പ്രതികരണങ്ങള്‍
show watcher
2017-04-06 12:55:36 News
അമേരിക്കൻ മലയാളിയെ കളിയാക്കുന്ന ചില പ്രമുഖ കലാകാരന്മാരുടെ പോക്രിത്തരങ്ങൾ ....   അതൊന്നും ഒരിക്കലും കോമഡി സബ്ജെക്ട്  ആവാറില്ല..... അതൊക്കെ അവരുടെ പേർസണൽ മാറ്റേഴ്സ് .... well written article
Dr.Sasi
2017-04-06 12:36:50 News
മുഗള വംശത്തിലെ രാജാവായ ഷാജഹാന്റെ പുത്രനായ ദാരാ രാജകുമാരനാണ് (പതിനേഴാംനൂറ്റാണ്ടിൽ) ഉപനിഷത്തുകൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും  പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കു തർജമ ചെയ്തത് .ഈ തർജ്ജമയ്ക്ക് ശേഷമാണു ലോകം മുഴുവൻ ഉപനിഷത്തുകളെ അറിയാൻ ആരംഭിച്ചിത് .അതിനു മുൻപ്  ശങ്കരാചാര്യരും,രാമാനുജനും , സായണനും വേദങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ പ്രചിരിപ്പിച്ചിരുന്നു . ഈ പേർഷ്യൻ തർജമയെ ഫ്രഞ്ച് പാതിരിയായ അൻക്വിറ്റിൻ ദു  പെറോൻ  ആണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേക്കു മാറ്റിയത് .അതോടെ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലും ഉപനിഷത്തുക്കൾ  മാറ്റപ്പെട്ടു .ഭാരതത്തിന്റെ മഹിമ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ ഒരു മുസ്ലിം രാജകുമാരന്റെയും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയുടെയും ചൈതന്ന്യത്തിന്റെ  മനോമോഹനമായ  മുഖം വിളങ്ങുന്നതായി കാണാം.ഇതൊന്നും മനസിലാക്കാതെയാണ് ഹിന്ദു ,മുസ്ലിം  ക്രിസ്ത്യൻ വിവേചനം മനസ്സിൽ വെച്ച് ആളുകൾ വേപഥു കൊള്ളുന്നത്.അതിനാൽബ്രിട്ടീഷ്കാർ വരുന്നവരെ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ അജ്ഞാതമായ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന അറിവും,ജർമ്മൻ മിഷിണറിമാരാണ് മതപരിവർത്തനത്തിനായി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും വേദങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ആദ്യം തർജ്ജിമ ചെയ്തത് എന്ന അറിവും ഒരു പൊട്ട അറിവാണ്.
(Dr.Sasi)
Joice thonniamala
2017-04-06 10:51:54 News
സത്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി പ്രതികരിക്കുന്നവർക് മാത്രമേ ഐഡിന്റിറ്റി വെളുപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളു,  അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് 

അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ നോവിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ.. നിങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയത് ചീട്ടു കൊട്ടാരം ആണന്ന ബോധം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങെനെ, പിന്നിൽ നിന്ന് കുരക്കാനേ അറിയൂ ... ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് സംവദിക്കുക. ചോദ്യങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായ ഉത്തരം സഭ്യമാർന്ന ഭാഷയിൽ തരിക, അതാണ് സാഹിത്യകാരന്റെ ലക്ഷണം, വീണ്ടും ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മലയാളഭാഷയുടെ വളർച്ചക്ക് എന്തു സംഭാവനയാണ് ഇവിടെ ഇ ഹ്യൂസ്റ്റനിൽ നൽകിയത് ? 

വിദ്യാധരൻ
2017-04-06 10:22:42 News

ശാസ്ത്രവും മതവും പോര് തുടങ്ങീട്ട്
കാലമൊട്ടേറെ ആയി എൻ കൂട്ടരേ
ഇന്നും ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതൊക്കയും
ചൈതന്യത്തിൻ ഭാവഭേദമെന്നുമതം
അല്ലല്ലതിനു തെളിവ് വേണമല്ലെങ്കിൽ
വെറും മിഥ്യാവാദമെന്നു ശാസ്ത്രം
ഹേതുവിൽ നിന്ന് ഫലത്തിലേക്കൊന്നു
ഫലത്തിൽനിന്ന് ഹേതുവിലേക്കൊന്ന്‌
ഇങ്ങനെ ഇവർ യുദ്ധത്തിലായിട്ട്
വർഷം ഒട്ടേറെയായിഎൻ കൂട്ടരേ.
രണ്ടു സമാന്തര രേഖപോലങ്ങനെ
മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മുട്ടാതൊരിടത്തും 
"അണ്ടിയോ മൂത്തത് മാങ്ങയോ?"
ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യനെ
വല്ലാത്ത കഷ്ടത്തിലാക്കുന്നു കഷ്ടം!
എത്ര 'ഊർജ്ജം' ചിലവാക്കുന്നതിനായി
ഐൻസ്റ്റൈൻ കേട്ടാൽ കേറിപിടിക്കുമുടൻ
ഊർജ്ജം എന്നാൽ അത്  പിണ്ഡത്തെ
പ്രകാശവേഗതയെ  തൻപെരുക്കം കൊണ്ട്
ഗുണിച്ചാച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു
അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടർ
ശശിയുടെ വാദത്തെ തള്ളുവാനൊക്കുമോ?
ചൈതന്യത്തെ ചിലർ ഊർജ്ജമെന്നു വിളിപ്പൂ
ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഉളവായിയെന്നു മതം
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യമേ സർവ്വതും
ചൈതന്യം (ഊർജ്ജ) മായിരുന്നിരിക്കണം.
എന്നാലും ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മളെ
സൃഷ്ടിയുടെ നിഗൂഢതയിലേക്കെപ്പഴും
പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു പലതും നമുക്കായി
ജീവിതം ഈ ഭൂവിൽ മെച്ചമാക്കിടാനായി
എല്ലാ മതങ്ങളും ഗണിക്കണം നമ്മൾ
എന്നാൽ 'മത'ങ്ങളേം  ഒഴിവാക്കണം തീർച്ച
പൊല്ലാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു മതങ്ങൾ ഇന്ന്
മർത്ത്യന്റെ ജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കുന്നു
എന്റെ മതത്തെ ഉറക്കെ പറയുവാൻ
ഉണ്ടാകണം സ്വാതന്ത്യം എപ്പഴും
അല്ലെങ്കിൽ അത് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം

(മതത്തിന് അഭിപ്രായം എന്നൊരർത്ഥം
ഉള്ളത് ഉചിതമായി ഉപയോഗിച്ചു വായിക്കുക)


Dr.Sasi
2017-04-06 09:06:22 News
ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദു മേലാളന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിലൂടെ ഹിന്ദു ധർമ്മം അപചയത്തിന്റെ ആഴക്കയങ്ങളിലേക്കു അമർന്നു പോയി .നല്ല സാമാജിക ലക്ഷ്യത്തോടെ എഴുതിയ ചാതുർവർണ്യം ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ,അടിമത്വത്തിന്റെ ,ഉച്ചനീചത്വത്തിന്റെ   തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ അഗാധതയിലേക്കു ആണ്ടു പോയി .ഇന്നും പല പ്രകാരത്തിൽ , പല രൂപത്തിൽ  അതിന്റെ ചങ്ങലയിൽ സ്വയം കുരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം .വേദങ്ങളെ ശ്രുതിയെന്നും സ്‌മൃതിയെന്നും രണ്ടായി തരാം തിരിക്കാം . സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനു അനുസരിച്ചു  ശ്രുതിയെ ചിട്ട പെടുത്തന്നതാണ് സ്‌മൃതി. വേദസങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക്  പ്രായേണ (മിക്കവാറും)വിരുദമായിട്ടാണ് സ്‌മൃതി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് .ഇവിടെയാണ് വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ജാതിവ്യവസ്ഥയായി മാറിയത്എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അതിന്റെതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് . ഒരു മതത്തിന്റെയും വക്താവുകയല്ല ലക്‌ഷ്യം.ലോകത്തു  എവിടെയും ഈ വർണ്ണം കാണാവുന്നതാണ് .ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോരോ വ്യക്തി സവിശേഷതയുണ്ട്. ഓരോ ഗുണമുണ്ട് . ഗുണമാണ് വർണ്ണം .വർണ്ണമെന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർഥം  സ്വികരിക്കുന്നതു എന്തോ അത് വർണ്ണം .അതനുസരിച്ചാണ് ചാതുർവർണ്യം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് .ചില വ്യക്തികൾക്കു അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കു .ചില വ്യക്തികൾക്കു ബലവും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും .ചില വ്യക്തികൾക്കു  സാങ്കേതികമായ കഴിവ് കാണും .ചില വ്യക്തികൾക്കു ക്ലീനിങ് ,കൈത്തൊഴിൽ എന്നിവയിലായിരിക്കും താല്പര്യം.ഈ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് , ബ്രാഹ്മണൻ , ക്ഷത്രിയൻ , വൈശ്യർ ,ശൂദ്രർ  എന്നീ  വർണ്ണ വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നത് .എന്നാൽ ജാതി ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് . മനുഷ്യരുടെ ജാതി മനുഷ്യത്വം .അതായതു മനുഷ്യൻ ഒരു ജാതി . .ബ്രാഹ്മണ ജാതി ,ക്ഷത്രിയ ജാതി,വൈശ്യ ജാതി ,ശൂദ്ര ജാതി എന്നൊന്നില്ല .ഇതിനു ഹേതുവായി ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം നൽകാം .ബ്രാഹ്മണൻ , ക്ഷത്രിയൻ , വൈശ്യർ ,ശൂദ്രർ  എന്നീ  വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഡി .എൻ  .എ ഒന്നാണ്.അറിവുതന്നെയാണ് പ്രാപ്തിയും ലാഭവും .മോക്ഷം ഞ്ജാനത്തിലൂടെയും.
(Dr.Sasi)
JOHNY
2017-04-06 08:42:07 News
പള്ളി അമ്പലം ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു വ്യവസായം പോലെ ആണ്.(അത് കൊണ്ടാണല്ലോ നൂറു കണക്കിന് പള്ളികൾ വര്ഷം തോറും ഇവിടെ പാപ്പർ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. മൊണ്ടാന സംസ്ഥാനത്ത ഒരു രൂപത തന്നെ bankruptsy ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി)
അതുകൊണ്ടു ഇമ്മാതിരി ഉഡായിപ്പുകൾ നടത്തി നമ്മുടെ പള്ളികൾ അല്പം പുത്തൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. കൂട്ടത്തിൽ ഇടവകയിലെ ആടുകൾക്ക് ഒരു ഉണർവും അല്പം കുളിരും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. 
എന്തായാലും നോമ്പ് കാലത്തു നാട്ടിൽനിന്നും വരുന്ന ധ്യാന കുരുക്കളും  വചന തൊഴിലാളികളും നടത്തുന്ന പ്രസംഗം എന്ന വെറുപ്പിക്കലിനേക്കാൾനല്ലതാണ്  ഈ കലാകാരന്മാർ നടത്തുന്ന  പ്രകടനങ്ങൾ
വായനക്കാരൻ
2017-04-06 08:34:55 News
അമ്മയെ തല്ലിയാൽ രണ്ടു പക്ഷം. അതുകൊണ്ടു മലയാളം സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക  കൂസാതെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുക. ഇത്തരം കൂടിവരവുകളും ചർച്ചകളും ആരെയും ചീത്തയാക്കിയിട്ടില്ല. സംസാകാരത്തെ രൂപാന്തരപെടുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടേയുള്ളു . നിങ്ങളുടെ ഇരുപതാം വർഷ ആഘോഷത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും

Jack Daniel
2017-04-06 08:14:05 News
ഊഊഊ  ഇവിടുത്തെ  ഒക്കെ  രോമ കൂപങ്ങൾ  ആണോ  പൂത്തിരി  കത്തിക്കുന്നത്  !!!
 കൊടുങ്ങല്ലൂർ  പൂര പാട്ടും , ഷാപ്പിലെ  പാട്ടും  ചന്തയിലെ  തെറിയും  എല്ലാം  രോമത്തെ  പോക്കും
Black Label
2017-04-06 08:09:46 News
when aircraft was invented, Indians named it Vimana, that doesn't mean Ravana had a modern aircraft. When Atom was discovered after the invention of Microscope, Indians named Atom as Paramanu. Paramanu is described in Jainism. Jainism is talking about the smallest living thing they could see by the naked eye. Atom is not equal to Paramanu. The last form which is indivisible is paramanu.
Follow the inventions and Discoveries of Science. Ignore all others who claim they know. If they can find every thing in the old books, let them be so. but they use all seientific achievements for their advantage. If they are sick, they seek the help of Science, not the old books.
 These people need commonsense. To trigger common sense, sip holy sprit slowly. Then you will start thinking.
George Thottam
2017-04-06 07:51:17 News

Heartfelt condolences.


Houstonian
2017-04-06 07:47:59 News
ഭിന്നിപ്പ് ന്യുയോർക്ക് കാരുടെ ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 'കേരള റൈറ്റേഴ്‌സ് മലയാളം സൊസൈറ്റി' കൊള്ളാം നല്ല ആശയം. അതും മോങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നായുടെ തലയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ഭേഷായി.  താൻ വേണമെങ്കിൽ തോന്ന്യവാസത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകു. അങ്ങനേം ഏ.സി ചേട്ടന് സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ. ഏ.സി.ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹമോ അതോ ഹ്യുസ്റ്റണിൽ കലാപം സൃഷിടിയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദ്യേശം ന്യുയോർക്കറെ
Wiisdom
2017-04-06 07:18:52 News
കേരള റൈറ്റേഴ്‌സ് ഫോറത്തിൽ സായിപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു തോന്ന്യവാസം എന്ത് പറയുന്നു? സായിപ്പിനെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പം ഉള്ള പണിയല്ല. അതും തൊണ്ണൂറു കഴിഞ്ഞ ഒരു വല്ല്യപ്പനെ. (സായിപ്പാണ്‌ നല്ലൊരു മലയാളം നിഘണ്ടു മലയാളത്തിന് നൽകിയതെന്ന കാര്യം തോന്ന്യവാസം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്) പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മലയാളി കുട്ടികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾ മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗം അല്ലെന്നു താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ വളര്ച്ചക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയുള്ളവർ മംഗ്ളീഷ് സംസാരിക്കുന്നു  തനിക്ക് അതിൽ കുഴപ്പം ഇല്ലേ? എന്തിനാ ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നത്? തന്റെ അപാരമായ മലയാള പാണ്ഢ്യത്യവുമായി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി,  പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ പല കോളേജുകളിലും മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷയുടെ വളർച്ചെയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കുചിതമായ കാഴ്ച്ചപ്പാട് കളഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആകാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്ക്
Thomas Vadakkel
2017-04-06 07:08:56 News
'അവസരവാദിയുടെ പൂച്ചയില്ലാത്ത എലിയുടെ വിളയാട്ടം' എന്ന പ്രയോഗം നന്നായിരിക്കുന്നു. ഇമലയാളിയുടെ വായനക്കാരിൽ ആധികാരികമായി മറുപടി നൽകാൻ കഴിവുള്ളവർ പലരുമുണ്ട്. 'മൗനം വിദ്വാനു ഭൂഷണമെന്നപോലെ' രംഗത്തു വരാൻ അവർ മടികാണിക്കുന്നതാകാം. അറിവ് മുഴുവൻ വേദങ്ങളിലുണ്ടെന്ന അവകാശവാദം പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ മൗലിക വാദികളും വഴിയോരങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ അവരുടെ കൊച്ചുപുസ്തകമായ ബൈബിളിലുണ്ടെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് മനസിലാകാത്ത വേദങ്ങളും ബൈബിളും ദൈവ വചനങ്ങളെന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ.

അത്തരക്കാരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. നാളെയൊരു സിനിമാ ഭക്തൻ സകല അറിവുകളും മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലുള്ള സിനിമയിലുണ്ടെന്നു പറയുന്ന വാദം പോലെ ചില മതഭക്തരുടെ ചിന്തകളും ആരാധനയും ഇത്തരം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

ബ്രിട്ടീഷ്കാർ വരുന്നവരെ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ അജ്ഞാതമായ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജർമ്മൻ മിഷിണറിമാരാണ് മതപരിവർത്തനത്തിനായി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും വേദങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ആദ്യം തർജ്ജിമ ചെയ്തത്. ഇതിൽ പല പുരാണങ്ങളും വേദപ്രചരണത്തിനായി അവർ മാറ്റിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലെ 'ക്രിസ്തു' അവരുടെ ഭാവനയിൽ ഉള്ളതാണ്. അതിൽ ഒരു പ്രജാപതിയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം പോലെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളുടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെയും കാലം രണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം അന്നു മിഷ്യനറിമാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.

വേദങ്ങളിലെ പ്രജാപതിയെ ആധാരമാക്കി പോട്ടയിലെ അരവിന്ദാക്ഷമേനോനെപ്പോലുള്ള ഉപദേശികൾ തകർപ്പൻ ക്രിസ്തീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 'ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ' തന്നെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയും ബ്രിട്ടനിലെ വിക്‌ടോറിയാ രാജ്ഞിയും ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രവാചകനായിട്ടല്ല ഭവിഷ്യ പുരാണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

ബൈബിളും ഓരോ കാലത്തു അതാത് കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടതാണ്. ബൈബിൾ എഴുതിയത് ക്രിസ്തു ശിക്ഷ്യന്മാരെന്നും തെളിവുകളില്ല. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതും. ഓരോരുത്തരുടെ ഭാവനകൾ അനുസരിച്ചു ഓരോ കാലത്തും ക്രിസ്തുവിനെ വൈകൃതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്തു, നൂറു വിശ്വസങ്ങൾ, അവിടെ സത്യമെവിടെ? ചതുർ വേദങ്ങൾ, ചതുർ വർണ്ണങ്ങൾ, ഒരേ സൃഷ്ടിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദൈവ ശ്രുതികളെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രയാസം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിലെ സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് മിഷ്യനറിമാരുടെ വേദ വിവർത്തനത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് വേദങ്ങളിലെ സത്യം ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നോ? ഇന്ന് കാണുന്ന ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങൾ ആരും തന്നെ വേദങ്ങളിലില്ല.

സത്യം മുഴുവൻ വേദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കെ പിന്നീടുള്ള അവതാര ദൈവങ്ങളുടെയും  പ്രവാചകരുടെയും ആവശ്യം എന്തിനായിരുന്നു? ക്രിസ്ത്യൻ മൗലിക വാദികളുടെ ക്രിസ്തു പുരാണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവുള്ള ഭവിഷ്യ പുരാണം ക്രിസ്തുമതം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? കൊല്ലും കൊലയുമായി നടക്കുന്ന ഭീകര മതങ്ങളും സത്യം അവരുടെ മതത്തിലും വേദഗ്രന്ഥത്തിലുമുണ്ടെന്നു പറയും.  
Naradan
2017-04-06 06:59:22 News
It is written- do not push a Donkey from behind & do not argue with a stubborn.
Some may have academic degrees- but they can be educated idiots.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
V. J. Kumar
2020-05-26 12:49:30 News
Lot of bishops from the churches have several immoral relationships with many women. Very unfortunate.
Sreekumar
2020-05-26 12:06:42 News
സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ തികച്ചും പ്രസക്തമായ വിഷയം..അവതരണഭംഗി കൊണ്ട് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന കവിത.. ആശയ സമ്പുഷ്ടം . ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ കവിതകൾ എഴുതാൻ മഞ്ജുളക്കു ഇനിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
Bindu Tiji
2020-05-26 11:59:14 News
വായനയ്ക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഏറെ നന്ദി .
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-26 10:35:44 News
ആലാപനം മനോഹരം. ഇനിയും വരിക.
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-26 09:41:21 News
ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം ലൈംഗീകബന്ധത്തിനു മക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് വിവാഹം. വിവാഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അവിടെ അവസാനിച്ചു. പിന്നെ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെയുള്ള വിവാഹം. അമേരിക്കയിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഒരു നേഴ്‌സിനെ കിട്ടിയെന്നു പറയുന്ന മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം. നേഴ്‌സിന്റെ ഉദ്യോ ഗം മോശപ്പെട്ടതാണെന്ന വിശ്വാസവും. അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാർ നേഴ്‌സിനെ കളിയാക്കി രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്സ് വേണം, കുട്ടികൾ വേണം അത് നേടാൻ സമൂഹം കല്പിക്കുന്ന മാർഗം വിഹാഹമാണ്. വിവാഹജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് സമൂഹത്തിനു പ്രശ്നമല്ല. നബി പറഞ്ഞുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നപോലെ പോറ്റാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാലു പെണ്ണ്ങ്ങളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച സുഖമായി കഴിയുക. എന്തിനാണ് കൊല്ലാനും കുഴിച്ചുമൂടാനും പോകുന്നത്. മനുഷ്യർ തന്നെയുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അവനെ കുരുക്കുന്നു. പാതിവൃത്യവും ഏക പത്നി വ്രതവും ഘോഷിച്ച ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞുവന്ന ദ്വാപര യുഗത്തിൽ സ്ത്രീ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ച്. കലിയുഗത്തില് അങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹം ഒരു സർപ്പത്തെപ്പോലെ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ പരിഭ്രാന്തിയിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ കൊല്ലേണ്ടത് ആ സർപ്പത്തെയാണ്.
രാജു തോമസ്
2020-05-26 08:56:10 News
മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കവിതന്നെ ആലപിക്കണം. ഇവിടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ വളരെനല്ല സ്ഫുടതയും ശുദ്ധിയുമുണ്ട്. കാര്യം ലളിതം , മനസ്സിൽ തട്ടുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ , പ്രാവ് , അതിന്റെ നിഴൽ, നടന്നുമുന്നേറുന്ന എന്നി മുന്ന് ബിംബങ്ങൾ ഒത്തുപോകുന്നില്ല. ഈ ഇരുപതു വരികളിൽ അവസാനത്തേത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു-- അവിടെയാണു കവിത്വം, സന്തോഷം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
Election Fraud
2020-05-26 05:41:42 News
Donald Trump staffer found guilty of 10 counts of election fraud. A man who worked on Donald Trump’s campaign in Michigan has been found guilty on 10 counts of election fraud. Brandon Hall, a political activist, forged signatures on petition forms in 2012 and now faces up to five years in prison. The 27-year-old from Grand Haven, along with his friend Zachary Savage, forged signatures in support of judicial candidate Chris Houtaling.
Pls. Help the Family
2020-05-26 05:19:14 News
Please donate if you can...no amount is too small. Our longtime family friend, Roy, passed away yesterday due to COVID-19. He left behind, his two sons, Steven and Josh, who also lost their mom earlier this year. This really brings the pandemic so close to home. It’s tragic and I can’t even imagine what Steven and Josh are going through. If anyone can help as they go through this difficult time, it would be so appreciated.- andrew
Lathaprem Sakhya
2020-05-26 03:29:17 News
What a spell binding narration. Loved it Pushpa lots of things implicit making readers to create their own stories, You are a wonderful story teller..
അച്ചായൻ
2020-05-25 23:34:55 News
കുറ്റം പറയുന്ന ഈ മൈലപ്ര അച്ചായനും ഈ കോളുകളിൽ ഒക്കെ കേറി അനുശോചനവും ആശംസകളും അറിയിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സംഘടനാ സൂമുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രചാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. കയ്യടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കഷ്ടം തന്നെ. കയ്യടി ആണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടത്.
Ninan Mathulla
2020-05-25 21:39:05 News
Enjoyed listening to the video. Nothing comes from nothing, and there is a reason for everything. God is the reason behind everything. Also, blessed is the memory of the righteous according to Bible. If you do selfless service for humanity, then you will be rewarded with a blessed memory- for some possible even posthumous. Here Puthenkuriz is remembering some of our brothers and sisters who contributed to humanity. Good job!.
Palakkaran
2020-05-25 19:31:32 News
Please don't use your online paper for praising some people after taking money!
മതഭ്രാന്ത് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റയില്‍
2020-05-25 19:09:18 News
മതഭ്രാന്ത് വിതക്കുന്ന വിപത്തുകൾ # 1 { ആൻഡ്രൂ.സി } അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദികളിലെ ഒരു വിഭാഗം ആണ് - അന്തിമ സമയക്കാർ - ട്രംപും യേശുവും നയിക്കുന്ന രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധത്തെ അന്തിമസമയക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഭ്രാന്തി എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ട്രമ്പിൻ്റെ ‘ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ്‘ പോള വൈറ്റ് പ്രകാരം, ഏതോ ഭ്രാന്തൻ എഴുതിയ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം ഉടൻ തന്നെ, ‘റാപ്ച്ചറിലേക്ക്’ { സത്യ വിശ്വാസികൾ ആകാശത്തിലേക്കു ഉയർന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന അവസ്ഥ } നയിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണി ഉണ്ടാകും. മുകളിൽ നിന്നും യേശു ഇവളെ അത് അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഇവൾ പറയുന്നത്. -'' ഇന്നലെ രാത്രി ദൈവം എന്റെയടുക്കൽ വന്നു, സ്വർണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുതിരപ്പുറത്ത് ട്രംപ്, യേശുവിനോടൊപ്പം സവാരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ദർശനം കാണിച്ചുതന്നു. ഇസ്‌ലാമിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനാൽ, അർമഗെദ്ദോനിൽ { ലോക അവസാനത്തിനുമുമ്പ്ള്ള അവസാന യുദ്ധക്കളം} ട്രംപ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ട്രംപിന് എന്തെങ്കിലും സൈനിക പരിശീലനം ഉണ്ടോ? [അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡോഡ്ജറായിരുന്നു.] ട്രമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ? കവു ബോയ്സ് ഫോർ ട്രംപ് എന്ന വെള്ളക്കാരുടെ വർഗീയ സംഘടന ഇപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നു . അവരുടെ കുതിരകൾക്കു അവരേക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കാം. എന്തായാലും, ദൈവം പോള വൈറ്റിനോട് സംസാരിച്ച അതേ സമയം, യുഎസ് ടെലിഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്- ജാക്ക് വാൻ- ജനുവരി 10 ന് ടെലിവിഷൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി: ''ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധമായിരിക്കും. 200 മൈൽ ദൂരം കുതിരകളുടെ കടിഞാൺ പൊക്കത്തിൽ രക്തം ഒഴുകും.'' എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, 89 കാരനായ ജാക്ക് വാൻ മരിച്ചു. ഇയാൾ സ്വർഗ്ഗ സേനയോടു ചേർന്ന് എന്നാണ് പള്ളിക്കാരുടെ ഭാഷ്യം. -''70 വർഷത്തിലേറെ വിശ്വസ്തതയോടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അനുഗൃഹീതനായ ജാക് വാനേ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ആണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്.'' ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ പലതരം ഭ്രാന്തൻമാരും ഭ്രാന്തൻ ഗ്രൂപ്പുകളും വളരെയധികം ഉണ്ട്. എന്നാൽ 2011 ൽ; ജാക് വാൻ, ട്രിനിറ്റി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ (ടിബിഎൻ) നടത്തിയ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിൽ തൻ്റെ ഭ്രാന്ത് വളരെയധികം തെളിയിച്ചു . ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്റ്റെർസ്സ്സിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി… മെഗാചർച്ച് പാസ്റ്റർമാരായ റിക്ക് വാറൻ, റോബർട്ട് ഷുള്ളർ എന്നിവർ മുസ്ലീം ഗ്രൂപ്പുകളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമും അല്ലെങ്കിൽ 'ക്രിസ്ലാമും' ലയിപ്പിക്കുന്നത് രഹസ്യമായി ഇവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ജാക് വാൻ പറഞ്ഞു. എ പ്പിസോഡ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ടിബിഎൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ജാക് വാൻ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ഇസ്ലാമിന് എതിരായി പ്രഷോഭണം തുടരുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം പ്രവണത ഒറ്റപ്പെട്ട ഭ്രാന്തൻ ജൽപ്പനങ്ങൾ അല്ല. അമേരിക്കയിലെ ഏകദേശം 20+ % ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം ആണ്. ഇവർ ട്രംപിനെ പിന്താങ്ങുന്നു എന്നത് മാല പടക്കത്തിന് തീ കൊളുത്തിയതുപോലെ വളരെ അപകടകരം തന്നെ. - ആൻഡ്രു .സി. [തുടരും]
പൊങ്ങില്ല മക്കളെ!
2020-05-25 18:58:05 News
പന്ത്, പാമ്പ്‌, പഴംതുണി എന്ന മട്ടില്‍ ആണ് കേരള പോലിസിന്‍റെ ആക്ഷന്‍ & റിയാക്ഷന്‍- ഉത്രയെ കടിച്ച പാമ്പിന്റെ അമ്മവഴിയിലുള്ള അമ്മാവൻ പാമ്പിനെ വരെ കേരളാ പോലീസ് മിനിറ്റുവച്ച് സകല തെളിവുകളും അടക്കം പൊക്കും. പക്ഷെ പാമ്പ് കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ ആണെങ്കിലോ...? നനഞ്ഞ പഴംതുണി പോലെ!- andrew
ഹീന കൃത്യം
2020-05-25 17:36:47 News
പണം കൊടുത്ത് യോഗ്യതക്കുറവുള്ള പെണ്മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച് വിടുന്നതും കേരളത്തിൽ പതിവാണ്. ഇവിടെ മുഴുവൻ യാഥാർത്യവും നമുക്കറിയില്ല. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിരിയുക എന്നല്ലാതെ ഇത്ര ഹീന കൃത്യം ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുമോ?