പ്രതികരണങ്ങള്‍
നിരീശ്വരൻ
2017-01-04 11:40:59 News

 ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കലാണോ മാത്തുള്ളെ? 'സ്വയരക്ഷ' എന്നുള്ള ചിന്ത  മനുഷ്യനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിന്റെ സഹജമായ ഒരു വാസനയാണ്. സ്വയരക്ഷക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ സ്വാര്ഥതയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തെതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വയ്യാതെയാകും. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന പത്രോസും സ്വയരക്ഷക്ക് വേണ്ടി 'ഞാൻ ഇവനെ അറിയുന്നില്ല'  എന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞു. യേശുവും ബൈബിൾ പ്രകാരം പല തവണയും യഹൂദന്മാരുടെ കെണിയിൽ പെടാതെ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ അതിനു വേറൊരു വ്യാഖാനം കൊടുത്തു  അവന്റെ സമയം ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ' അവൻ അവിടം വിട്ടുപോയി എന്നൊക്കെ.  സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനും മനുഷ്യ സ്നേഹിയുമായ യേശുവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതെയും, അതിനനുസരിച്ചു ജീവിക്കാതെയും ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാൽ അന്തപ്പനെപ്പോലെയും ആംഡ്‌റൂസിനെപ്പോലെയുള്ളവരും ചോദ്യം ചെയ്യേതെന്നിരിക്കും
           യേശു എന്ന മനുഷ്യൻ പോലും സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജനനം മനുഷ്യ ജന്മമമല്ല, അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉർത്തെഴുനേറ്റു എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വസിനീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാധാരണ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി. എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ദൈവത്തെ പുറത്തു ചാടിച്ചു മലയിലിലും കാട്ടിലും ഒക്കെ കൊണ്ടിരുത്തി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ശബരിമല വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഇവിടൊക്കെ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ്. എവിടെ കണ്ടെത്താൻ? നിങ്ങളുടെ യേശു വെള്ളം കോരാൻ വന്ന ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് ഓർമയില്ലേ? നിന്റ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ആ മലയിലും അല്ല ഈ മലയിലും അല്ല. എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടനുസരിക്കുമെങ്കിൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുമെന്നു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെയും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അർഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വന്റെ ജന്മത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തെയും, പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെയും കഥകളിൽ കൂടി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിറുത്താതെ സാധാരണ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇറക്കികൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളും നന്നാകും സമൂഹവും നാന്നാകും. അതല്ലെങ്കിൽ താൻ തൻറെ ഗുരുവായ യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യുകായാണ്. സമ്മർദ്ദംകൊണ്ട് ആരും വഴങ്ങില്ല. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞ സ്നേഹംകൊണ്ട് ഒന്ന് സമീപിച്ചും നോക്ക്. ഒരു പക്ഷെ 'ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളും ഗായക ദേവരാകും!


SchCast
2017-01-04 11:13:32 News

Here we go again. Let me up the debate a step further... Those who do not have a real understanding of a debate such as Malayalee Club, Great Escape etc. stay on the sidelines and watch the game....... I believe in Jesus Christ and he is the only means you may find the way to 'God' as we know it. His existence is testified in many religions besides Christain (such as Messiah in Judaism, Purusha (Prajapathi) in Vedic literature and Sainabi in Muslim scriptures.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The first video you are about to see is one of the most remarkable you have ever seen because it’s true!  Ron Wyatt did find the Ark of the Covenant in 1982 right below where Jesus Christ gave his life on the cross.  The Ark had been placed in this secret location 600 years earlier as instructed by God.  When the solider pierced the side of Jesus, an Earthquake split the rock that the cross was placed upon and Jesus’ blood ran down through this crack and dripped on the mercy seat of the Ark of the Covenant!  All of this information has been suppressed by governments and even fake religious leaders around the world.  

 

When Ron Wyatt collected some of this blood from the Ark and had it analyzed,  the Israeli scientists were amazed at what they saw!  To their astonishment this blood was still alive!  The cells were still dividing when they put it in a growth medium.  They were also able to get a chromosome count which is not supposed to be possible on dried blood either because it’s dead.  This blood was different than any human blood ever seen.  It had 23 chromosomes from the mother but only one chromosome from the father!  The scientists said this was impossible unless the father was not of this planet and had some very special DNA because otherwise this human could not even survive having only one chromosome from a human father!

You can read much more on Ron Wyatt’s website.

Here’s the video that describes the Ark of the Covenant and the finding of the blood of Jesus Christ.  Please share this information with others so that they may learn that the Bible has been proven correct.

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

John 3:16

JOHNY KUTTY
2017-01-04 11:06:17 News
ശ്രീ മാത്തുള്ള ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഏതു തരം ക്രിസ്തിയാനി ആണെന്ന്. എത്ര തരം ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടെന്നു എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ ആണ് വളർന്നത്. 
എന്നാൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വിഢിത്തരങ്ങൾ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി.  യേശു എന്ന മനുഷ്യപുത്രനെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന നല്ല വാക്കുകളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. അന്യൻറ്നെ വിയർപ്പു കൊണ്ട് അപ്പം കഴിക്കുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അട്ടയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗത്തെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി.  മാത്തുള്ള, പട്ടികജാതിക്കാരൻ തുടങ്ങിയ അന്ധവിശ്വാസികളോട് (അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന) വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്രിസ്ത്യാനി. 
Jack Daniel
2017-01-04 07:06:16 News
വിശ്വാസം കൈവിടാതെ ജീവിക്കു ത്രേസ്യ. നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രമേഹ രോഗം മാറട്ടെ. നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാൽ ഉണ്ടാകാൻ ജഗദീശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവിക്കാനുള്ള 'സ്പിരിറ്റാണ് 'എല്ലാം. അത് കൈവിടരുത്. പട്ടേൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം! ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബ്രാൻഡ് മാറി വേറെ ബ്രാൻണ്ടിലേക്ക് മാറാതെ നോക്കണം. ഞാനും ഇതുപോലെ ഔർ തീരുമാനം എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പേര് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ എന്റെ പേര് ജാക്ക് ഡാനിയേൽ എന്നാണ്   
Moothappan
2017-01-04 05:18:19 News
Prima faciie Moideen Ikka is ignoring the African-American nurse aide. Why should she lose her job ?
She was probably cleaning another patient. She should file a complaint to Labor Dept.  and Joint Accreditation Agency. Courts have opined ' quality cannot be compromised even in a single case '
What Moideen or One of us were on that ventilator ? No. Emotion !


Tom abraham
2017-01-04 04:55:17 News

Great news, sweet seventeen 21 st century. Protestant majority ! Radical Islam, beware the ides of March. 


Ninan Mathullah
2017-01-04 04:45:27 News

Andrew’s post is the best example of closing eyes to make it dark. Basically human beings are selfish because of the weakness or sinful nature in our body. Due to this selfish nature it is difficult for us to obey the laws of God or man. Jesus came as a solution for it. (Romans 8:3). Due to selfishness in us we try to believe what we want to believe that suit our lifestyle. We try to tell ourselves that there is no God and nobody is watching what we are doing although manifestations of God’s presence are present everywhere in nature. We close our eyes to make it dark by believing evolution and Big Bang theory. Some here want to believe that man and God the same. God is inside us and not outside. Such theories give them a license to do whatever they want. Some teach others also the same thing as it is easy to manipulate a person once his faith in God or fear of consequence is gone. So many books were written to spread these theories. For Andrew or John Kutty (what type of a Christian is he?), or anybody it is not difficult to quote from such books or cut and paste here. Many books are there to answer such criticisms. But they prefer to ignore such explanations as it suits their lifestyle to ignore it and believe the lie. So our faith is our choice. The sense of justice in me won’t allow me to let the blind mislead others and the innocent here fall. It takes my precious time to respond to such lies. I do not gain anything personal by spending time on it. But my sense of justice forces me to respond and tell the truth here.

sasidharan
2017-01-04 00:22:33 News
Excellent & Timely article.
Happy New Year Jyothylaxmi and all readers of Emalayalee and Emalayalee team.
The Great Escape
2017-01-03 21:55:01 News
സ്കേഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിനു ബോധം തെളിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല അത്രക്ക് മതം അദ്ദേഹത്തിൻറെ തലച്ചോറ് കാർന്നു തിന്നു കളഞ്ഞു.  ഇനി ട്രാക്ക് പൊട്ടിയ ഗ്രാമഫോൺ റിക്കാർഡ് പോലെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. എന്തായാലും ഭൂത പ്രേത പിശാചുക്കളും ദൈവങ്ങളും എല്ലാം ഈ -മലയാളി താളിൽ ഉടാടാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ഇന്ന് അമാവാസിയാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും രക്തം കുടിച്ചേ ഇവന്മാര് പിന്മാറുകയുള്ളു .ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് സ്കേഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഒരു കുഴി വെട്ടുന്നത് കണ്ടു. എന്തിനാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്തപ്പനേം ആന്ധ്രായോസിനേം കുഴിച്ചുമൂടാനാന്നാ പറഞ്ഞത്.  പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റ കണ്ണുകൾ ചുവന്നു കലങ്ങിയിരുന്നു.  നാക്ക് പുറത്തേക്ക് അൽപ്പം തള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൂമ്പയും കൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു പക്ഷെ അന്തപ്പന്റെയോ ആൻഡ്രോസിന്റെയോ മുഖ സാദ്രശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം . എന്തായാലും രക്ഷപെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ 
andrew
2017-01-03 20:11:42 News

അറ്റിലേക്ക് അച്ചുത ചാടല്ലേ ….

ഏതു ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഏതു വിഡ്ഢിക്കും അവകാശം ഉണ്ട്, എന്നാല്‍ മറുപടി പറയണോ എന്നത് …......

എടുത്തു ചാട്ടം ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏക തൊഴില്‍ എങ്കില്‍ …..

ഊരും പേരും ഇല്ലാതെ ഒരു അദമന്‍ ചോദ്യം ചോദിച്ചാല്‍ ?

അതും സ്ഥിരം ചോദ്യം? വീണ്ടുംവീണ്ടും ഇളക്കിമറിച് ചോദിച്ചാല്‍ …....

let us go to some facts and probabilities [ respect & response to Mr.Joseph Mathew & Mr.Johnykutty] for all readers to ponder.

The genealogy in the gospel according to mathew is a fabricated one to fit the foolish numerology secret 14+14+14. the writer eliminated names to fit the sequence of 14. Luke's gospel has a different genealogy. In total we can see the gospels are fake & full of fiction.

As per one of the oldest copy of the New Testament- codex Vaticanus- the genealogy of Jesus ends with Joseph & Mary as the parents.

There are lot of stories and theories + beliefs about the conception of Jesus. The story of divine impregnation is not new, several of the epic gods had the same type of godly intercourse with human females. So throw them out as fables.

Probabilities: yes a Roman soldier can or may be the father of Jesus, because; Mary was a temple girl and the temple was the barracks of the Roman army. The warrior attitude of Jesus might have come from a soldier father. Remember; Jesus was a Zealot= a revolutionary or a terrorist in modern terms.

In the gospels we can see Jesus as a teacher too. There were a lot of fatty priests in the temple. Like the present day priests; all they did was eat, drink & perform sacrifices, so they had lot of energy to burn. So one of them could be the father of Jesus.

Jesus had brothers, james, Thomas. They can be half brothers, father being Joseph or someone else. Thoma or doma = twin. Was Thomas the twin brother of Jesus or they looked alike ?= Jesus & Thoma had the same father. So throw away the Virgin conception and Divine conception.

Jesus if he ever lived; was a human, born due to a man & woman mating. So throw away the holy spirit theory.


Now let us all go to our own easy chair & relax sipping some nice spirit in a bottle.


It is a human tendency: they want to fight something or someone all the time. They need an enemy to fight. If they don't have one, they will invent one. The religion invented an imaginary one -devil- for them. But they are not happy. So they challenge you but at the same time they claim to be a christin. In fact it is the ego in them forcing them to fight. The wounded ego, the suffering Hero; so they call themselves schcast. { the Jesus in the gospels is a suffering hero}. They want your sympathy and attention so they fight and challenge.

But I don't have time to waste for them.


Viswasi
2017-01-03 18:39:51 News
All the best to the new team.  Kalahari is a great resort.  Been there twice.  Children will enjoy it.
JOHNY KUTTY
2017-01-03 15:03:23 News
ശ്രീ ജോസഫ് മാത്യു,   ജോസഫ് അല്ല യേശുവിന്റെ പിതാവ് എന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മലയാളി ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ എന്നറിയില്ല അഥവാ ഇട്ടാൽ ഇവിടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഫണ്ടമെന്റൽസ്  (No Fun Dump & mental) ചീത്ത വിളിക്കും എന്നറിയാം.
യേശുവിന്റെ യദാർത്ഥ പിതാവ് PANDERA  എന്ന് പേരുള്ള ഒരു റോമൻ പടയാളിആയിരുന്നു. Mariya was a Rape victim.  അത് മൂടി വെക്കാൻ പുരോഹിതർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ആണ് ദിവ്യ ഗർഭം . ജോസഫ് ആ 13 - 14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കൊലക്കു കൊടുക്കാതെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രം.  ഇത് മാത്രം ആണ് ശരി എന്നൊന്നും വാദിക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല. ഒരു പക്ഷെ ശരി ആവാം

Christian Brothers
2017-01-03 14:34:41 News
പേടിക്കേണ്ട  നിരിസര ,  അവര്‍ രണ്ടു പേരും മുങ്ങി  എന്നു കേട്ടു .
jack daniel  വെള്ളത്തില്‍  അല്ല , സശാല്‍  വെള്ളത്തില്‍ തന്നെ.
ബോണ്‍ അഗൈന്‍  ആണെന്ന് കേട്ടു

Joseph Mathew,TX
2017-01-03 14:22:59 News
did  the 'accused'  - A & A said there was no Jesus ?
i remember both said, Jesus was a common name among Jews But Jesus as described in gospels is a fiction. Jesus was a man born to Mary and Joseph and he was a preacher. Romans crucified him because he revolted against them. schcast is making up lot of fake charges.

Jack Daniel
2017-01-03 14:15:06 News
You have to have the passion and the spirit to play cards.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2020-03-30 14:02:11 News
There are two kinds of people: The comfortable and the expendable. The expendable do not have a voice because they have no voting rights in Kerala. I understand things are moving so fast no one has a perfect answer.
Vimal
2020-03-30 13:56:09 News
ലോക്ക് ഡൗണിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ എഴുപത് കഴിഞ്ഞവർ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ടെക്‌സാസിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ലെഫ്റ്റ്നന്റ്‌ ഗവർണർ ഡാൻ പാട്രിക്ക്. കേരളത്തിൽ 88ഉം 93ഉം വയസുള്ള രണ്ടുപേർ സുഖം പ്രാപിച്ച് ആശുപത്രി വിട്ടു. “മിറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡിൽ” വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാമായിരുന്നവരാണ്. ധാർഷ്ട്യം അൽപം കൂടുതലാണ്. ഇത് കേരളമാണ്. ചോറിയുന്നെങ്കില്‍ അങ്ങോട്ട്‌ മാറിയിരുന്നു ചൊറിയുക.
T.M.I diculla
2020-03-30 13:38:23 News
I have gone through the writings of Tom Tharakan and I do feel what he wrote is almost correct and acceptable.
Elsy Thomas
2020-03-30 13:34:16 News
അമേരിക്കയുടെ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ - കൊ റോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ കേരളം അമേരിക്കയെക്കാൾ മുമ്പിൽ തന്നെയാണെന്ന് അഗീകരിക്കേണ്ടി വരും.
Benny
2020-03-30 13:10:01 News
I think the number of tourists visiting India is more than 1 crore every year. More than 10 lakhs in Kerala itself.They had enough time to make sure to provide masks and other protective things to healthcare workers at the least.
ബൈബിളില്‍ ഇല്ല എങ്കില്‍
2020-03-30 12:59:09 News
ഞങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞമ്മള് വിശ്വസിക്കില്ല. ബെബിളിൽ ഇല്ല, ഖുർആനിലില്ല, വേദങ്ങളിലും ഇല്ല കൊറോണ എന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൾ കൊറോണ എന്ന വയറസ് ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങികരിക്കാതെ കൂട്ടം കൂടുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത് ഡെമോക്രാറ്റുകളും മീഡിയായും നടത്തുന്ന കുപ്രചരണം ആണ് എന്ന്.
ദൈവം
2020-03-30 12:46:33 News
ഞാൻ ദുഷ്ടനും നീതിമാനും ഒരുപോലെ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന നീതിസൂര്യനാണ് . എല്ലാവരും എനിക്ക് തുല്യരാണ്. കൊറോണാ വൈറസും എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പൊറുതിയില്ല. എന്നെ എന്റെ സൃഷ്ടിക്കെതിരെ ഇളക്കി വിടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിലധികം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ദുർവിനയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മഹാമാരിയുണ്ടാകും. പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണേറിയ, എച്ച് ഐ വി , പട്ടി പനി, പന്നി പണി , എലി പനി ചിക്കെൻ ഗുനിയാ, തക്കാളി പനി എല്ലാം ഉണ്ടാകും . പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യ്കൾ ശുദ്ധമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. പക്ഷെ അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി നിറുത്തുക . ഈ മഹാമാരി നൽകുന്ന പാഠം എന്താണെന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക .
ഗിരീഷ് നായർ
2020-03-30 11:59:35 News
ശ്രീ സുധീർ സർ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ദൈവം അല്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരാണ് എന്തിനും ഏതിനും, ബാക്കി എല്ലാം സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും കണ്ടീട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെവരെ ഇത്തരം മഹമാരികൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നു കണ്ടിരുന്നവർ ആയിരുന്നുഎങ്കിൽ ഇന്ന് അത്‌ നമ്മുടെ കണ്മുന്നിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസും ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുക. അന്ധവിശ്വാസം വെടിയുക. ദൈവങ്ങളൊക്കെ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു. മഹാമാരി വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവങ്ങളെ കണ്ടോളു പക്ഷെ പാലഭിഷേകവും നോട്ടുമാലയുമായി ദൈവങ്ങളെ കാണാൻ പോകാതെ, ജീവിതം ഈ കാലം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നവരെ കാണു അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ഛ് ഒന്നാശ്വപ്പിക്കു. മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരാണ് എന്തിനും ഏതിനും. ബാക്കി എല്ലാം സങ്കല്പം. സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്ങും ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ലയെന്ന ഗുണപാഠം ലേഖകൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
Thomas Thomas Palathra STATEN Island New York
2020-03-30 11:39:42 News
My good friend George, Recalling our text messages of last week. I read this article with anxiety and heart beats. Such a heart breaking and informative article. I should say you wrote this from the bottom of your heart. I appreciate your good heart to find some time to share your experience. I have no words to express my feelings. Our prayers are with you for your life saving efforts. May god bless you and the 130000 Respiratory specialists and all the medical staff. With prayers and love. Your friend Thomachan, Thomas Thomas Staten Island.
കൊരോണയുടെ പതാക
2020-03-30 11:39:19 News
കോവിഡ് 19 ൻ്റെ പതാക പൊക്കി പിടിച്ചു ജയിത്ര ജാഥാ അമേരിക്കയിൽ നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്ടിയാനികൾ ആണ് , കൂട്ടം കൂടരുത് എന്ന് ഉള്ള കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാതെ ഇവർ കൂട്ടം കൂടുന്നു, കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറുന്നു. ഇ വിവരം കെട്ടവർ ട്രംപ് അനുയായികൾ ആണ്. യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത കുറെ മലയാളികളും ഇതിൽ ഉൾപെടും -
700 in WH
2020-03-30 11:30:09 News
trump and pence joined over 700 pastors on a conference call Friday to pray for strength and stamina amid the novel coronavirus outbreak. In a one-hour call organized by the Christian conservative activist group Family Research Council, Trump told pastors that the outbreak “came upon us so suddenly.
Pentecostal Corona
2020-03-30 11:26:55 News
Several members of an Illinois Pentecostal church are either at the hospital or in home quarantine after at least 43 congregants fell ill following a revival service two Sundays ago, and at least 10 of them have tested positive for the new coronavirus. In a Facebook post Wednesday night, Layna LoCascio, wife of pastor Anthony LoCascio who leads The Life Church of Glenview, said at least 43 of the approximately 80 people who attended a March 15 service at their church have fallen ill and everyone who has been tested for the new coronavirus has come back positive
Bindu Tiji
2020-03-30 10:19:45 News
ഞാൻ എഴുതിയതെല്ലാം സത്യമാണ് .... വേദന യാണ് . എഴുതാത്ത ന്യൂയോർക്ക് ഇനിയുമുണ്ട് .. എന്നെങ്കിലും ഇനിയും എഴുതുമായിരിക്കും . രണ്ടാൾക്കും നന്ദി ....be safe
കഥാകൃത്ത് -Joseph Abraham
2020-03-30 08:51:15 News
ഓൺ ലൈൻ ആയപ്പോൾ മറുഭാഷയിൽ വന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജമ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ക്ഷെമിക്കുമല്ലോ “ Who lives in a pineapple under the sea? Sponge Bob Square pants. Absorbent and yellow and porous is he? Sponge Bob Square pants. If nautical nonsense be something you wish? Sponge Bob square pants. Then drop on the deck and flop like a fish? Sponge-Bob square pants. Sponge Bob square pant” (4)
Das
2020-03-30 07:48:10 News
Great Insight ! Notwithstanding the public health emergency, a joint efforts by WHO & other NGO consortiums must ensure humanitarian assistance and protection of the needy.