പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ninan Mathullah
2017-04-06 06:08:11 News

മതം ഒരു പാരമ്പര്യ രോഗം ആണ്. അതിനുള്ള ശരിയായ ചികിത്സ എന്നത് വരും തലമുറയിലേക്കു  ഇത് പകരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നതാണ്. അതിനു അതാത് സർക്കാരുകൾ ശക്തമായ നിയമം കൊണ്ടുവരണം. വോട്ടു ചെയ്യാനും വിവാഹം കഴിക്കാനും പ്രായ പരിധി നിയമം മൂലം ഉള്ള പോലെ മത പഠനത്തിനും പ്രായ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ സർക്കാരുകൾ മുന്നോട്ടു വരണം. ഇപ്പോഴത്തെ  രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടു അസുഹം വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി അവരും നമ്മെ പോലെ കിണറിലെ തവളകളെ പോലെ ജീവിച്ചു മരിക്കട്ടെ.

 

Is not this statement an example of a frog in a well mental state- just because you do not believe in God or religion, thinking that what you believe is the only truth. Most of the countries of the world the majority of people accept and admit the positive influence of religion on human mind. It is the faith in God that prevents people from creating law and order problems. Majority of people recognize the influence of religion to keep under control the tendency to crime of the human mind. For politicians their job becomes easier if law and order problems under control. Almost all countries give tax benefits to religious institutions to do their work. Charlatans here prescribe medicine for social ills and when problem arise out of it they go under and lift head elsewhere to prescribe new medicines for social ills. One guy suggested a medicine for eye problem and when it got worse he said sorry it was a medicine drop meant for nose.
Democrat
2017-04-06 03:49:36 News
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും കറുത്ത കണ്ണാടി വച്ച് നടക്കുന്നവന് രാത്രി ഏതാ പകലേതാ എന്നറിയില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോചനം . ഈ ന്യൂസ് ഏപ്രിൽ 3 2017 ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യിതിരിക്കുന്നത്  അപ്പോൾ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണെന്ന് (4 -8 -2017 ) ഏത് പൊട്ടനോട് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരും .  ചുമ്മാ സമയം കളയാതെ ട്രംപിനെക്കുറിച്ച് കുറെ ലേഖനംകൂടി എഴുതി വിട് . അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റഷ്യയിൽ പോയിരുന്ന് എഴുതണ്ട വരും. 
On Looker
2017-04-05 22:24:19 News
Mr. Joice Thonniamala Sir: This particular report by A. C. George did not mention \\\"In Houston Only\\\". This Malayalam Society is based in Houston and its upcoming celebration is taking place at Houston, that is all in the report. Almost every week or month we see such reports generated about Malayalam language or literary meetings or celebrations taking place in different cities across USA, namely New York, Chicago, Dallas, Philadelphia, Washington etc.. etc.. Please read everything in its entirety and then respond, Mr. Thonniamala. I know A. C. George for years. He came to New York,USA around 1975. When he was in New York, he used to write articles, short stories, poems and reports and he was involved in many social, religious, cultural Associations. There also he used to participate New York Malayalee related literary activites in many ways. I do not think that you know nothing about that. For any kind of benefit he is not in the habit of scarcthing any body's back. He was in New York for about 35 years and he moved to Houston in 2009. I am a close associate of A. C.George, so I know much about him. In Houston he is not an official in both the literary group namely Malayalm Society or Writer's Forum and he said to me that he do not want to become in any official in any of this 2 literary groups. But as a free, independtent literary person/ or literary lover he attend their meetings as he please. Also he write the reports once in while as afreelancer, not dictated by any body. He do not endorse all the literary readings or functions happening there. Some he agree and some he disagree. If you get, please read his articles publised since 1975 on wards. Then you may get some idea.
അവസരവാദി
2017-04-05 20:36:44 News
ശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഡോക്ടർ. ശശി അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും  അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയുമാ. പൂച്ച ഇല്ലാത്തിടത്ത് എലിയുടെ വിളയാട്ടം
കിടുവ
2017-04-05 20:32:30 News
തോന്ന്യവാസം പിന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.  അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഹ്യൂസ്റ്റനിൽ ആണോ അമേരിക്ക അതോ അമേരിക്കയിലാണോ ഹ്യൂസ്റ്റൺ എന്നതാണ്.  തേങ്ങയിൽ നിന്ന് വെളിച്ചണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് ആർക്കും തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാണ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ അല്ലാതെ ഹ്യൂസ്റ്റന്റ് ഭാഗമല്ല അമേരിക്ക.  അങ്ങനെ എങ്കിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളിയുടെ ഭാഗമാണ് ഹ്യൂസ്റ്റൺ മലയാളി,  അല്ലാതെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ മലയാളിയുടെ ഭാഗമല്ല അമേരിക്കൻ മലയാളി. അമേരിക്കയിലെ സർവ്വ മലയാളികളെയും മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സാഹിത്യ വളര്ച്ചക്കായി ഹ്യൂസ്റ്റൺ മലയാളികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു. വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് അതിന്റെ കൂടു കെട്ടുന്നതുപോലെയാണ് . ഒന്നാമതായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുനന്നതിനേക്കാൾ  നല്ലതാണ്. എഴുതുന്നവരെക്കുറിച്ചു തോന്ന്യവാസം പറയുന്നതും നല്ലതാണ്.  ഒരുത്തൻ എഴുതുന്നത് നല്ലത് അല്ല എന്ന് വേറൊരുത്തന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, അവൻ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം.  ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിലും വായിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിമർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിമർശിക്കുനന്തിലാണ് വിമര്ശകന് താത്‌പര്യം എന്നുള്ള സത്യം വായനക്കാര്ക്ക് മനസിലാകുന്നു.  അപ്പോൾ അത് ഒരു രോഗ ലക്ഷണം തന്നെ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അറിവുള്ളവനും മലയാളഭാഷയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനും ആണ് .  എഴുതുന്നവർ എഴുതട്ടെ സ്നേഹിതാ ഇവിടെ മലയാള ഭാഷ ആരുടേം സ്വന്തമല്ല. ഒരു ഡിഗ്രി ഒള്ളതുകൊണ്ടോ ഉപരിപഠനം നടത്തിയതുകൊണ്ടോ അത് സ്വന്താമാണെന്ന് കരുതുകയും വേണ്ട.  ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ തുള്ളൽ രൂപത്തിൽ എന്തൊക്കയോ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു വിട്ടു. അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്ന് അവകാശപെടാൻ കഴിയുമോ ? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരിന്റെ തുള്ളൽ കവിതയുടെ ചുവടു പിടിച്ചു നിങ്ങൾ കവിത എഴുതി എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാമോ അത് നിങ്ങളുടെ കവിതയാണെന്ന്. എന്നാൽ നിങ്ങളും ഉറുമ്പ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗം അല്ലാതെ ആകുന്നില്ല .  പിന്നെ ഞങളുടെ ഏസി സാർ ന്യുയോർക്കിന്റ അരുമ സന്താനമാണ്. ഹ്യൂസ്റ്റനിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു ശാരീരം അവൈടെയാണെങ്കിലും മനസ്സ് ഇവിടെയാണ് . പക്ഷെ ഹ്യൂസ്റ്റനിൽ ആയിട്ടും അമേരിക്കൻ മലയാള ഭാഷയുടെ വളർച്ചക്കായി ചെന്ന നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതൊക്ക ചെയ്യതാൽ നിങ്ങളും നന്നാകും.അല്ലാതെ ഉണ്ടാകാനാണ് ഭാവം എങ്കിൽ അരകൈ നോക്കാനും ഉള്ള മലയാളം വച്ച് ഞങ്ങളും തയാറാണ് .

പിന്നെ കുന്തറ ചേട്ടൻ ഇന്നത്തെ തീയതി പറയാമെങ്കിൽ ജോർജ് സാറ് ഇത് നടന്നതാണോ അതോ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണോ എന്ന് പറയും .   അഥവാ തീയതി പറഞ്ഞാലും ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് നിര്ബന്ധമില്ലല്ലോ 
ഇംഗ്ലീഷ്
2017-04-05 18:50:49 News
താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷാണ് വഴങ്ങുന്നത്.
john mathew
2017-04-05 18:00:09 News
ബി വണ്‍ അല്ലങ്കില്‍ ബി ടു വിസയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ടിക്കറ്റ്‌ വെച്ചു പരിപാടി നടത്തിയാല്‍ ഇനി പണി കിട്ടും. അമേരിക്കന്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ വകുപ്പ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി ... Travel Purposes Not Permitted On Visitor Visas: These are some examples of activities that require different categories of visas and cannot be done while on a visitor visa: • study • employment • paid performances, or any professional performance before a paying audience • arrival as a crewmember on a ship or aircraft • work as foreign press, radio, film, journalists, and other information media • permanent residence in the United States Practice Tip: Proving “nonimmigrant intent” is a critical part in obtaining a visitor visa or entry under the visa waiver program. Make sure to advise any client of the activities that are not allowed
Dr.Sasi
2017-04-05 17:47:01 News
പത്‌മപ്രിയ ,പരാവിദ്യയും അപരാവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തൃശൂർ സെൻ തോമസ് കോളേജിൽ  B.Sc  വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലയാള അദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്നും മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഹിന്ദുവും,ക്രിസ്താനിയും ,മുസ്ലിമും എന്നെന്നും തരംതിരിക്കാതെ ഭാരതന്മാർ എന്ന പൗരബോധത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തെ ,രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം .അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെയല്ല  , അഭിപ്രായത്തെ  ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളു.
ശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രം.  അതാണ് സത്യം .പരമ മായ സത്യം .മൂന്ന് കാലങ്ങളിലും  സത്തായി ശാസിതമായി നിലനിൽക്കുന്നത് .ഇന്നലെ ,ഇന്ന്, നാളെ മാറ്റം വരാത്തത് .സദ് ഭാവം എന്തിനുണ്ടോ  അതാണ് സത്യം .പക്ഷെ വികലമായ രീതിയിലാണ് സയൻസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനു ഏതോ ഭാഷാസ്നേഹി കൊടുത്ത തികച്ചും  തെറ്റായ മലയാള പരിഭാഷയാണ്  ശാസ്ത്രം എന്ന ശബ്ദ പരിഭാഷ .സയൻസ് ഒരിക്കലും ശുദ്ധ ശാസ്ത്രമല്ല .വേദങ്ങളിലും ബൈബിളിലും രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യമാണ് ശാസിതമായ സത്യം . ശാസിതമായതു എന്തോ അതാണ് ശാസ്ത്രം.സയൻസ് എപ്പോഴും മാറി കൊണ്ടിരിക്കും . ഇന്നു കണ്ടെത്തിയ സത്യം നാളെ മറ്റൊന്നായി   മാറുന്നു. സയൻസിന്റെ അറിവ്  കണ്ടീഷണൽ ആണ് .കണ്ടിഷൻ മാറുന്നതിനുസരിച്ചു സത്യവും മാറും .അതിനാൽ സയൻസ് പ്രായേണ അറിവിന്റെ അറ്റം അല്ല .അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളും ഗീതയും വേദങ്ങളും പറഞ്ഞിതിനു അപ്പുറത്തു നമുക്ക്  പുതിയതായി ഒന്നും പറയാനില്ലഎന്ന് അടിവരയിട്ടു സൂചിപ്പിച്ചതു.എന്നാൽ അപ്പ്ലൈഡ്‌ സയൻസ് ,ഫിസ്‌സിക്കൽ സയൻസ്  മുഖേനയുള്ള മാനവരാശിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മുഴുവനും വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിന്നു എന്ന വികലമായ സങ്കല്പം പൂർണമായും അവഗണിക്കുന്നു .
(Dr.Sasi)

manu
2017-04-05 17:23:43 News
FOKANA leaders want to make AMERICAN MALAYALEES GREAT AGAIN.  That is why they came to america...
ജോണ്‍ മാത്യു
2017-04-05 17:04:45 News
ഷോ എടുക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക്.
ബി വണ്‍ അല്ലങ്കില്‍ ബി ടു വിസയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ടിക്കറ്റ്‌ വെച്ചു പരിപാടി നടത്തിയാല്‍ ഇനി പണി കിട്ടും. അമേരിക്കന്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ വകുപ്പ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി ...

Travel     Purposes   Not   Permitted   On   Visitor   Visas:  

These  are    some    examples    of    activities    that    require    different    categories    of    visas    and    cannot    be    done    while  on    a    visitor    visa:    

 

•   study  

•   employment  

•   paid    performances,    or    any    professional    performance    before    a    paying    audience    

•   arrival  as    a    crewmember    on    a    ship    or    aircraft    

•   work  as    foreign    press,    radio,    film,    journalists,    and    other    information    media    

•   permanent  residence    in    the    United    States    


Practice    Tip:    Proving    “nonimmigrant    intent    is    a    critical    part    in    obtaining    a   visitor    

Joice thonniamala
2017-04-05 15:20:49 News
അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂസ്റ്റൺ മാത്രമാണോ ? മലയാള ഭാഷയുടെ ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും വേണ്ടി എന്തു ബോധവത്കരണം ആണ് അമേരിക്കയിൽ ആകമാനം നിങ്ങളുടെ സംഘടന നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനു ഒരു വിശദികരണം എഴുതുമോ ശ്രീ എ സി സർ ?
ഇവിടെ ഭാഷ വളരുകയല്ല, തളരുകയാണ് അതിനു മുഖ്യ കാരണം  നിങ്ങളെ പോലെ സംഘടനായുടെ 
പേരിൽ ഇത്തരം ജല്പനങ്ങൾ നടുത്തുന്നവരല്ലേ ? 
സ്വയം പുകഴ്ത്തലുകളും പൊങ്ങത്തതരങ്ങളും ഭാഷ വളർത്തുകയില്ല സർ 

V.George
2017-04-05 14:54:50 News
Doesn't look like my Father's Orthodox Church. All these celebrations during the Holy Lent season!
Our
spiritual leaders should be ashamed of themselves for participating at this kind of mockery. What is there to celebrate for becoming the Association Secretary? Is it such a great position equal to Indian Prime Minister/US President or Pope? A mere ponnada and a town procession was not enough. All participants should have celebrated it by opening champagne bottles! So sorry to say that I am part of this church.
റജിസ് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി
2017-04-05 14:13:42 News
എന്നിട്ടും അമേരിക്ക യിൽ  വരേണ്ടി വന്നല്ലോ
സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി
2017-04-05 13:10:11 News

അയ്യോ എനിക്കും ഒരു സ്വീകരണം തായേ. ഞാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സേനാനിയായിരുന്നെ. എന്നെ ഒരുത്തനും വേണ്ട. ഞാൻ നെഹ്രുവിന്റ് കൂടെ പല പ്രാവശ്യം നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ സമയവും നിരാഹാരത്തിലാണെ . എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കോ ഒരു പണക്കിഴി തായോ.


പ്രതികരണങ്ങള്‍
V. J. Kumar
2020-05-26 12:49:30 News
Lot of bishops from the churches have several immoral relationships with many women. Very unfortunate.
Sreekumar
2020-05-26 12:06:42 News
സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ തികച്ചും പ്രസക്തമായ വിഷയം..അവതരണഭംഗി കൊണ്ട് മികച്ചു നിൽക്കുന്ന കവിത.. ആശയ സമ്പുഷ്ടം . ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ കവിതകൾ എഴുതാൻ മഞ്ജുളക്കു ഇനിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
Bindu Tiji
2020-05-26 11:59:14 News
വായനയ്ക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഏറെ നന്ദി .
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-26 10:35:44 News
ആലാപനം മനോഹരം. ഇനിയും വരിക.
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-26 09:41:21 News
ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചെടത്തോളം ലൈംഗീകബന്ധത്തിനു മക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് വിവാഹം. വിവാഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അവിടെ അവസാനിച്ചു. പിന്നെ കണക്കുകൂട്ടലുകളോടെയുള്ള വിവാഹം. അമേരിക്കയിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഒരു നേഴ്‌സിനെ കിട്ടിയെന്നു പറയുന്ന മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം. നേഴ്‌സിന്റെ ഉദ്യോ ഗം മോശപ്പെട്ടതാണെന്ന വിശ്വാസവും. അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാർ നേഴ്‌സിനെ കളിയാക്കി രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സെക്സ് വേണം, കുട്ടികൾ വേണം അത് നേടാൻ സമൂഹം കല്പിക്കുന്ന മാർഗം വിഹാഹമാണ്. വിവാഹജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് സമൂഹത്തിനു പ്രശ്നമല്ല. നബി പറഞ്ഞുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നപോലെ പോറ്റാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാലു പെണ്ണ്ങ്ങളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച സുഖമായി കഴിയുക. എന്തിനാണ് കൊല്ലാനും കുഴിച്ചുമൂടാനും പോകുന്നത്. മനുഷ്യർ തന്നെയുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അവനെ കുരുക്കുന്നു. പാതിവൃത്യവും ഏക പത്നി വ്രതവും ഘോഷിച്ച ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞുവന്ന ദ്വാപര യുഗത്തിൽ സ്ത്രീ അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ച്. കലിയുഗത്തില് അങ്ങ് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹം ഒരു സർപ്പത്തെപ്പോലെ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ പരിഭ്രാന്തിയിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ കൊല്ലേണ്ടത് ആ സർപ്പത്തെയാണ്.
രാജു തോമസ്
2020-05-26 08:56:10 News
മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കവിതന്നെ ആലപിക്കണം. ഇവിടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ വളരെനല്ല സ്ഫുടതയും ശുദ്ധിയുമുണ്ട്. കാര്യം ലളിതം , മനസ്സിൽ തട്ടുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ , പ്രാവ് , അതിന്റെ നിഴൽ, നടന്നുമുന്നേറുന്ന എന്നി മുന്ന് ബിംബങ്ങൾ ഒത്തുപോകുന്നില്ല. ഈ ഇരുപതു വരികളിൽ അവസാനത്തേത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു-- അവിടെയാണു കവിത്വം, സന്തോഷം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
Election Fraud
2020-05-26 05:41:42 News
Donald Trump staffer found guilty of 10 counts of election fraud. A man who worked on Donald Trump’s campaign in Michigan has been found guilty on 10 counts of election fraud. Brandon Hall, a political activist, forged signatures on petition forms in 2012 and now faces up to five years in prison. The 27-year-old from Grand Haven, along with his friend Zachary Savage, forged signatures in support of judicial candidate Chris Houtaling.
Pls. Help the Family
2020-05-26 05:19:14 News
Please donate if you can...no amount is too small. Our longtime family friend, Roy, passed away yesterday due to COVID-19. He left behind, his two sons, Steven and Josh, who also lost their mom earlier this year. This really brings the pandemic so close to home. It’s tragic and I can’t even imagine what Steven and Josh are going through. If anyone can help as they go through this difficult time, it would be so appreciated.- andrew
Lathaprem Sakhya
2020-05-26 03:29:17 News
What a spell binding narration. Loved it Pushpa lots of things implicit making readers to create their own stories, You are a wonderful story teller..
അച്ചായൻ
2020-05-25 23:34:55 News
കുറ്റം പറയുന്ന ഈ മൈലപ്ര അച്ചായനും ഈ കോളുകളിൽ ഒക്കെ കേറി അനുശോചനവും ആശംസകളും അറിയിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സംഘടനാ സൂമുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രചാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു. കയ്യടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കഷ്ടം തന്നെ. കയ്യടി ആണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടത്.
Ninan Mathulla
2020-05-25 21:39:05 News
Enjoyed listening to the video. Nothing comes from nothing, and there is a reason for everything. God is the reason behind everything. Also, blessed is the memory of the righteous according to Bible. If you do selfless service for humanity, then you will be rewarded with a blessed memory- for some possible even posthumous. Here Puthenkuriz is remembering some of our brothers and sisters who contributed to humanity. Good job!.
Palakkaran
2020-05-25 19:31:32 News
Please don't use your online paper for praising some people after taking money!
മതഭ്രാന്ത് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റയില്‍
2020-05-25 19:09:18 News
മതഭ്രാന്ത് വിതക്കുന്ന വിപത്തുകൾ # 1 { ആൻഡ്രൂ.സി } അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദികളിലെ ഒരു വിഭാഗം ആണ് - അന്തിമ സമയക്കാർ - ട്രംപും യേശുവും നയിക്കുന്ന രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധത്തെ അന്തിമസമയക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഭ്രാന്തി എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ട്രമ്പിൻ്റെ ‘ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ്‘ പോള വൈറ്റ് പ്രകാരം, ഏതോ ഭ്രാന്തൻ എഴുതിയ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം ഉടൻ തന്നെ, ‘റാപ്ച്ചറിലേക്ക്’ { സത്യ വിശ്വാസികൾ ആകാശത്തിലേക്കു ഉയർന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന അവസ്ഥ } നയിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണി ഉണ്ടാകും. മുകളിൽ നിന്നും യേശു ഇവളെ അത് അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഇവൾ പറയുന്നത്. -'' ഇന്നലെ രാത്രി ദൈവം എന്റെയടുക്കൽ വന്നു, സ്വർണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുതിരപ്പുറത്ത് ട്രംപ്, യേശുവിനോടൊപ്പം സവാരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ദർശനം കാണിച്ചുതന്നു. ഇസ്‌ലാമിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനാൽ, അർമഗെദ്ദോനിൽ { ലോക അവസാനത്തിനുമുമ്പ്ള്ള അവസാന യുദ്ധക്കളം} ട്രംപ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ട്രംപിന് എന്തെങ്കിലും സൈനിക പരിശീലനം ഉണ്ടോ? [അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡോഡ്ജറായിരുന്നു.] ട്രമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ? കവു ബോയ്സ് ഫോർ ട്രംപ് എന്ന വെള്ളക്കാരുടെ വർഗീയ സംഘടന ഇപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നു . അവരുടെ കുതിരകൾക്കു അവരേക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കാം. എന്തായാലും, ദൈവം പോള വൈറ്റിനോട് സംസാരിച്ച അതേ സമയം, യുഎസ് ടെലിഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്- ജാക്ക് വാൻ- ജനുവരി 10 ന് ടെലിവിഷൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി: ''ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധമായിരിക്കും. 200 മൈൽ ദൂരം കുതിരകളുടെ കടിഞാൺ പൊക്കത്തിൽ രക്തം ഒഴുകും.'' എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, 89 കാരനായ ജാക്ക് വാൻ മരിച്ചു. ഇയാൾ സ്വർഗ്ഗ സേനയോടു ചേർന്ന് എന്നാണ് പള്ളിക്കാരുടെ ഭാഷ്യം. -''70 വർഷത്തിലേറെ വിശ്വസ്തതയോടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അനുഗൃഹീതനായ ജാക് വാനേ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ആണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്.'' ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ പലതരം ഭ്രാന്തൻമാരും ഭ്രാന്തൻ ഗ്രൂപ്പുകളും വളരെയധികം ഉണ്ട്. എന്നാൽ 2011 ൽ; ജാക് വാൻ, ട്രിനിറ്റി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ (ടിബിഎൻ) നടത്തിയ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിൽ തൻ്റെ ഭ്രാന്ത് വളരെയധികം തെളിയിച്ചു . ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്റ്റെർസ്സ്സിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി… മെഗാചർച്ച് പാസ്റ്റർമാരായ റിക്ക് വാറൻ, റോബർട്ട് ഷുള്ളർ എന്നിവർ മുസ്ലീം ഗ്രൂപ്പുകളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമും അല്ലെങ്കിൽ 'ക്രിസ്ലാമും' ലയിപ്പിക്കുന്നത് രഹസ്യമായി ഇവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ജാക് വാൻ പറഞ്ഞു. എ പ്പിസോഡ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ടിബിഎൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ജാക് വാൻ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ഇസ്ലാമിന് എതിരായി പ്രഷോഭണം തുടരുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം പ്രവണത ഒറ്റപ്പെട്ട ഭ്രാന്തൻ ജൽപ്പനങ്ങൾ അല്ല. അമേരിക്കയിലെ ഏകദേശം 20+ % ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം ആണ്. ഇവർ ട്രംപിനെ പിന്താങ്ങുന്നു എന്നത് മാല പടക്കത്തിന് തീ കൊളുത്തിയതുപോലെ വളരെ അപകടകരം തന്നെ. - ആൻഡ്രു .സി. [തുടരും]
പൊങ്ങില്ല മക്കളെ!
2020-05-25 18:58:05 News
പന്ത്, പാമ്പ്‌, പഴംതുണി എന്ന മട്ടില്‍ ആണ് കേരള പോലിസിന്‍റെ ആക്ഷന്‍ & റിയാക്ഷന്‍- ഉത്രയെ കടിച്ച പാമ്പിന്റെ അമ്മവഴിയിലുള്ള അമ്മാവൻ പാമ്പിനെ വരെ കേരളാ പോലീസ് മിനിറ്റുവച്ച് സകല തെളിവുകളും അടക്കം പൊക്കും. പക്ഷെ പാമ്പ് കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ ആണെങ്കിലോ...? നനഞ്ഞ പഴംതുണി പോലെ!- andrew
ഹീന കൃത്യം
2020-05-25 17:36:47 News
പണം കൊടുത്ത് യോഗ്യതക്കുറവുള്ള പെണ്മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച് വിടുന്നതും കേരളത്തിൽ പതിവാണ്. ഇവിടെ മുഴുവൻ യാഥാർത്യവും നമുക്കറിയില്ല. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിരിയുക എന്നല്ലാതെ ഇത്ര ഹീന കൃത്യം ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുമോ?