പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2016-10-26 07:37:37 News

തെരിയാതെനിക്കീ തമിഴന്റെ ബുദ്ധി
കിറുക്കാണിവർക്ക് സംശയമില്ല തീർച്ച
ചിന്തിക്കുന്നിവർ 'തിങ്ക്ടാങ്കിനെ' പ്പോൽ
അന്തർഭാഗം പൊള്ളയാണ് സ്വതന്ത്രരല്ല.
മാറ്റിടാ മരണത്തെ ആർക്കും
മാറ്റുവാനാവില്ല ഹോമയാഗങ്ങളാലെ
കാറ്റിൽ പറത്തുന്നു  പണം വെറുതെ
പോറ്റാമായിരുന്നതിനാൽ അനേകലക്ഷങ്ങളെ
എത്രത്തോളം മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢിയാണോ
അത്രത്തോളമവർ ചൂഷിതരായി മാറും
കുട്ടകം തോട്ടി ടാങ്ക് ഇവക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മർത്ത്യർ
വെട്ടത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധി കുശാഗ്രമാവും.
പറയുന്നു ഞാൻ പറയാനുള്ളതിവിടെ
അറിവുള്ളവർ ഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും?


true Indian
2016-10-26 07:18:30 News
Dear Palpu,
these days Hindu leaders are not saying normal things. They want to control others and if need attack others. They tell lies like minority appeasement. They made Hindu religion as physical drill! violence is justified in the name of religion. 
At least Indians in America should question them. In India, if you question, fanatics will come and attack you or file a sedition case.
What a pity.  If you dont want such things in America, why support such people?
Anthappan
2016-10-26 07:06:58 News

By giving a name ‘thinktank’ is not going to impress anyone.  In fact you need to come out of the tank and think.   Mr.. Vidaydaran has spelled out the deficiencies of Trump and substantiated his argument.   But, you are still throwing that silly things on Hillary just like Trump said “Nasty woman” in debate.  Clinton foundation is the highly rated charity organization for the work they are doing through out world among children and women.   You cannot understand it because you think like your hero, Trump, that women are inferior and made as sex objects.  You wake up to reality otherwise you will have a heart attack on Nov. 8th evening when you find out that the woman you hated the most is going to be your president. 

Keep in mind that Hillary's guru on e-mail scandal, Colin Powel, is voting for her.


Reghunathan Nair
2016-10-26 06:44:30 News
Waste of poor people's time and money.  It's already written when she should depart so there wouldn't be any effect even if the real Lord comes near to her.  Nobody can change anything on anybody to change the departing time.  "Sambhavami Yuge, Yuge".  May god bless her !
വിദ്യാധരൻ
2016-10-26 06:39:58 News

നടിച്ചിടാറുണ്ട് സ്നേഹഭാവം ചിലർ
പഠിച്ചകള്ളന്മാരാണ് സൂക്ഷിക്കണം
തടിച്ച കനകനൂപുരങ്ങൾ നൽകി
അടിച്ചുംമാറ്റും ചിരിക്കും ചിലങ്ക തിരുടർ

കരളു തന്നു ചതിച്ച കള്ളൻ
പെരുത്ത കള്ളൻ തർക്കമില്ല
ഇടിച്ചു ചതയ്ക്കണം കരളവന്റെ  
മടക്കിനൽകുന്നതിന് മുൻപ് തിട്ടം

കൊടുത്തതെന്തിനാ മയൂരരമ്യ കാവ്യം?
മുടിച്ചിടും പൂമാല കുരങ്ങന്റെ കയ്യിലെന്നപോൽ.
കൊടുത്തിടെല്ലാ ഹൃദയം വേറൊരിക്കൽ
പഠിക്കണം പാഠം വീഴ്ച്ചയിൽ നിന്ന് നാം.

(നല്ലൊരു കവിതയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം )    

Thinktank
2016-10-26 05:59:01 News

Below ' educated permanent poet ' singing a swan s song .

For Hillary, without rationally balancing her election law violation, email server ignorance, corrupt foreign money foundation and exploiting female card, smile of a villain, 

Trump a Maverick of the 2016, heading neck to neck. 


Thomas Koovalloor
2016-10-25 23:44:34 News
Thanks for your Condolences and prayers for the bereaved families of Benny Mathew ( Babu)& Mercy.
Thomas Koovalloor 
PALPU
2016-10-25 16:34:01 News
Anything can say by everybody in India. When a hindu leader says some something why some people had an itch in their ....  What Mr. george mentioned above is right. We should control the population. Why the True Indian is not saying anything about the leader of ISIS is a malayalee. No guts.
Ponmelil Abraham
2016-10-25 15:13:01 News
Deep condolences and prayers.
George V
2016-10-25 14:51:08 News

Dr. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, മലപ്പുറത്തുള്ള മുസ്ലിംസിന്റ്റെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധനവിനെ പറ്റി മാത്രം എടുത്തു പരാമർശിച്ചതാണ് വിവാദമായത്.

സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്, ഇന്ത്യയിലെ അശാസ്ത്രീയമായ ജനസംഖ്യ വർദ്ധനവ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻറ്റെ വിഭവശേഷിയും ജനസംഖ്യയും തമ്മിൽ ഒരു മാനദന്ധം പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിൻറ്റെ വികസനത്തെയും, വളർച്ചയെയും, ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെയും ഗൗരവമായി ബാധിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ഇൻഡ്യയിൽ മതപരമായ എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചു, ശക്തമായ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഇൻഡ്യയിൽ നിരോധിക്കുകയും, പൊതു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ വോട്ടു ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ കണ്ണീർ ഒഴുക്കുക അല്ല വേണ്ടത് 

Toxic
2016-10-25 14:06:45 News
It is unfortunate that Gopalakrishnan tricked an institute like IIT Chennai to deliver his toxic oral diarrhoea. You can judge for yourself by watching his oratory:
https://www.youtube.com/watch?v=0oPKyeJretI#t=910
And then there are people who blindly support him like this. How repulsive!
വിദ്യാധരൻ
2016-10-25 12:55:12 News

എന്തുകൊണ്ട് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് ആകാൻ അയോഗ്യൻ

1 ട്രംപ് വിജയശ്രീലാളിതനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടങ്കിലും ഒരു തട്ടിപ്പു കാരാനായിട്ടാണ് മറ്റു കോടിശ്വരൻമാര് കാണുന്നത്.  വാറൻ ബഫറ്റ്, മാർക്ക് ക്യൂബെൻ, ബ്ലൂംബെർഗ് ഇവരൊക്കെ ട്രംപിനെക്കാൾ സമ്പന്നരാണ്. അവരെല്ലാം അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും, നികുതി അടയ്ക്കുകയും, ധാനധർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രംപാകട്ടെ സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി എത്രമാത്രം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കാമോ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചു സ്വന്തം പ്രസ്‌ഥാനങ്ങളെ വളർത്തിയ ഒരുത്തനാണ്.  രാജ്യത്തോടുള്ള കൂർ എത്രമാത്രം എന്നത് വായനക്കാർ വിയലായിരുത്തട്ടെ അയാളുടെ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ അയാളുടെ പിച്ചചട്ടിയിൽ കാശുവീഴ്ത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്.

2 ട്രംപ് അമേരിക്കയെ മഹത്വകരമാക്കും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ആർമി അയാൾ ശക്തമാക്കും എന്ന് ഉറക്കെ അലറി പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് സാധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പതിനാലു വർഷമായി നികുതി കൊടുക്കാത്ത ഇയൾ അമേരിക്കൻ സൈനികശക്തിയെ എങ്ങനെ പ്രബലപെടുത്തും?
 
3 . ട്രംപിന് ഒരു ഏക ചക്രയാധിപതിയുടെ സർവ്വ സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ട്  അയാൾ യുദ്ധങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അയാൾ നോർത്ത് കൊറിയൻ നേതാവും മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസകനുമായ  കിം ജോങ് അൺ, വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ, തുടങ്ങിയവരെ ആരാധിക്കുന്നു. പുറ്റിനുമായി ട്രംപിന് പണമിടപാടുകൾ ഉള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. ട്രംപിന്റെ രാജിവച്ച ഉപദേഷ്ട്ടാവ് റഷ്യൻ അനുഭാവിയായ യുക്രൈനിലെ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും ആയിരുന്നു. പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ അയാൾ അതിനു പ്രതിഫലമായി കയ്യ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുവാൻ ട്രംപ് റഷ്യൻ ചാരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയാളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യദ്രോഹി പുറത്തു ചാടുന്നു.  കൂടാതെ എങ്ങനെയും പണം സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ അയാൾക്കുളളൂ.

4 അമേരിക്കയുടെ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ജോലികൾ ട്രംപ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ അയാൾക്കും പങ്കുണ്ട്.  ചൈന, ഇന്ത്യ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അയാളുടെ പല ഉല്പന്നങ്ങളൂം ഉൽപാതിക്കപ്പെടുന്നത്.  ലോകം മാറ്റത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലാണ്. എല്ലാകാലവും കൽക്കരി ഉപഗോഗിച്ചു യന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. മൂന്നാം ലോകങ്ങളിൽപോലും സൂര്യതാപത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് അതിന്റെ കുറവ് നികത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്ക അത്തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയപ്പെടുംമ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ പല വമ്പൻ കമ്പനികളെയും ബാധിക്കും അതുപോലെ തൊഴിൽപരമായി പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. അതിന്റെ അനിവാര്യതയെ തള്ളി കളഞ്ഞുകൊണ്ടും, സമ്പന്നരുടെ താത്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുമായിട്ടാണ് ട്രംപ് തുനിയുന്നത്

5 വിവിധ ലോകങ്ങളുമായുള്ള ട്രേഡ് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.  ലോക മാർക്കെറ്റ് ചൈനയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾകൊണ്ടു നിറയുമ്പോൾ അമേരിക്കകയ്ക്ക് കയ്യുംകെട്ടി  ഇരിക്കാനാവില്ല.  ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ    ആഭ്യന്തര വളര്ച്ചാ നിരക്ക്, ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ സൂചകമാണ്
അതും കായറ്റുമതിയേയും ഇറക്കുമതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.   കാലത്തിനനുസരിച്ചു തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പുതിയ യുഗത്തെ നേരിടാൻ പുത്തൻ തലമുറയെ സജ്ജരാകുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് മത്സരിക്കുവാനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥിതിയെ പുഷ്കലമാക്കുകയും ചെയ്യും

6 നികുതി ഇളവ്- ട്രംപിന്റെ നികുതി നയങ്ങളിലൂടെയും ഹില്ലാരിയുടെ നയങ്ങളിലൂടെയും അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും പ്രയോചനപ്പെടുന്നത് 1% സമ്പന്നവർഗ്ഗമാണ്.  ട്രംപ് 15 % നികുതി ഇളവ് എല്ലാവര്ക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോചനപ്പെടുന്നത് സമ്പന്ന വർഗ്ഗത്തിനാണ്.
400 മില്ലിയൺ ഡോളർ ഉള്ള ഒരുത്തനു 60 മില്ലിയൺ ഡോളർ നികുതി ഇളവും 400 ഡോളർ ഒരാൾക്ക് 60 ഡോളർ നികുതി ഇളവറും ലഭിക്കും. 400 മില്ലിയൺ വരുമാനമുള്ളവൻ നികുതി നിയമത്തിൽ പോംവഴികളിലൂടെ ഒരു ടാക്സും കൊടുക്കാതെ അമേരിക്കയെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് വീമ്പിളക്കും.  400 ഡോളറാട്ടുകാര് കൊടുക്കുന്ന നികുതിയിൽ നിന്നായിരിക്കും അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കോപ്പുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനും സൈന്യത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതും പഴകി ദ്രവിച്ച പാലങ്ങൾ പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതും എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

7 ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്നുപറയുന്നത് ധാർമ്മിക ബോധവും, കുശാഗ്രബുദ്ധിയും ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നേതാവിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാറിയിരിക്കുന്നു. മറ്റു മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാനാവും? നാനത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ട്രംപിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് ഒരിക്കലും യോചിച്ചു പോകാനാവില്ല. വഴിയരികിൽ മുറിവേറ്റു കിടന്ന ശമരിയാക്കാരനെ അവഗണിച്ചു കടന്നുപോയ യാഥാസ്ഥിതിക പുരോഹിതനെപ്പോലെയാണ് ട്രംപ്. അതുകൊണ്ടു അമേരിക്കയിലെ മിക്ക ക്രൈസ്തവരും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് ഒരു വിരോധാഭാസം തന്നെ. ജനായത്ത ഭരണത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ യേശു എന്ന ഗുരുവിനോട് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കേണമേ .

8 ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ പെരുമാറുക എന്നത് ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രത്യകതയാണ്.  കൂടെളെകി വരുന്ന വവ്വാലുകളെപ്പോലെ അയാൾ എന്റെ അവിടെ പിടിച്ചു ഇവിടെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അനേക സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ നിരസിക്കുകയോ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ക്ലിന്റൺ ഇതിലും വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തലയൂരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളിൽ കുറ്റബോധത്തിന്റെ നേരിയ നിഴലാട്ടം കാണാം. ഒരു കുറ്റവാളിയും തെളിയ്ക്കപ്പെടുന്നതുവരെ കുറ്റവാളി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു

കുടിയേറ്റവർഗ്ഗത്തിനും അവരുടെ സന്താന പാരമ്പരക്കും ട്രംപ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭരണകൂടം നല്ലതല്ല.  റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഈ പരദേശീസ്‌പര്‍ദ്ധക്കാരന് ആ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളുടെ തന്നെ പിന്തുണ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസിലാക്കാനേയുളൂ. ഈ രാജ്യം ഏതു മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ കെട്ടിപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആണിക്കല്ല് ഇളക്കാൻ അവതരിയച്ച അന്തകനാണ് ട്രംപ് എന്ന്

ഉണ്ടാകണം പല ഗുണങ്ങൾ നേതാവിന്
ധർമ്മജ്ഞനായിരിക്കണം നൂനം
പ്രബലനേം ദരിദ്രനേം ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയണം
വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളാൽ ഖിന്നനായീടാ
ജാതിതിരിവുകൾ നല്ലതല്ലെങ്കിലും
ജാതിയിൻ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പ് പാടില്ല
ഒരുത്തൻ തെറ്റ് ചെയ്യതെന്നു വച്ച്
പരത്തിലുള്ളവരെല്ലാരും തെറ്റുകാരല്ല
വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ഇളക്കി പെരുപ്പിച്ചു
കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നവൻ 'വൃത്തികെട്ടവൻ'
ജോലിക്കു കൂലി കൊടുക്കാത്തവൻ
കച്ചവടത്തിൽ കാപട്യം കാട്ടുന്നോൻ
പാപ്പരത്ത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അപരന്റെ
ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം തുലക്കുന്നോൻ
അവരതൊരിക്കലും നാടിന്റെ നേതാവ്
നാട് മുടിയും നാട്ടാരും തീർച്ച

True Indian
2016-10-25 08:42:23 News
ഈ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ സംഘടന ഇന്ത്യാക്കാരോട് മാപ്പു ചോദിക്കണം. മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിംകള്‍ പന്നിപോലെ പെറ്റു പെരുകുകയും ഒരു വീട്ടില്‍ രണ്ടും മൂന്നും ഭാര്യമാരുണ്ടെന്നും തീര്‍ത്തും ഹീനമായ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ മാന്യ വ്യക്തി തന്നെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദു സമുഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നവകാശപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു ദഹിക്കുന്നില്ല.
മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിമിനെതിരെ ആയിരുന്നില്ല ആ പ്രസ്താവന. ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് എതിരായിരുന്നു ആ പ്രസ്താവന. ഇന്ത്യാക്കാരെ പല തട്ടിലാക്കി നേട്ടം കൊയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്അതു രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം. പക്ഷെ യഥാര്‍ഥ ഇന്ത്യാക്കാരനെ അതു വേദനിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് അതല്ല സത്യമെന്നു എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം.
അതിനെ സാധൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നവര്‍ അമേരിക്കയിലെ മത നിരപേക്ഷ സമൂഹത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നതു ദുഖകരം തന്നെ. അമേരിക്കയിലെ വര്‍ഗീയ വാദികള്‍ പലപോഴും പറ്യുന്ന ഒരു കാര്യമൂണ്ട്. ഇന്ത്യാക്കാര്‍ അടുത്തു കൂടി പോയാല്‍ നാറുമെന്ന്. ഇതും ഇതു പോലുള്ള ആരോപണങ്ങളും കേള്‍ക്കാന്‍ നമുക്ക് വലിയ സുഖം തോന്നുന്നില്ല.അങ്ങനെയുള്ള നാം ഇന്ത്യാക്കാരെ പന്നിയോട് ഉപമിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാമോ?
ശശികലയും മറ്റും ആണല്ലോ ഇപ്പോള്‍ ഹൈന്ദവ നവോഥാന വക്താക്കള്‍. 
Vijaykumar Nair
2016-10-25 07:54:28 News
Wish to have wonderful and bright future to your Association.
Vijaykumar Nair 
A member of NBA, New York 
Sudhir Panikkaveetil
2016-10-25 07:11:13 News

Empathy is defined as having the ability to share in the way a person feels. When someone feels empathy toward another human being they are, in effect, letting them know that they have walked in their shoe.  Literary fiction enhances the ability to know other people’s emotions and feelings. Literature gives us a broad spectrum of human possibilities. Well written story which touch the human heart.

പ്രതികരണങ്ങള്‍
ടെലി ഇവഞ്ചാലിസ്റ്റ് പൊന്നിഹിൽ
2020-02-19 21:41:47 News
പ്രാര്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒഴിഞ്ഞുപോകില്ല . ഒരു ധ്യാനവും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുംകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത എന്തുണ്ട് . നമ്മുടെ യേശു അപ്പച്ചന്റെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കലായിരുന്നു. ചില കൊടിയ ഭൂതങ്ങളെ പന്നിക്കുള്ളിൽ കയറ്റി വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് . ഒരുത്തനെ ശവക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയാണ് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയത് . അടുത്ത എന്റെ പ്രാർത്ഥന യോഗത്തിൽ ഏത് കൊടിയ ഭൂതം കേറിയവനെയും കൂട്ടി വരിക . ഒറ്റ ഊത്തിന് ഞാൻ അവനല്ല അവളായാലും നിലത്തടിക്കും . ദയവ് ചെയ്യുത് ഈ ലേഖനം എഴുതിയ ആളേം, അന്തപ്പനേം ഒന്നും കൂട്ടി വരരുത് . അവന്മാര് ശരിയല്ല . അവരുടെ ദേഹത്ത് ഭൂതങ്ങളുടെ രാജാവ് കുടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് . അബ്രാഹാമിന്റെ ഐസക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ ശ്വാസിക്കുന്നു നീ ഇവരെ വിട്ടു പോ . ഇമലയാളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോ
ജോയി കോരുത്
2020-02-19 20:06:17 News
അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കായി ഫൊക്കാന ഇതുവരെ എന്തുചെയ്തു ? ഈ മുഖാമുഖം വായിച്ചതിൽ നിന്നുപോലും അതിനുള്ള വ്യക്തതയില്ല. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപാടുകളുമായി ഇതുപോലെയുള്ള സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടുപോയില്ലങ്കിൽ, പഴയ പ്രതാപം മാത്രമല്ല, സംഘടന തന്നെ അറ്റ് ലാന്റിക് /പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കും (അറബിക്കടൽ വരെ എത്തില്ല).
കപ്പലില്‍ കാണാം ജന്മം ഉണ്ടെങ്കില്‍
2020-02-19 20:05:25 News
ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍ നമുക്കാ കപ്പലില്‍ കാണാം നമുക്കാ സരയൂതീരത്തു കാണാം പിന്നെയും ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍ യാദവയമുനാതീരത്തു കാണാം... നിനക്കുറങ്ങാന്‍ അമ്മയെപ്പോലെ ഞാനുണ്ണാതുറങ്ങാതിരിക്കാം നിനക്കു നല്‍കാന്‍ ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിലൊ- രൊറ്റച്ചിലമ്പുമായ് നില്‍ക്കാം പണയപ്പെടുമ്പൊഴും തോറ്റുകൊണ്ടെന്നും പാഞ്ചാലിയായ് പുഞ്ചിരിക്കാം... നിന്റെ ദേവാങ്കണം വിട്ടു ഞാന്‍ സീതയായ് കാട്ടിലേക്കേകയായ് പോകാം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റുവളര്‍ത്തി ഞാന്‍ നിനക്കായ് നോറ്റുനോറ്റിരിക്കാം പിന്നെയും ജന്മമുണ്ടെങ്കില്‍ നമുക്കന്നൊ- രര്‍ദ്ധനാരീശ്വരനാവാം....
കടമറ്റം കത്തനാര്‍
2020-02-19 19:54:54 News
എല്ലാവരുടെയും വീക്ഷണത്തില്‍ പ്രതി ഈ അമ്മ തന്നെ. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, ചാനലുകള്‍, പൊട്ടന്‍ ആട്ടം കാണുന്നതു പോലെ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാതെ അഭിപ്രായം തട്ടി വിടുന്ന പൊതു ജന കഴുതകള്‍, ഈ സ്ത്രിയുടെ പിതാവ്, അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടും പൊതു ജനത്തെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കാതെ കുളത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പോത്തിനെപോലെ മൗനം പാലിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്തര്‍-- you hit the nail right in the middle of the skull. VOw!
വിദ്യാധരൻ
2020-02-19 19:13:34 News
കണ്ടാൽ ഒരുവന് സൂട്ടും കോട്ടും അരികിൽ കൂടി നടക്കാൻ വയ്യ. കക്ഷത്തീന്നു വമിക്കും നാറ്റം, ഏറ്റാൽ ഉടനെ ബോധം പോകും . വാചകമടിയിൽ കേമനൊരുത്തൻ വായിലെ നാറ്റമോ സഹിക്കാൻ വയ്യ . കാണുവതൊക്കെ വെട്ടി വിഴുങ്ങും എന്നാൽ പല്ലുകൾ തേക്കുകയില്ല മറ്റൊരു വിദ്വാന്റ്റരികിൽ ചെന്നാൽ കള്ളുമണത്തിട്ടോടും ചെന്നോർ രാത്രിയിൽ ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കാനായ് കള്ളുമടിച്ചിട്ടെത്തുമവൻ ആടിപ്പാടി ചത്തു മലർന്നതുപോലെ കിടക്കും മൂക്കും പൊത്തി പാവം, ഭാര്യ ധൃതിയിൽ എന്തോ കാട്ടികൂട്ടി കൂർക്കം വലിച്ചിട്ടുറങ്ങും പിന്നെ (ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതീടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടല്ലന്നോർക്ക ) പ്രഭാതത്തിൽ എഴുനേറ്റുടനെ ദന്തധാവനസ്നാനാദികളാൽ നാറ്റം മുഴുവൻ അകറ്റിടേണം. പരിമളം അല്പം പൂശി കക്ഷം സുരഭിലമാക്കുക നാറ്റം പോകും അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുക ദിനവും വെടിപ്പായിട്ടു ധരിക്കുക വസ്ത്രം ശുചിത്വം നമ്മൾ പാലിച്ചീടിൽ രോഗാണുക്കൾ പമ്പകടക്കും ഉമ്മ തരാനായി വന്നു നിരക്കും സുന്ദരിമാരാരികിൽ നൂറു കണക്കെ
ആഴ്ച കുളി
2020-02-19 18:12:34 News
ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ മാത്രം കുളിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളി അച്ചയാന്മ്മാര്‍ ജാഗ്രതെ. ചിലത് ഒക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോള്‍ അടക്കോഴിയുടെ മണം, ചിലതിനു മുട്ടന്‍ ആടിന്റെ മണം, ചിലതിനു കരടിയുടെ മണം.- നമ്മുടെ പഴയ പട്ടിക ജാതിക്കാരനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയാള്‍ പൂണുല്‍ ഇടാന്‍ പോയി, അവര്‍ ഓടിച്ചു, ഇപ്പോള്‍ അവശ ക്രിസ്തിയാനി ആയി .
Chutzpah
2020-02-19 18:11:08 News
What is written here is nothing but chutzpah and bragging. Reality is her words never match her actions (or better, no action at all; like any other typical politician, just to get the position) (from personal experience)
Finally the Truth
2020-02-19 17:42:19 News
Rohrabacher confirms here he met with Assange Aug 2017 and was in touch with White House: "I've talked to senior people at the White House ... I had extended conversation with the Chief of Staff Gen Kelly." Says deal with Assange between him and WH is confidential.
Late News
2020-02-19 17:39:03 News
"Trump offered to pardon Julian Assange if he agreed to cover up the involvement of Russia in hacking emails from the DNC, which were later published by WikiLeaks, a London court was told." via Daily Beast. Confirming what we already knew. Trump colluded with Russia.
VJ Kumr
2020-02-19 15:32:23 News
This kind of long article or comment against BJP, can't stop the activities, see below an example: 2014ൽ അമിത് ഷാ യു.പിയിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച പദ്ധതി കേരളത്തിലേക്ക്, സുരേന്ദ്രൻ അമരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ബി.ജെ.പിക്ക് പുതിയ തുടക്കം Read more: https://keralakaumudi.com/news/news.php?id= 247290&u=bjp-keralam-new-plans-under-k-surendran
കപ്പൽ മൊയലാളി 
2020-02-19 15:09:47 News
എന്തിനാ???? അറിയില്ല. വീണ്ടും തോക്കാനാ... മത്സരിച്ചോ വീണ്ടും വീണ്ടു മത്സരിച്ചോ , എനിക്കു, മത്സരിക്കണം തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. എല്ലാം വായിച്ചു പക്ഷെ ഈയമ്മ എന്തിനാ മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം മനസിലായില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണയും ഇതു തന്നെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എട്ടു നിലയിൽ തോറ്റു , ഇത്തവണ വീണ്ടും തോറ്റാൽ ഫൊക്കാനക്കാരെ കപ്പലിൽ കയറ്മറ്റാമെന്ന വാഗ്‌ദാന പാലിക്കാതെ വരും അങ്ങെനെ വന്നാൽ ചാച്ചി  ഫൊക്കാനയുടെ മൊത്തം മാനം കപ്പല് കയറും. എന്റെ പൊന്നു ഫൊക്കാനക്കാരെ ഈയമ്മയെ ഒന്ന് വേഗം ജയിപ്പിച്ചാട്ടെ . ഭയങ്കര സംഭവാ ! എന്തിനാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നു ഓള്ക്കു ഇപ്പളും നിശ്ചയില്ല. ജൂലൈ വരെ സമയുണ്ടല്ലോ ... എന്തിനാ???????
VJ Kumr
2020-02-19 14:31:37 News
തക്ക സമയത്തു വേണ്ട മരുന്നും, പരിചരണങ്ങളും കൊടുത്ത ശ്രീ വാവ സുരേഷാജിയെ രക്ഷിച്ച ഡോക്ടർമാരുൾപ്പടെ എല്ലാവര്ക്കും അതിലുപരി സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ""നന്ദി" , നമസ്കാരം.. നമ്മുടെ സുരേഷ്‌ജീ ആയുസ് ആരോഗ്യത്തോടെ നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ
അല്ലയോ ഫൊക്കാനക്കാരെ.
2020-02-19 13:59:13 News
കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇവർ ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ഇവരെ അങ്ങ് ആക്കിക്കൂടെ?
VJ Kumr
2020-02-19 13:49:57 News
Seems this lengthy article/comment created because of the favor to one RELIGION; that is called """'RELIGOUS MADNESS"", so, things will follow/proceed as it is the way they required/needs. Therefore such articles are worthless and no meanings too other than like :"'ONEWAY TRAFFIC""
SchCast
2020-02-19 13:40:04 News
It is hilarious when one reads the opinion of Ms. Sarasamma. Does she have any idea about what she is talking about? It is Christ himself ordained the practice of 'bread and wine' or popularly known in Christain religion as 'Qurbana". Participating in this holy ritual reminds every Christain the sacrifice of Lord Jesus Christ on the cross. He commanded his disciples to continue the practice until He comes for the second time. To relate such a holy ritual with mundane house chores is beyond one's understanding. Read the Bible at least to gain some idea about these things. വീട്ടിലെ പണി ചെയ്യണമെന്ന് സരസമ്മക് എന്താ ഇത്ര വാശി ? സരസമ്മ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് പണി കൊടുക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം അവര് നോക്കിക്കൊള്ളും. മാത്രമല്ല , യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യം ആണ് കൃബാനയും വീട്ടിലെ ജോലിയും. വിവരം ഇല്ലാതെ വല്ലതും ആക്രോശിക്കാതെ വല്ല നല്ല കാര്യവും ചെയ്യുക. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് 'എന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഇത് ചെയ്‍വിൻ ' എന്ന് അരുളിയത്.