പ്രതികരണങ്ങള്‍
Democrat
2017-01-17 04:36:00 News

Donald Trump will become president Friday with an approval rating of just 40%, according to a new CNN/ORC Poll, the lowest of any recent president and 44 points below that of President Barack Obama, the 44th president.

Following a tumultuous transition period, approval ratings for Trump's handling of the transition are more than 20 points below those for any of his three most recent predecessors. Obama took the oath in 2009 with an 84% approval rating, 67% approved of Clinton's transition as of late December 1992 and 61% approved of George W. Bush's transition just before he took office in January 2001.
വിദ്യാധരൻ
2017-01-16 22:06:47 News
ന വേത്തി യോ യസ്യ ഗുണപ്രകർഷം 
സ തം സദാ നിന്ദതി നാത്രചിത്രം
യഥാ കിരാതി കരികുംഭലബ്ധാം 
മുക്താം പരിത്യജ്യ ബിഭർത്തി ഗുഞ്ജാം 

ഏതൊരുവനാണ്   ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉൽകൃഷ്ട ഗുണത്തെ അറിയാത്തത് അവൻ അതിനെ എപ്പോഴും നിന്ദിക്കുന്നതിൽ അത്‌ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല . കിരാത സ്ത്രീ ആനയുടെ മസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുത്ത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് കുന്നികുരുമാല ധരിക്കുന്നു .

വിദ്യാസമ്പന്നരും സുന്ദരികളും സുശീലകളുമായ സ്ത്രീകളെ നാട്ടിൽ നിന്ന്  ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു, അധിക്ഷേപിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ ധാരാളമുണ്ടു. രാപ്പകൽ അദ്ധ്വാനിച്ചു വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളും നോക്കി, ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണവും അടച്ചു വച്ച് ഒന്ന് തല ചായ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സാമൂഹ്യ സേവനവും നാടുനന്നാക്കലും കഴിഞ്ഞു നാല് കാലിൽ ചിലർ കയറി വരുന്നത്. പിന്നെ അവന്റെ കലാ പരിപാടികളാണ്.  മദ്യം  മലയാളി പുരുഷന്മാരുടെ പുരുഷത്വത്തിന്റെ കാവൽകാരനാണു. അവന്റെ ശക്തി അതിൽ നിന്നാണ് അവൻ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് ശരീരത്തിൽ കയറികഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ വെറും ഉപഭോഗവസ്തു.  അപകർഷബോധത്തിന്റെ പിടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പുരുഷ കേസരികൾ സ്ത്രീ എത്ര കഴിവുള്ളവളായാലും അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും .  ഇത് ലോകത്തിന്റെ ഗതിയാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ട്രംപിനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന ശുംഭശിരോമണികൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ -മലയാളിയുടെ പ്രതികരണ കോളത്തിൽ ഒരു ജാള്യതയും ഇല്ലാതെ തലപോകാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് കയ്യിട്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്ന ഈ ജളനാണ് ഇവരുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവം. പണത്തിന്റെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും പിടിയിൽ അമർന്ന ഇവർ മിക്കവരും ഭക്തശിരോമണികളും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ഗർവ്വികളാണ്.   

മാതരം പിതരം വൃദ്ധം 
ഭാര്യം സാധ്വീം സുതം  ശിശും 
ഗുരും വിപ്രം പ്രപന്നം ച
കല്പ്പോ ബിഭ്ര ച്ഛാസൻമൃതഃ 

മാതാവ്, പിതാവ്, സാധ്വിയായ ധർമ്മ പത്നി, പ്രായ പൂർത്തിയാവാത്ത പുത്രൻ ഗുരു, ബ്രാഹ്മണൻ ശരണഗതനായവൻ എന്നിവരെ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും സംരക്ഷിക്കാത്തവൻ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചവന് തുല്യനാവുന്നു       

Andrew
2017-01-16 21:59:17 News
Now that Hillary is attending the inauguration, why would we remain democrats ? I worked hard for her,
And we are foresaken. I am leaving Democratic Party today. Sorry folks, I will continue my satanic research into bible, publish soon ' gospel according to Pilate '
onlooker
2017-01-16 20:35:11 News
There are so many people to  say bad things. But what happened to the devotes after the makaravilakku.  Where are these people who take about all matter is kerala like LDF/UDF/WRITERS/, etc. reg the worst thing done to the devotes by our own KSRTC. Where are the medias  always barking for anything. Anybody ever say a word for the stupid thing done by our KSTRC. Also look who was the special officer ?
Z Nedunkanal copy FB
2017-01-16 16:12:59 News

മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഏറിയ പങ്കും. മതത്തോടൊപ്പം കുറേയേറെ വികട ചിന്തകളും മനുഷ്യർ തലയിൽ ഉപ്പിക്കും.കൃസ്ത്യാനികൾ വിശുദ്ധരുടേയും മദ്ധ്യസ്ഥരുടെയും പിറകേയാണ്. ദൈവത്തിലല്ല അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത്. വേളാങ്കണ്ണി, അർത്തുങ്കൽ , മലയാറ്റൂർ, ചേർപ്പുങ്കൽ, അരുവിത്തുറ,ഭരണങ്ങാനം എന്നിടത്തൊന്നും മറ്റുള്ളിടത്തില്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ചൊരു ദൈവ പ്രഭാവവും ഇല്ലങ്കിലും വിഡ്ഡികൾ ഓടിക്കൂടുന്നു - അദ്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു കാണാൻ. ഇതൊന്നും തടയാനാരുമില്ല. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഭ ധാരാളം അധ്വാനിക്കുന്നുമുണ്ടു്. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ ഇതെല്ലാം പണത്തിനായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കാപട്യങ്ങൾ മാത്രം എന്നു കാണാം.എന്നാൽ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിന് ആരും തയ്യാറല്ല.

T.R.Shivakumar-ന്റ ഒരു നീണ്ട പോസ്റ്റ് കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പിറകെ പോയി വിഡ്ഢികളകുന്നു എന്നദ്ദേഹം ഒത്തിരി ഊഹരണങ്ങൾ നിരത്തി ചോദിക്കുന്നു. ഈ ചായ്വുള്ളവർ ആ പോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി വായിക്കണം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ടാണ്. ഞാൻ അറിയുന്ന കൃസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും തന്നെ പരിധിവിട്ട് അന്ധവിശാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായതിനാൽ ആ വശം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്നു മാത്രം. അന്ധവിശ്വാസം നമ്മുടെ രക്തത്തിലുണ്ടു്. അഗീകരിക്കാനാവാത്തവിധം ആഴത്തിലാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Thomas John,NY
2017-01-16 14:43:26 News
He wants desperately for someone to stop Friday from happening. He needs to be stopped and he wants to be stopped. But Congress is too weak.
Shame on you all Malayalees & Indians who support this nasty sub-human. He should be in a cage.
Revathi P Nair
2017-01-16 14:38:19 News
Hillary Clinton won the election by mor thn 3MILLION votes! Putin▪Trump▪Pence will nevr be Respectd by Intelligent Americans
ex- wife of a bornagain
2017-01-16 14:10:21 News
എല്ലാ മതങ്ങളു൦, 'സ്ത്രീകൾ പുരുഷനാൽ സ൦രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ' എന്നുതന്നെയാണ് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിൽ കാരൃമില്ലാതേയുമില്ല. അത്, ലോകത്ത് മറ്റേതൊരു ജീവികൾക്കു൦ വേണ്ടിവരാത്ത, ഗർഭാവസ്ഥയിലു൦, പ്രസവാനന്തര നാളുകളിലു൦ അവശൃ൦ വേണ്ടുന്ന സ൦രക്ഷണ സുരക്ഷിതത്വങ്ങളാണുതാനു൦. എന്നാൽ, പിന്നീടെപ്പോഴോ അത്, 'സ്ത്രീ, സ്വാതന്ത്രൃമില്ലാത്തവൾ' എന്നു൦ 'സ്ത്രീ, പുരുഷനടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കണ൦' എന്നുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഇതിനാകട്ടെ, എല്ലാ മതങ്ങളു൦ ഒരുപോലെ 'ദൈവകല്പനകൾ' എന്ന വൃാജേനയുള്ള സിദ്ധാന്തനകളാൽ നിഷ്കർഷിക്കുകയു൦ ചെയ്തു.
Thomas Abraham,
2017-01-16 14:04:14 News
Donald Trump is a bully, and like most most bullies, his latent sense of aggression stems from a profound place of insecurity. Which in the case of the President-elect manifests itself as an inability to withstand even the fainted form of criticism. We need not look further than Trump's high-profile and longstanding feud with NBC's Saturday Night Live (SNL). Trump simply cannot survive without being surrounded by sycophants, like Sean Spicer and Kellyanne Conways, who shower him (no pun intented!) with compliments and a false sense of superiority
 now many IT experts say the server which leaked information to Russia is in trump tower NY. Binladden's brother was living in the tower too on  9-11
Tom A ,
2017-01-16 13:46:12 News
സ്വന്തമോ അന്യരുടെതോ ആയ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ്കാരും കത്തനാരന്മാരും. അല്ലെങ്കിൽ സകാരണം മൂക്കു കുത്തി വീണ് കമഴ്ന്നടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മനെ രാഹുൽ ഡൽഹിക്കു വിളിക്കുമോ? നാണംകെട്ട ഒത്തുതീർപ്പുകളുടെ ഗുണ്ടകളെ നയിച്ചവനാണ് ഉമ്മൻ.ഒരൊറ്റ അഴിമതിക്കാരനും സ്ത്രീപീഡകനും കൊലപാതകിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ്, എൽ ഡി എഫ് സർക്കാറുകൾ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുതോല്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മഹാരഥന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ കരുണാകരന്മാരും പുരുഷോത്തമമാരും മുസ്തഫമാരും കുഞ്ഞാലിമാരും ചാണ്ടിമാരും വിജയന്മാരും പിളളമാരും അണിചേർന്നതു പോലെ വിശുദ്ധരുടെ പട്ടികയിൽ പവ്വത്തിലും കല്ലറങ്ങാട്ടം ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലും തട്ടിലും താഴത്തും പാറാണിയും സ്രാമ്പിക്കലുമൊക്കെ കയറിക്കൂടുമ്പോൾ മറയില്ലാതെ ജാതി പറയുന്ന തീവ്ര ദേശവാദികൾ എങ്ങനെ മടിച്ചു നില്ക്കും? അവർ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്ഥാനത്തെയാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനം എന്നും വെറും നോക്കുകുത്തികൾ മാത്രം.
T tom
2017-01-16 13:37:39 News

ശബരിമല ദിവ്യാത്ഭുതം*::: ഊമയായ അയ്യപ്പഭക്തന്‌ സംസാര ശേഷി.........

"കഴിഞ്ഞ 36 വർഷമായി സ്ഥിരമായി ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തിവരുന്ന ജനിച്ച നാൾ മുതലേ സംസാരശേഷി ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മൂകനും ബധിരനും ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഒരു ദിവ്യാൽ ഭുതം സംഭവിച്ചു. ശബരിമലയിൽ കർപ്പൂരാഴി സമയത്ത് ശബരിമലയിൽ വെച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ “ സ്വാമിയേ” എന്ന് ശരണം വിളിച്ചു.
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പരപനങ്ങാടി താലൂക്കിൽ, എ.ആർ നഗർ പഞ്ചായത്തിൽ മമ്പറം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സന്തോഷ് എന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ്‌ ഇത്".

വാട്സ് ആപ്പും ഫേസ് ബൊക്കും മെസ്സഞ്ചറും അടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ വാർത്ത വൈറൽ ആയി.ശരണം വിളിക്കുന്നതടക്കം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വീഡിയോ തൽസമയ സം പ്രേഷണം നടത്തി.

കേരളാ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ മമ്പുറത്തെ സന്തോഷിന്റ വീടു സന്ദർശിച്ചു .പലരും വരുന്നു, പോകുന്നു.
ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഭാര്യയും 2 കുട്ടികളുമായി കഴിയുന്നു. കെട്ടിട നിർമാണ തൊഴിലാളിയാണ്‌.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ രൂകേഷ് പറഞ്ഞത് മൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്‌ സന്തോഷിന്‌ സംസാര ശേഷി നഷ്ടമായതെന്നാണ്‌. കഴുത്തിന്റെ ഒരു ഞരമ്പിന്‌ ക്ഷതം ഏറ്റതു കൊണ്ടാണ്‌ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിന്‌ വളരെക്കാലമായി ചികിൽസയിലാണ്‌. കോയമ്പത്തൂർ ആശുപത്രിയിലെ ചികിൽസയിൽ ആയിരുന്നു. സംസാര ശേഷി പൂർണമായി തിരിച്ച് കിട്ടാൻ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.ചികിൽസ തുടരുന്നുണ്ട്. 
തികഞ്ഞ ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനാണ്‌ സന്തോഷ്. അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്‌ സ്വാമിയേ എന്ന വിളി. 
36 കൊല്ലമായി നിരന്തരം നടത്തുന്ന ഒരു ശബ്ദ വ്യായമം ആണത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസക്കാലം പ്രത്യേകിച്ചും അത് നടന്നു. ശബരിമലയിൽ കൂടുതൽ ആവേശ ഭരിതമായ ഒരു ശ്രമം വേറെയും.

സന്തോഷിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തായ പദ്മകുമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത്ര പരോപകാരിയായ ഒരാളെ കാണാൻ കിട്ടില്ലാ എന്നാണ്‌.അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ കൃത്യമായുO മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്‌.വിദഗ്ധമായ ചികിൽസ കിട്ടിയാൽ കുറേ ക്കൂടി ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസമാണ്‌ പദ്മ കുമാറിനുള്ളത്.
വാർഡ് മെംബർ സമീൽ കൊളക്കാട്ടിൽ പറയുന്നത് നല്ല പൊതു ബോധമുള്ള ഒരു ഇടതു പക്ഷ അനുഭാവിയാണ്‌ സന്തോഷ് എന്നാണ്‌.കെട്ടിട നിർമാണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നാണ്‌. കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷെരീഫിനെ ഒക്കെ പേര്‌ പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുണ്ട്.

ശബരിമലയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ പത്ര സമ്മേളനത്തിലെന്ന പോലെ വിഷയത്തെ പർവതീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്‌ സംസാര ശേഷി തിരിച്ച് കിട്ടി എന്നണ്‌. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ്‌ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹം മറച്ച് വെക്കുന്നു.

"അത്ഭുതം" നടന്ന ഉടനെ അവർ മേൽ ശാന്തിയോട് സംഭവം പറഞ്ഞുവത്രെ. മേൽ ശാന്തി ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്‌ പരിചയം ഉള്ള ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്റ്ററുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത് വേഗം ചികിൽസ നടത്താൻ പറഞ്ഞുവത്രെ.

സംസാര ശേഷി പൂർണമായും തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്നും ഫോണിൽ ഭാര്യയോട് വളരെയധികംനേരംസംസാരിച്ചുവെന്നും ഒക്കെയാണ്‌ ചില പോസ്റ്റിംഗുകൾ.
ശുദ്ധകളവായഅവകാശവാദങ്ങളാണിത്.

കാര്യമായ ഒരു പുരോഗതിയും സന്തോഷിന്റെ രോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിദഗ്ദ ചികിൽസ ലഭിച്ചാൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകും , അത്ര തന്നെ . ഇതാണ് വസ്തുത.
നാട്ടുകാർക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത്.

അഡ്വ. കെ.കെ രാധാകൃഷ്ണൻ , മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, കേരളയുക്തിവാദി സംഘം.

വിദ്യാധരൻ
2017-01-16 13:24:29 News
മതിലുകളെത്ര തീർത്തെന്നാലും 
അതിനു പഴുതുകൾ ഉണ്ടായീടേണം 
കല്യാണിബഷീർ പ്രണയബന്ധം 
ഉലയുവാൻ കാരണം മതിലുതന്നെ  
എത്രത്രെ മതിലുകൾ ഉയർന്നുവന്നു
എത്രത്രെ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു വീണു
സ്വാർത്ഥത ഉള്ളിൽ കുരുത്തിടുമ്പോൾ 
തീർത്തിടും മർത്ത്യർ  മതിലു ചുറ്റും
ഭയമെന്ന ശെയിത്താൻ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ 
അയയ്യില്ലൊട്ടും  മനം കഠിനമാകും 
വിരൽചൂണ്ടും അന്യരെ കുറ്റം ചാർത്തും    
നരനൊരു നരിയായി മാറും വേഗം 
കാരുണ്യം അനുകമ്പ സ്നേഹമെല്ലാം
പാരിൽ നിന്നന്നേക്കും  മാഞ്ഞുപോവും 
അതുകൊണ്ടു ഏവരുമുള്ളിൽ നിന്ന് 
മതിലുകൾ പൊളിച്ചുടൻ  മാറ്റിടേണം 
ഇതുപോലെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ 
മതിലുപോളിക്കുന്ന തൂമ്പതന്നെ 
 

tom abraham,TX
2017-01-16 13:21:10 News
 The reason is, my friends, the Republicans have cunningly across the years through gerrymandering, suppressing votes, passing legislation and other underhanded ways have gained control of most state houses, congress, now the White House, soon to be Supreme Court and basically run this country now. They set the rules now.
Tom Abraham
2017-01-16 13:16:19 News

" vinasha kaale, vipareetha buddhi " moolayam is attempting political suicide. 


Vayanakkaran
2017-01-16 12:33:28 News
If there is a walls there is a tendency to jump over the walls. It look like thumayil george also has a tendency to jump over the walls/Mathilukal. In USA all religious, especiall Indian religious fundamentislts build so many religious fundamentlist walls by collecting  believers money, especially the priests. Our secular Associations are also being captured by religious fundamental groups or priests. So walls doing more harm than the good things. Some how I want to jump over the walls. While I try to jump the walls my pants and underwear was hooked up on the nails oft he wall, so please help me out George Thumpayil Saar.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
V. J. Kumar
2020-04-07 08:59:48 News
Bharat Maata Ki Jay. Modiji Ki Jay
P P Cherian
2020-04-07 08:23:34 News
ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ,
Bindu Tiji
2020-04-07 04:16:45 News
വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനം. അമേരിക്കയിൽ എന്താണ് ഓടിച്ചെന്നാൽ മരുന്ന് കിട്ടാത്ത ത് . അവിടെയും ഇവിടെയും അങ്ങിനെയല്ലലോ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം . കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്താതിരുന്നെങ്കിൽ . ഈ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി പഠിച്ചതിനു ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാ നുള്ള സമചിത്തത കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ . Thank you Lakshmy .
Prophetic voice
2020-04-07 00:18:40 News
Most of the deaths are in Blue states. New York, California, Flordia, Illinois, New Orleans are some examples. Eight Republican Governors refused order lockdown in their states and stuck with the attitude of Trump. Even though the death rates are high in Florida, the Governor took days to order a lockdown. He didn't care if millions of them died. And, that is why he refused to order a nationwide lockdown and differed that responsibility to the Governers. Even though he had stockpiles of PPE, he said, the stock was depleted and blamed Obama for it. The corona pandemic will be over and his Christian supporters will bullshit about it and start looting people. If Americans won't vote this guy out, they will pay a high price for it. So next time you go to the polling booth, you vote for anyone other than this wretched guy. He is an anti-migrant racist.
Mathew Kochuvadakel.
2020-04-07 00:02:38 News
Heartfelt condolences to the bereaved family members. Our prayers to her soul rest in peace.. Raju n Gracy, Bahrain.
JACOB
2020-04-06 21:10:12 News
Orthodox Bishop in New York took Chloroquine and recovered. May be it is a good medicine.
JACOB
2020-04-06 21:07:07 News
Chief Minister Vijayan did not make fun of NRIs. He actually thanked them for their contributions (especially money from Gulf countries). CM has been acting very responsibly in this matter. Give credit where credit is due.
Raju Mylapra
2020-04-06 20:25:10 News
Very informative and interesting article.
Ninan Mathulla
2020-04-06 20:17:57 News
The death of dear and near ones is really painful. No philosophy can mitigate it. I felt it in 1993 when my father passed away. So, I also join in the pain of dear ones- family and friends. At the same time situation is not that hopeless. For believers in God, both Christians and Muslims, there a life after this and we will meet again there. For Hindus, life will continue as they believe in re-incarnation. No matter what you believe, truth is only one, and it is your job to find the truth. Personally speaking, I found that Jesus Christ is the Truth. Others must be in different stages of life in search of the Truth. Vedas talk of it as ‘Asatho ma Sathgamaya’. For those who are dead, all their problems in life are over. This is the way I look at death. It is not with your permission that you are born into this stage, and it is not with your permission that you are removed from this stage. There must be a reason for death. It can be Corona or accidents. What use about worrying about it especially, if the dead one is in a better position after this stage (after death- as you can be in paradise or a better life if you believe in Karma and if you did well)?
ലാല്‍ സലാം-ഇനിയും ഒരിക്കല്‍ കാണാം
2020-04-06 19:20:51 News
എവിടെ തിരിഞ്ഞങ്ങ് നോക്കിയാലൂം അവിടെ എല്ലാം കൊറോണ കൊറോണ മാത്രം. അതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുൽ കുടിലിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു. ലാൽ സലാം വായനക്കാരേ! ഇനിയും ഒരിക്കൽ അ യമുന തീരത്തു കാണാം!- നാരദൻ
Raju Mylapra
2020-04-06 18:37:42 News
Thank you for sharing your first-hand experience and comforting words and optimistic outlook. Our prayers....
അമേരിക്കൻ മലയാളി
2020-04-06 17:36:33 News
സാമ്രാജ്യത്വം തകരട്ടെ! ലോക പോലീസ് നശിക്കട്ടെ! കേരള മോഡൽ ലോക മോഡൽ ! എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാലല്ലേ ഇനിയുംഭരണം കിട്ടൂ. വീണ്ടും ഭരണത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? പുട്ടടിക്കാൻ കാശു വേണ്ടേ? അതിനു വിദേശപണം വേണ്ടേ? നല്ല ചികിത്സ വേണ്ടേ? ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം പണം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയുന്നത് പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ, നികുതിപ്പണം കൊണ്ടും നമ്മളൊക്കെ കൊടുത്തു ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെയല്ലേ?
Jose Thomas
2020-04-06 17:19:03 News
Please stop writing the nonsense. The expanding gap between rich and poor is not only widening the gulf in incomes and wealth in America. It is helping the rich lead longer lives, while cutting short the lives of those who are struggling. Income inequality has roiled American society and politics for years, animating the rise of Barack Obama out of the collapse of the financial system in 2008, energizing right-wing populism and the emergence of nationalist leaders like Donald J. Trump, and pushing the Democratic Party leftward. https://www.nytimes.com/2019/09/10/us/politics/gao-income-gap-rich-poor.html
Thekkemootheril Mathew
2020-04-06 15:53:28 News
Our sincere condolences to dear Johny Kutty and family,Mathews Cherry Lane
PC Mathew
2020-04-06 15:20:52 News
Thank God for his healing. So glad to hear. Praying for our community.