പ്രതികരണങ്ങള്‍
vayanakaran
2016-05-12 03:53:53 News
കശ്മലന്മാരോട് ചിലത് പറയാനുന്റ്റ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു.
ആൺസുഹ്രുത്തുക്കൾ എന്ന്
പറയുമ്പോൾ ചില പുണ്യവാന്മാരും
അതിൽ പെടുമല്ലോ? അവരിലും
സന്ദര്ഭം വരുമ്പോൾ കശ്മലന്മാരാകുന്നവർ  ഉണ്ടായേക്കാം.
അത് കൊണ്ട്  മൊത്തത്തിൽ കശ്മലന്മാരോട് എന്നല്ലേ ശരി ചേച്ചി.
Indian
2016-05-11 22:08:30 News
If such a thing was about a Congressman, you can imagine what hell the RSS-BJP people will create. They even now question the educational qualifications of Rahul and denigrate Sonia. such people deserve no decency.
Modi's degree is not important. But we want to know if it is a fraud, which is crime
വിദ്യാധരൻ
2016-05-11 19:53:23 News
'ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിരിക്കുന്നത്' എന്ന ഭാഗം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.  വയസ്സ് ഒരു എൺപത് എങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും (ലേഖനത്തോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ പടം ആയിരിക്കും? ) ഒരു എൺപതിനോട് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒള്ളതൊക്കെ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പുരുഷ ലിഗംവും സ്ത്രീ ലിഗംവും ഏതാണ്ട് ഒരുപ്പോലെയിരിക്കും. ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ .  നിങ്ങൾ പുരുഷനാണെന്നു പറഞ്ഞു അഡമിറ്റ് ആയിരിന്നിരിക്കും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സത്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസും മമ്മൂക്കോയയും ചിരിച്ചതിൽ അത്ഭുതമില്ല, പിന്നെ സരിതാ ഡോക്ടർ വരാതിരുന്നത്, നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴേ അവർക്കും തോന്നി കാണും ഒന്ന്മില്ലാത്തവനായിരിക്കും എന്ന് .  പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രായം നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സൂചന നല്കുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല .  നിങ്ങൾക്ക് പലതും പറയണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉദാഹരണം 'തന്തക്ക് പിറക്കാഴിക പറയരുത് ' എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല .   'തന്തക്ക് പിറക്കാഴിക ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് പറയണം " എന്ന് ഭാര്യയോടു പറയണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല  .  എന്തായാലും  നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച ഒരു നല്ല കഥ. അഭിനന്ദനം !

andrew
2016-05-11 19:40:40 News

Real trump ?

Trump likes just himself. But has no clue yet what he is............

these are a few of the observations by his chief opponents especially Rafael Cruz.

  • trump has no understanding of the gravity of being President, he says blatant lies,he is utterly amoral,he will plunge US into abyss,he is just a Narcissist, he is a pathological liar, he don't know the difference between truth and lies. His babbling mouth simply spits out with no meaning. He is just the old man grumpy, without makeup he looks like the Colorado planned parenthood shooter. Now he claims he is mentally incapacitated to stand trial. Your trump will say the same if many idiots unite to vote for him.

  • He is a bully and he bullied out the rest. why they all have rotten skeletons in their closet, few of them are under Federal investigations especially Christie & trump himself being audited by IRS. Bullies come from insecurity and is a mask to coverup their inefficacy and insecurity. Trump is lying to his supporters. Repeat like a Parrot ' I am rich' but refuse to show his Tax returns which can prove or falsify his claim.

  • He is afraid of women, especially strong women. He supports rapists. Still he wants planned parenthood de-funded and he wants to punish women. His policies that affect women are even more offensive than his comments like calling them:- fat pigs,dogs,slobs & disgusting animals.

  • He himself stated: illiterate white men are voting for him.

  • Do you want to be one ?

andrew
2016-05-11 18:51:48 News

ദേവി സക്തി = power of women.

My Mother is a woman, my wife, daughters, sisters- they are all women.

I would not have been in this Earth without a woman.

Bible fanatics may differ; for according to a book called bible written by iron age priests; women were created to be inferior, slaves and servants for men. While those priests got fattened by the rich sacrificial animals, the idiotic men devotees thanked the god for not creating them as ''slaves, handicapped &women”. But women of the world should not panic. No such god of the priests ever existed. The god of the Jerusalem priests vanished by CE 70 when their temple was burned down by the Roman Army. But those 'god elements' crawled into christianity and sadly still survive. And christian women are still slaves to the god of the 'Alpha males' who hated or were afraid of women.

this year is very critical. Women of America is facing barbarism like in the old times of the illiterate Shaman -the medicine man. He was ignorant to begin with. But controlled the life of humans from; before conception and even to life after death. Religion and ignorant fanaticism is controlling American politics.

So unite under HILARY. Work for her, vote for her.

I am on the grassroots campaign for Hilary. But always find time to read and enjoy comments of my great masters – Vidhadahran & Anthappan {വിധ്യദരന്‍ & അന്തപ്പന്‍ }

cont.: the real trump ? Rotten or trash !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

Joseph Padannamakkel
2016-05-11 15:36:27 News
    
എ ഐ പി പാർട്ടിക്കാർ ദൽഹി  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെപ്പറ്റി പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ  തീർത്തും ശരിയല്ല.  ആരോപണങ്ങൾ  പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്കെതിരായി തൊടുത്തുവിടുന്നത്  പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രധാന വാർത്തകളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനായിരിക്കാം. ഗുജറാത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവിശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും വാശിയേറിയ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോഴും മോഡിയുടെ വ്യാജ ഡിഗ്രിയെപ്പറ്റി ആർക്കും പരാതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

 വിശ്വവിഖ്യാതമായ ദൽഹി സർവ്വകലാശാല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടു കീഴിലുള്ളതാണ്. ദൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീ മോഡിയുടെ ഡിഗ്രീ വ്യാജമല്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ എന്തിനാണ്?തികച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രങ്ങളെന്നുമാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.   മാത്രവുമല്ല  ആദ്മി പാർട്ടി ഭാവിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പൊള്ളയായ പ്രസ്താവനകൾ വെളിച്ചത്തു വരും. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ദൽഹി സർവകലാശാല ഇന്ന് ഒരുമ്പെടുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. 

രാജ്യത്ത് നൂറു നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഡിഗ്രീ പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കും സോണിയാ ഗാന്ധിജിക്കും ഡിഗ്രീയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മന്ത്രിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച കാമരാജ നാടാർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

1969-ൽ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവെഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്  എനിക്കുകിട്ടിയ മാസ്റ്റെഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്  കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പറിലായിരുന്നു.  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി   കമ്പ്യൂട്ടർവല്ക്കരിച്ച രണ്ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഡൽഹിയും അലിഗറുമായിരുന്നു. വിശാലമായ ഒരു ഹാൾ നിറയെ യൂണിവെഴ്സിറ്റിയുടെ വീതിയും നീളവുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്ക്കുകകൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്.  അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും അന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടുമായിരുന്ന  സക്കീർ ഹുസൈൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ടു യൂണിവെഴ്സിറ്റികളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ വല്ക്കരണം  പ്രത്യേകം ഊന്നി പറഞ്ഞതും ഓർമ്മിക്കുന്നു.  

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അമേരിക്കയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പഠനകാര്യത്തിനായി പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും എനിയ്ക്ക്  ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്  സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ  വേണ്ടി വന്നു. കേരളത്തിലേയ്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകളുടെ കോപ്പികൾക്കായി  പല കത്തുകളയച്ചിട്ടും ആരും മറുപടി തന്നില്ല. അന്ന് അലിഗറിൽ നിന്നും കിട്ടിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലെയും മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റിലെയും  ഫോണ്ട് അസ്സൽ മാർക്കുലിസ്റ്റിൽനിന്നും  ഒന്നുകൂടി നവീകരിച്ചതായിരുന്നു.  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി പേപ്പർ കോട്ടൺകൊണ്ടും ലിനൻ ഫൈബർ കൊണ്ടും   ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ഡിഗ്രി പേപ്പർ അതേ തിളക്കത്തിൽ തന്നെ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. കറൻസി പോലെ പേപ്പറിനുള്ളിൽ  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരും എമ്പ്ലവും കാണാം. അത് ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ അസൽപോലെ വ്യാജനാക്കാനും സാധിക്കില്ല.  ഡിഗ്രിക്കുപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം പേപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുകയുമില്ല. ദൽഹി യൂണിവെഴ്സിറ്റിയും അത്തരം നിലവാരമുള്ള ഡിഗ്രികളായിരിക്കും അക്കാലങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. മോഡിയുടെ കൈവശമുള്ളത്‌  വ്യാജ ഡിഗ്രിയെങ്കിൽ ഏതു വിദഗ്ദ്ധനും നിഷ്പ്രയാസം അത് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും.
Ponmelil Abraham
2016-05-11 15:35:33 News
Best wishes and greetings from one of the earliest members of the community who started as a prayer group 4 decades ago. We are proud and thankful to the Archdiocese of New York and above all grateful to Almighty God as well as Mother Mary for this beautiful church.
thommichen
2016-05-11 13:38:11 News
expecting such humorous articles from Mylapra.
വിദ്യാധരൻ
2016-05-11 13:20:25 News
സ്ത്രീകളെ ഉണരുവിൻ ഉണരുവിൻ 
രണ ഭൂമിയാണിവിടെ 
അസമത്വത്തിന്റെ, അനീതിയുടെ
അക്രമത്തിന്റെ പീഡനത്തിന്റെ 
ക്രൌര്യത്തിന്റെ 
ബലാൽക്കാരത്തിന്റെ.
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിടിൽ 
ഗ്രസിക്കാനാവാത്തെതെന്തുണ്ട് ?
നിങ്ങളാണ് പ്രകൃതി 
നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ല 
പുരുഷ കേസരികൾ ഇല്ല .
ഏതോ അമ്മയുടെ ലാളനത്തിൽ 
വളന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കൊലയാളി 
നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് -
ചീത്ത വിളിപ്പവർപോലും. 
ഹൃദയം നീറി പുകയുമ്പൊഴും 
നീതിക്കായി കേഴുന്നു മാതൃ ഹൃദയങ്ങൾ 
നിശിത വിമർശനങ്ങളി 
എരിഞ്ഞടങ്ങാത്തതാണ് 
നിങ്ങളുടെ ആർദ്ര ഹൃദയങ്ങൾ 
പടപോരുതെങ്കിലും 
നീതിക്കായി അനീതി 
കൊടിക്കുത്തിവാഴുമ്പൊഴും 
 സ്ത്രീകളെ ഉണരുവിൻ ഉണരുവിൻ 
രണ ഭൂമിയാണിവിടെ 
അസമത്വത്തിന്റെ, അനീതിയുടെ
അക്രമത്തിന്റെ പീഡനത്തിന്റെ 
ക്രൌര്യത്തിന്റെ 
ബലാൽക്കാരത്തിന്റെ.
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിടിൽ 
ഗ്രസിക്കാനാവാത്തെതെന്തുണ്ട് ?
Women can do great things
2016-05-11 13:06:20 News
The first woman ventured into space more than fifty years ago -- Valentina Tereshkova in 1963. Since then, nearly 60 other women have followed in her footsteps.
കാർത്തിക
2016-05-11 13:03:34 News
പ്രിയ സു .. ചേട്ടന് 

മാനസ്സ മണിവീണയിൽ ഗാനം 
പകർന്നൂ ഭവാൻ .....
പ്രേമാർദ്ര ചിന്തകളാൽ 
മണി വീട് കെട്ടി മനം... 

ചേട്ടന്റെ കാർത്തൂ 
comedylover
2016-05-11 13:00:46 News
I enjoyed the funny description of thirummel.
georgekutty
2016-05-11 12:45:04 News
ഏതാണ്ട് ഇത് പോലൊരു അന്ഭവം എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുട്. നല്ലതു പോലെ ചിരിച്ചു. പ്രത്യകിച്ചു എന്ടെ ഭാര്യ,
ഉദ്ധതൻ
2016-05-11 10:57:02 News
സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നല്ലൊരു സംവിധായകൻ ഇല്ലാതെ രാജ്യ സഭയിൽ സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിക്ക് മാറാതെ കേരളത്തിനും നന്മ വരില്ല 

പ്രതികരണങ്ങള്‍
JyothylakshmyNambiar
2020-08-10 14:31:21 News
Respected Sreedevi madam, I enjoyed your video clip about the great RK Narayanan. Since I have not read much of his books your video made me to look for his books and read them. Your article sprinkled with humor given along with the video was also interesting. Your speech was inspiring me to pursue my reading Classics further and your breadth of knowledge sparked a passion for learning them in detail. Thank you Ma’
DrJacobThomas
2020-08-10 14:13:59 News
Great job
JustinAbraham
2020-08-10 12:21:31 News
While I LOVE to see JoeBiden leading in swing states and national polls, I am still baffled how Trump's numbers are still in the lower 40% range. Who in God's name makes up this 40% that STILL think should continue in WH?? Who??? Who?????? WHO???? I cannot believe still there are some malayalees supporting
vayankaran
2020-08-10 12:20:16 News
കള്ളപ്പേരിൽ എഴുതുന്ന കമന്റിന്റെ പുറകെ പോകുന്നോ SA? How about Dr.Raja Lakshmi counseling Boby as her patient? Or is it the other way better? നമ്പ്യാർ, പിഷാരടി എന്നൊക്കെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് ധരിപ്പിക്കാനല്ലേ സാറേ? ഇ മലയാളി മുടങ്ങാതെ വായിക്കുന്നില്ല അല്ലെ
ProfGFNPhd
2020-08-10 12:11:14 News
ബൈഡന്റെ വി പി സ്ഥാനാർഥി ബൈഡനെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കും. കാത്തിരുന്നു കാണുക.!!!!!!!!!!!!!!!!
SA
2020-08-10 11:59:30 News
How about Dr.Raja Lakshmi counseling Boby as her patient? Or is it the other way better?
susy
2020-08-10 11:58:58 News
Achayanmarke vera jolionumilla. remember T M Seshan !!!!!
TomAbraham
2020-08-10 09:48:58 News
Biden s VP will bring his defeat, Pence vs woman vp. Biden makes Much ado about nothing.
Sana
2020-08-10 06:49:27 News
Very good story dear. Usual thread but beautiful and mind blowing mesmerisum.
Shiji
2020-08-10 02:00:24 News
Nice
JohnTharayil
2020-08-09 23:10:16 News
To analyse the Trump supporters, you need brain cells and where the hell you are going to find it?

2020-08-09 22:38:06 News
പച്ചക്കറി കൃഷിയോട് ആഴമായ അഭിനിവേശവും പ്രതിബദ്ധയും!! Great going ഷിജോ പൗലോസ്
DrRajaLakshmyNambiyarPsychologist
2020-08-09 20:54:53 News
We analyse people by their comments, writings, behaviour, past performance etc. We see a wild irrational person always spitting out the venom of hatred. I see facts & critical analysis in Dr.Andrews writtings. Bobby constantly attacks the truth. He is unwilling to accept the findings of hundreds of Intelligence officers. Hope all readers will ignore him. Regardless of what he says, pls. continue your article to educate Malayalees. I am not religious but I & my Husband go to the temple for community spirit. Sad to see many of our North Indians support trump. Please don't vote for him. I know how much my clients are suffering because of him. He is just for himself. 4 more years of him, many will commit suicide.- Dr.Raja Lakshmy
BobyVarghese
2020-08-09 19:47:12 News
Anyone, who still believes that Trump got elected because of Russia and Putin, must be in a mental institution. The Democrats insulted the intelligence of Americans by selecting the most corrupt Hillary as their candidate, and the Americans elected Trump. This year it is double insult by selecting Biden. Biden is not only corrupt but senile also.
manayan
2020-08-09 19:11:46 News
Oh man what a joke. FL achayan who called Nair with all those therivilis is in the Nair camp. The therivili audio is going viral in the WhatsApp groups. Achayan used to comment fitting replies under all Nair news links in the past. FOKANA is nothing but a bunch of jokers trying to get fame in their old ages.