ്യണം. പരട്ടകൾ...
The preamble of American Constitution "We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America." and Trump is threat to this. vote him out.
His services are exceptional. A real public servant
കേരളത്തിലെ സാംസ്ക്കാരിക മേഖലയിൽ ഇന്ന് മതം പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.മതത്തെ താലോലിച്ചു അധികാരം നിലനിർത്തുവാനുള്ള വഴികളാണ് എല്ലാ രാഷ്ടീയ കക്ഷികളും തിരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് . അന്ധവിശ്വാസിയുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കാലിതൊഴുത്തായി ഇന്ന് കേരളം അനുദിനം മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.കേരളത്തിെൻ്റ സാംസ്ക്കാരിക മേഖല കുതിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് അല്ല, പിന്നോട്ടാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലെയും അവസ്ഥ, Elect, Thoma, Unnikrishnan, Paul, Rekha, Asok, Thomas.
It is widely accepted that the following are the Winners, Thomas Thomas, Unnikrishnan,paul John, Regha Philip, Ashok Pilli, Thomas Chandy.
കൊറോണ വയർസ് വയസ്സ് ആയവർക്കേ പിടിക്കു, മീഡിയ പറയുന്ന അത്രയും പേർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒഹായോ റാലിയിൽ ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചു. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നവരെ കൂവി വിളിച്ചു ജനക്കൂട്ടം. പുതിയ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറലിന്റെ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ നിമിത്തം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ മെയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ട്രംപിന്റെ പേരിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസ്. ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റാൽ തംപ് ജെയിലിൽ പോകും എന്ന് അമേരിക്കൻ അറ്റോർണി സംഘടന.
WASHINGTON — The National Institutes of Health said on Monday that a public relations staffer who had been using a pseudonym on a conservative website to attack Dr. Anthony Fauci, who runs the agency, and discount the seriousness of the coronavirus will retire. The Daily Beast first identified and reported that William B. Crews was also the managing editor of right-leaning website RedState where, under the fake name “streiff,” derided the government’s work against the coronavirus outbreak, calling it "massive fraud." The articles directly contradict and demean the agency's recommendations about COVID-19. They also trash Fauci, the nation's leading infectious disease expert, calling him a "mask nazi," among other insults.
ട്രംപിനെക്കാൾ മാരകമായ വിഷമോ?
ട്രംപിനെയും കൂട്ടുകമ്പനികളെയും നികുതി വെട്ടിപ്പിനു പ്രതിയാക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മൻഹാട്ടൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റോർണി പ്രസ്താവിച്ചു. CDC യുടെ പ്രസ്‌താവനകൾ വിസ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പരമാക്കി. സത്യം അറിയേണ്ടവർ W റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കുക. കോവിഡ് മരണം 300000 അധികം എന്നതാണ് ശരിയായ കണക്ക്, ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം. സാഹിത്യകാരൻമ്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആയ ഡാലസിലേക്കു ട്രെയിൻ. ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും പിണങ്ങുന്നവർക്കും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവർക്കും ഡാളസിലെ സാഹിത്യ സദസിൽ പോകാം. കണ്ടോ മലയാളിയുടെ പൗവർ. ഇതിൻ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച മലയാളിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക.
നാലാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ ആണ് ട്രംപ് സംസാരിക്കുന്നതു എന്ന് ടീച്ചേർസ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജീനിയസ് എന്ന് ചില ട്രമ്പൻമ്മാർ. വെള്ളക്കാരായ സപ്പോർട്ടേഴ്‌സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന റാലിയിൽ ട്രംപ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വംശം വളരെ സ്രേഷ്ടമാണ്. ഹിറ്റ്ലറും ഇതുതന്നെയാണ് നാസികളോട് പറഞ്ഞത്. കുറെ മലയാളികൾ ഇ വംശ വെറിയന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് എന്തിനാണാവോ? ട്രംപിന്റെ കൂടെ ജെയിലിൽ പോകാനും റെഡിയാണ് എന്നാണ് ഒരു ട്രമ്പൻ മലയാളി ഗ്രോസറിക്കടയിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇവങ്ക വേറെ മുറിയിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു. ഒരു ഫ് പറഞ്ഞു അവൻ കടയുടെ പുറകിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഷമിക്കണം; ഇവിടെ ഉണ്ടു താമസം ആണ്., ഭാര്യ പുറത്താക്കി, ഒരു മലയാളി അല്ലേ എങ്ങനെയാ പുറത്തു ഇറക്കി വിടുന്നത്. ജനധിപത്യത്തിന്റെ കൊലയാളിയാണ് ട്രംപ്, ജനാധിപത്യത്തെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടുന്നവൻ ആണ് വയസൻ ആമ മിച് മകോണൽ. -Raman. TX.
ജനറൽ ബോഡിയിൽ തീരുമാനിച്ചുറച്ച കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ, പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയിട്ടു എന്ത് കാര്യം. വൈകിട്ട് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്നു കള്ളടിക്കണം, കൂക്കൂ വിളിക്കണം, അതിന്റെയിടയിൽ പൂസ് ആകുന്നവന്റെ വോട്ട്‌ ഒതുക്കത്തിൽ ചെയ്യണം. പരട്ടകൾ...
The preamble of American Constitution "We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America." and Trump is threat to this. vote him out.