പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2016-03-25 08:53:28 News

യേശു സംസാരിക്കുന്നു

 

ഞാൻ കാട്ടിയ മാതൃക പിന്തുടരാതെ

നീ കാട്ടും ഭോഷത്വം മൗഡ്യം

ക്രൂശിൽ തൂങ്ങുന്നു ചിലർ

ചാട്ടവാറടികൊള്ളുന്നു

ക്രൂശും വഹിച്ചുഴുറന്നു കൂടാതെ.

നെറ്റൊട്ടോം ഓടുന്നു ദേവാലയത്തിൽ

ദുഖിതരായിരിക്കുന്നു ദുഃഖ വെള്ളിയാഴച്

കാത്തിരിക്കുന്നുയർപ്പിനായി

ആർത്തുല്ലസിക്കാൻ

അടിച്ചു ( ള്ള്) തിമിർക്കുവാൻ

ഓർക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ

വഴിയോരത്തിൽ നിന്ന്

ചില്ലറക്കായ് യാചിക്കും മർത്ത്യരെ '

നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തോരെ

വിശന്നു ദാഹിപ്പോരെ

പോയികാണണം രോഗിയെ

തടവിൽ കിടപ്പോരെ

ആകണം നിങ്ങളും കൂവള്ളൂരിനെപ്പോലെ

നീട്ടണം സഹായ ഹസ്തം മടിയാതെ .

ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പണ്ട്

ഓടിച്ചു കൊണ്ടെന്റെ മുന്നിൽ നിറുത്തിയ

നിങ്ങൾ ചവച്ചു തുപ്പിയ വേശ്യയെ?

ഓർക്കുന്നില്ലേ മുട്ടൻ കല്ലുമായവളുടെ

പിന്നാലെ ഓടിയ ദിനങ്ങളൊക്കയും?

വേണ്ട വെറുതെ ചിന്തിച്ചു സമയം കളയണ്ട

നാറും കഥകൾ ചികഞ്ഞെടുക്കണ്ട

ആകുമെങ്കിൽ കൂവള്ളൂരിനൊരു

കയ്യ് താങ്ങൽ നൽകുക

സ്വർണ്ണ കുരിശും പേറി കറങ്ങും

'അച്ചായന്മാരെ ' നിങ്ങൾ .

ഞാൻ വരില്ലൊരിക്കലും തിരികെ

നിങ്ങളാണിനി ഞാൻ കത്തിച്ച

ദീപശിഖയുമായി ഊര് ചുറ്റേണ്ട

വിശ്വസ്തരാം എൻ പിൻഗാമികൾ.

സ്നേഹ കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ

കൂട്ടികലർത്തി ജീവിതം

ആനന്ദദായകമാക്കുക നിങ്ങൾക്കും

നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾക്കും നിത്യം

വിദ്യാധരൻ
2016-03-25 07:12:15 News
ദേവൻറെ നെഞ്ചീന്നു 
നീർച്ചാല് കീറിയാലും 
നിശ്ചല മാറീന്നു 
ജീവനദിയൊഴുകിലും 
ആയതിൻ അർത്ഥം ഗ്രഹിയാതെ 
ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ തോറും 
അനുഷ്ടാനം തുടരുകിൽ 
കഷ്ടം ആ ഗുരുവിന്റെ 
യാഗത്തിനെന്തർത്ഥം ? 
rthadikkaran@gmail.com
2016-03-25 03:50:54 News
Thank you very much for posting the write up by Sri Kurian Pampady on the SIRP at Mahatma Gandhi Uun
Sunil M S
2016-03-25 00:32:53 News
A well-researched and well-written article.
വിദ്യാധരൻ
2016-03-24 18:12:23 News
വായനക്കാരന്റെ തലയിൽ 
ഇടിതീ വീണിരിക്കുന്നു 
മുടികരിച്ചു മസ്തിഷ്ക്കം തുളച്ചു 
തീ നാളം നമുക്ക് നേരെ നീളുന്നു .
പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ  ദ്രവീകരിച്ചു 
ഷഡ്ഭൂതം അറുകൊല തുള്ളുന്നു 
 
നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച 
വായനക്കാരുടെ ക്രൂശുമരണം
RAJAN AMTHEW DALLAS
2016-03-24 16:52:46 News
ക്ലീൻ ഇന്ത്യ ...ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് , നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്...കേരളത്തിൽ ഒഴികെ...കോൺഗ്രെസ്സിനെക്കാൾ പ്രാദേശിക പാർടികൾ ആവും ശക്തി പ്രാപിക്കുക...കൂട്ടത്തിൽ കൂടി കോൺഗ്രസിനുംഎന്തെഗ്ഗിലും നേടാം...ഒന്നാമതു, കോൺഗ്രസിന്‌ ജന പിന്തുണയുള്ള നേതാക്കൾ ഇല്ല...ഉള്ളത് ആന്റണിയെപ്പോലെ കുറെ മിണ്ടാപ്രാനികളും ബാക്കി മുഴുവൻ കൊള്ളക്കാരും...മോഡി ഭരണത്തിൽ ഗുജറാത്തും തമിൾ നാടും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും...
joseph kv
2016-03-24 15:35:46 News
ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശ്യ തോടെ  ആരംഭിച്ച JFI  എന്ന ഈ സം ഘടന ഇന്നു ബലാൽ സംഘക്കാരെ സം രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ടനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവ രണ്ടു  കേസ് മാത്രമേ ഇതു വരെ ഏട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളൂ.    ഒന്ന് ആനന്ദ് ജോണ് രണ്ടാമതെത് ഈ ചെരുപ്പക്കാരന്റെ . രണ്ടും വഭിചാരക്കെസുകൾ .
 എന്താണ് ഇവിടെ  ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് .. പോലീസ് 13 വയസ്സുള്ള ഒരു പെന്കുട്ടിയായി അഭിനയിച്ചു ഇവനെ വീടിലേക്കു സെക്സ് നു വിളിച്ചു . പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ഈ പെണ്കുട്ടിക്ക് 13 വയസ്സേഉള്ളു എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ JFI "കെണിയിലകപ്പെട്ട മലയാളി" എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട്  നടക്കുന്നത് . ഇവിടെ അവന്റെ മാര്ഗം തെറ്റായിരുന്നു .. പക്ഷെ ലക്‌ഷ്യം ഒന്നേ ഉന്ദായിരുന്നൊല്ലു. സെക്സ്
Sunny Wycliffe
2016-03-24 10:57:03 News

I am requesting all to support and nominate unanimously Thampy Chacko to be the next president of FOKANA.  This MUST be done for the next generation.  Thampy has worked very hard for the growth of FOKANA for more than two decades. 

Please honor him and at the same time honor FOKANA for the selfless and hard work of Thampy Chacko by unanimously appointing him as the next President of Kerala.  Thank you.


Regards,

Sunny Wycliffe

John Varghese
2016-03-24 10:45:36 News
"To defeat your enemy you should be smart
but Trump is good in fart.."

I like those lines Anthappan.   >
SchCast
2016-03-24 10:16:27 News
This article brings into the view of the contemporary issues that are boiling in Kerala. True, the Kerala society has advanced a long way. But the facist forces are still at large. If the watch dogs of democracy fall into a stupor of complacency, we (who are assigned title 'Avarnar') will lose all the rights achieved through centuries of epic struggles and countless sacrifices for freedom by those who have gone before us. Congratulations to Joseph for opening up the apt topic of the era for discussion.
Anthappan
2016-03-24 08:47:22 News
Trump is clueless about running a nation
power is his passion.
A nation is strong when the people stay together
but what he does is pulling people farther.
If an apple is rotten take it out 
before all the other apples get rout 
If a Muslim becomes radical 
if doesn't mean all Muslims are radical
eliminate the one that is bad
instead of making all the community mad
ISIS is an organization of  cannibals
and it needs to be annulled 
It is easy to say that " I will bomb'
and that is the way of dump the Trump 
To defeat your enemy you should be smart
but Trump is good in fart..
He mouth spooks nonsense  
and the people run away with sense.
He stirs up hatred and vengeance 
becuse he off from his sense.
Hillary is smart and shrewd
and by her hand ISIS will be screwed.
Women are not mad 
if they are not made mad
cast away your hatred to women
and stand up for the truth like a man 
Macho men in GOP hates her 
and they put her through horror 
Tom you take time and think
before you go down with Trump and sink.
It is your choice to be prudent an wise
otherwise you will be perished for your vice 

വിദ്യാധരൻ
2016-03-24 07:18:30 News
കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ 
സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനായി 
കയ്യ് നനയാതെ മീൻപിടിക്കാൻ 
കടൽ കടന്നുഗമിപ്പൂ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ 
എത്ര ഗീതങ്ങളാൽ സ്തുതിച്ചാലും 
ധ്യാനിച്ച്‌ നോമ്പ് നോക്കിയാലും 
അനുചരിക്കാനാ വില്ലേശുവിനെയങ്കിൽ 
വ്യാമൂഢമാണീയനുഷ്ഠാനമൊക്കെയും 
ആർദ്രത, ദയ,  അനുകമ്പയാൽ 
സവിശേശമായിരുന്നെങ്കിലും 
മനുഷ്യ നീതിക്കായ് പോരാടിയാ ധീരൻ
യേശുവെന്ന നസറേ ത്തുകാരൻ തച്ചൻ
മതത്തിന്റെ കുടില തന്ത്രങ്ങളാൽ 
വധിക്കപ്പെട്ടാ നായകൻ, തിരിച്ചു വരില്ലെങ്കിലും 
അനുഗമിക്കാം  ആർക്കും എപ്പൊഴും ഏവിടെയും 
ജാതിമതവർണ്ണങ്ങളിലാതേയാ സ്നേഹമൂർത്തിയെ  
Ponmelil Abraham
2016-03-24 07:02:51 News
Adaranjalikal.
Ponmelil Abraham
2016-03-24 06:59:06 News
A very super and valid message/topic. Let us follow the wise teachings of Holy father Pope Francis. It is the need of the present day.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Samuel Geevarghese
2020-07-13 16:58:20 News
Great family.
Aswathi Sussan
2020-07-13 16:35:02 News
Trump identifies another hoax: The coronavirus. ump has called many things hoaxes over the years — the investigation into his 2016 campaign’s dealings with Russia, his impeachment, global warming — but on Monday he called into question the existence of an epidemic that has killed more than 135,000 Americans. During a flurry of activity on his Twitter account, Trump retweeted a message from game show host Chuck Woolery that claimed “everyone is lying” about the coronavirus as part of a plot to sabotage the economy and hurt Trump’s reelection campaign. HE WILL FAIL PATHETICALLY IN 2020. IF MULLER TESTIFIES IN SENATE trump will be in jail.
JACOB
2020-07-13 16:03:13 News
World War I did one good thing. It ended the Ottoman empire. Many parts of Europe were converted into Islam by the Ottomans. Turkey can do whatever they want, it is their country. Turkey earns a lot of foreign exchange revenue through tourism. We will see what happens.
JACOB
2020-07-13 15:58:28 News
In a previous occasion, Mueller looked incoherent in his congressional testimony. Mueller's plan was to keep the investigation going through the 2020 election to hurt Trump. AG Barr told him to conclude the investigation. Mueller was able to keep it going through the 2018 congressional elections. Mueller is a snake who teamed with a jew to destabilize America.
Tony
2020-07-13 14:16:37 News
In aVaazhikkal' service, there is a step of lifting in the chair by priests and saying Oxios. It never happened. It was just a prayer and declaration of appointing an associate. It is similar to appointing some as trustee. It is an appointment . That is what Metropolitan thirumeni clarified in 30 min speech that day. Suffrogan is not a post that is guaranteed to become Metropolitan. It is Metropolitan's discretion to elivatate any of senior Episcopa to next Metropolitan. That is also clarified in ythe same speech. Please do not mislead.
Valsala P
2020-07-13 13:17:57 News
Federal Judge Orders Review Of Trump’s Commutation Of Roger Stone’s Sentence. In a surprise move, a federal judge on Monday ordered the Trump administration to turn over President Donald Trump’s order commuting the sentence of longtime friend Roger Stone for a review. U.S. District Judge Amy Berman Jackson has questions about whether trump commuted Stone’s parole along with his prison sentence, according to several reports. “Judge Amy Berman Jackson wants to see Roger Stone’s commutation paperwork, after questions have arisen about whether trump’s clemency covers only Stone’s prison time or also his probation,” CNN’s Shimon Prokupecz explained. “US Probation Office has raised questions about the commutation.”
Shaji Varghese
2020-07-13 13:13:21 News
Fox News contributor just accused Trump and the entire Republican party of treason. Fox News political analyst Juan Williams blasted rump and the entire Republican party for their stunning silence after it was reported that Russia paid bounties for the murder of US troops in Afghanistan.
Anila Rajendran
2020-07-13 13:03:29 News
ഗൂഗിളിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അസ്സറ്റും ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂ ആണ് 1 ട്രില്യൺ US ഡോളർ. ഗൂഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള മൂല്യം ആണത്, ഗൂഗിൾ മുഴുവൻ തൂത്തുവാരി വിറ്റാൽ ഇത്രേം പണം കിട്ടണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൈയ്യിൽ ഉള്ളത് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ്.. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗൂഗിളിനേക്കാൾ വലുതാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം.. ഇനീം 2019 ലെ കണക്കു അനുസരിച്ചു ഗൂഗിൾ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു, നേരിട്ടല്ലാതെ അതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് നൽകുന്നു, അതായത് ഗൂഗിൾ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിൽ അതുമൂലം പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു.. പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആകെ ജീവനക്കാരും കൊട്ടാരം കുടുംബ അംഗങ്ങളും കൂടി ഒരു ഇരുനൂറു പേര് തികച്ചും കാണും ..ഇവരാരും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നീട്ടും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില വർഷാ വര്ഷം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വർധിക്കുന്നു.. സമൂഹത്തിനു തീരെ ഗുണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ദേവസ്വം വക കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നമ്മുടെ സമ്പത് വ്യവസ്ഥയിൽ ചിലവാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ , ബാക്കി ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു, അങ്ങനെ ഉള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊന്നും കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ നൂറിൽ ഒരംശം പോലും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.. അംബാനിയേക്കാൾ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ആകാനും നിരവധി ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും കേരളം തന്നെ ദുബായ് പോലെ ആക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്വത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ പണം എല്ലാം സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എതിർക്കും, അത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, പകരം ക്ഷേത്രം തന്നെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, വർഷ വര്ഷം സ്വർണ്ണത്തിനു കിട്ടുന്ന അപ്പ്രീസിയേഷൻ കൊണ്ടല്ല സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കേണ്ടത്, മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും ഉത്പന്നങ്ങളും നൽകികൊണ്ട് ആവണം.. നടക്കില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പള്ളികളിലെ ഒക്കെ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രം മതി ഇന്ത്യക്കു ചൈനയേക്കാൾ മുന്നേറാൻ ..പക്ഷെ ആർകും ഉപകാരം ഇല്ലാതെ ചത്ത മുതൽ ആയി ഇരുന്നു പോകാൻ ആണ് ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ വിധി ..
Noble
2020-07-13 12:14:48 News
Please find the news
Chandrasekaran Nair,
2020-07-13 11:30:11 News
Republican Sen. Lindsey Graham of South Carolina set the internet abuzz on Sunday after saying the Democrats’ request to allow former special counsel Robert Mueller to testify before his committee about his investigation into Donald Trump will be “granted.” Graham’s stunning remarks came in response to Mueller’s op-ed published Saturday in The Washington Post expressing displeasure with Donald Trump commuting Roger Stone’s sentence. “Apparently Mr. Mueller is willing – and also capable – of defending the Mueller investigation through an oped in the Washington Post,” Graham tweeted. “Democrats on the Senate Judiciary Committee have previously requested Mr. Mueller appears before the Senate Judiciary Committee to testify about his investigation. That request will be granted,” he added. Graham’s tweet was met with an avalanche of responses, with some commentators saying Graham’s s decision would make Trump exceedingly unhappy by giving Mueller a forum to talk about his investigation. Others felt Graham — who is struggling in the polls — was trying to put distance between himself and the unpopular president. One person wrote: “It looks like the rats are leaving the sinking ship.” Another user noted that “There’s blood in the water. They’re starting to look to their own survival.”
Boby Varghese
2020-07-13 11:26:54 News
The situation in the USA also is changing. There is a good chance for law and order could be defeated and anarchy may succeed. Senior leaders like Obama or Biden do not have any problem to support defund and abolish the police. Not a single Democrat leader is capable to criticize vandalism, rioting, looting and arson. They prefer Mobocracy to Democracy. Law and order is the back bone of Democracy. Police power is the back bone of law and order.
Thomas Koovalloor
2020-07-13 10:29:38 News
A thoughtful article for all MALAYALEES at this time of COVID19 Lockdown and political turmoil.Congratulations to Writer Varghese Abraham Denvor for reposting this article time of political uncertainty to rethink about our future.
Adv.SriJith perumana
2020-07-13 10:29:26 News
മതവും, ദൈവവും ഉൾപെട്ട വാർത്തയായതിനാൽ പലരും മൗനബുജികളാകും എന്നറിയാം. എങ്കിലും പറഞ്ഞുതന്നെ ആകണം 🚩 22 ബില്യൺ അഥവാ 16,61,77,00,00,000.00 രൂപ മൂല്യമുള്ള 1179340.16 കിലോ ഗ്രാം അഥവാ 1300 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്ഷേത്രം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് വാർത്ത ആത്മരതിച്ചാണ് കൊറോണക്കാലം നമ്മൾ കൊണ്ടാടിയത്.. ഒടുവിലിപ്പോൾ അതേ കൊറോണക്കാലത്ത് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം വലിയ പരിധിവരെ രാജാവിന്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് നൽകി പരമോന്നത കോടതി വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.. എത്ര ചിന്തനീയമാണ് ഈ വാർത്തകൾ. ❓️ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളിലേതിനേക്കാൾ വലിയ, ഒരു കനത്ത നിധിശേഖരമാണ്, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിഗൂഡ നിലവറകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള അത്യപൂര്‍വ്വ സ്വര്‍ണ്ണനാണയക്കൂമ്പാരങ്ങള്‍, കിരീടങ്ങള്‍, വൈരം പതിച്ച സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍, തങ്കത്തകിടുകള്‍, പഞ്ചലോഹ ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല വജ്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ശേഖരങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ കാരറ്റ് മൂല്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താല്‍, ഈ പറഞ്ഞ ഇരുത്തിരണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിലവരുമെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാല്‍ പൌരാണിക മൂല്യത്തിനു വിധേയമായി, ഇവ ലേലത്തിനോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലും വലിയ സമ്പത്ത് ലഭിക്കും. തിരുവിതാംകൂർ രാജ വംശത്തിനോ കൊട്ടാരത്തിലോ പണം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭൂമി കുഴിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങളും വശമില്ലായിരുന്നു. ഈ നിധിയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ ചികയുമ്പോൾ മനസിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെ.., പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽനിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചോവന്റെയും ഹരിജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽനിന്നും മുലക്കരം പുരക്കരം ഭൂമിക്കരം തുടങ്ങിയ വകയിൽ ശൂദ്രപ്പട്ടാളം പിരിച്ചെടുത്തു കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചിരുന്ന ധനം ആണത് അതായത് സാധാരണക്കാരനനായ അരപ്പട്ടിണിക്കാരനും മുഴുപ്പട്ടിണിക്കാരനും നികുതി അടച്ച പണം.. വെള്ളക്കാർ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനായി അമ്പലത്തിൽ രഹസ്യ നിലവറ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒളിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൻറെ പൂർണ്ണവിവരം രാജ വംശത്തിനു അറിയാതെ പോകുന്നു.. ക്ഷേത്രത്തിലെ കൽപ്രതിമയായ പ്രതിഷ്ഠ സ്വർണം കഴിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അരച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണം കക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജരാജ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കഥകൾ... കളവുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശുദ്രന്മാരുടെ ശവം കുളത്തിൽ പൊങ്ങുന്നതുമെല്ലാം പഴങ്കഥകൾ... ബി നിലവറ തുറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നിലെ ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്... ആചാര മര്യാദകളും പഴമകളും പാലിക്കണം എന്ന പതിവ് ഉഡായിപ്പുകളുമായി കലവറ തുറക്കുന്നതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച തമ്പുരാക്കാൻമാരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ദൈവകാര്യമെന്ന പേരിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോയി. നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ നികുതിയിലൂടെയും മറ്റും നൽകുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനിയും തുറക്കാത്ത നിധി ശേഖരത്തിന് സർക്കാർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത്.... കൊറോണയും മഹാമാരിയും വന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പുപോലും ത്രിശങ്കുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണികൊണ്ട് മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴും കണക്കില്ലാത്ത സമ്പത്തും അറയിൽ വെച്ച് ദൈവം സർക്കാർ കാവലിൽ കഴിയുന്നത് എത്രകണ്ട് വിരോധാഭാസമാണ്. വിശ്വാസികളുടെയോ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ കാര്യം അവിടെ നിക്കട്ടെ ഈ l പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷേത്രം പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഈ സമ്പത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് എത്ര ലജ്ജാകരമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്മമായ ക്ഷേത്രം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്ന വാർത്ത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിനു മുൻപിൽ തുണി പൊക്കി കാണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.. .. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്‌, ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിന്റെ ഉപദേശം വേണ്ട. ഒരുത്തനും ഹിന്ദുവിന്റെ സ്വത്ത് കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങളും, ആക്ഷേപങ്ങളുമായി വരുന്ന വെട്ടുകിളികൾക്ക് നല്ല നമസ്കാരം. വിധി പകർപ്പ് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല എങ്കിലും വിധിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിവ് ഭാഗത്ത് നിന്നും മനസിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിയോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ്. തെറ്റായ നിയമ വ്യാഖ്യാനമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേസിൽ റിവ്യൂ ഹർജ്ജി നൽകണം. ആചാരപരമായി രാജകുടുംബങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പൊതു ക്ഷേത്രത്തെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വകാര്യസ്വത്തായി എഴുതി നൽകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനും, ഭരണഘടനയ്ക്കും നന്നല്ല. ©️അഡ്വ ശ്രീജിത്ത്‌ പെരുമന
true man
2020-07-13 01:29:10 News
He deserves it. He is a person with discipline. We had ample chances to meet him at his residence. His Vegetable and Flower Garden is one of the best, better to say best of the bests.
Sajimon Antony
2020-07-13 00:14:23 News
Good job.All the best .