പ്രതികരണങ്ങള്‍
വിദ്യാധരൻ
2016-05-10 08:56:11 News
നിസാരമായൊരു പെണ്ണിനായി 
നിന്റെ ജീവൻ നീ കൊടുക്കരുതേ 
ആ' പുഷ്പം'[ ചവുട്ടി അരച്ചതു്പോൽ
അവൾ നിന്നെ തഴഞ്ഞു കളഞ്ഞിടുമേ
'മോളെ തങ്കമേ ഒമാനെ നീ  
ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ശൂന്യമത്രേ;
ആ രാപ്പാടി പക്ഷിയെപ്പോലെ നമ്മൾ 
പാറിപറക്കുമീ നീലവാനിൽ 
എത്ര കൊടുംങ്കാറ്റു വീശിയാലും 
എത്ര പെരുമഴ പെയ്യിതിടിലും 
തങ്കമേ മാറോടു ചേർത്തു വച്ച് 
നിനക്ക് ഞാൻ ചൂട് പകർന്നിടുമേ ,
ചുണ്ടുകൾ തമ്മിലുരസി നമ്മൾ 
അനൂഭൂതമാക്കും നിമിഷങ്ങളെ 
'രമണന്റെ' മുരളി ഞാൻ കട്ടെടുത്ത് 
'കോലക്കുഴൽവിളി' പാട്ട് വായിച്ചിടും"
ഇങ്ങനെ ചൊന്നു കമിതാക്കളെല്ലാം 
പ്രേമത്തിൻ മൂർദ്ധന്യ രതിയിലെത്തും  
ക്ഷണികാമാം പ്രേമകുടുക്കിലായി 
ഒടുങ്ങുന്നെത്രയോ  ജീവിതങ്ങൾ? 
*********************************
നർമ്മവും  ഗാംഭീര്യോം കൂട്ടി  നിങ്ങൾ 
നല്ലൊരു സൃഷ്ട്ടി നടത്തിയല്ലോ .
നല്ല രചനകൾ എന്നുമെന്നും 
വായനക്കാർക്ക് മൃഷ്ട്ടാന ഭോജനമേ .

John Varghese
2016-05-10 07:38:40 News

Anthappans arguments are backed up with some facts and it doesn’t matter whether it is from CNN or somewhere else.  The article written by Sam is not a healthy one and no substance in it.  He is making some statements.  I don’t want to speak about the other empty vessels.   Keep going Anthappan .

Anthappan
2016-05-10 07:26:31 News

As usual, you are twisting things around Mr. Matthulla.  I never quoted Bible. I quoted from “The Kingdom of heaven is within you” by Leo Tolstoy.  And, you never mentioned about Leo Tolstoy because you are so fixed in Bible interpretation of Paul and don’t want to get out of the box and think.  Gandhi was an open minded person to accept the teachings of Jesus and Tolstoy and practice it in his freedom fight for India.  I know, just like many other Christians, you cannot even accept the fact that Gandhi was follower of Jesus by practicing what Jesus preached about The Kingdom of Heaven is within you.   In order to understand another person’s suffering one has to go through similar suffering.  And, that understanding gives that person to overcome the barriers of color, creed, race and religion and reach out to other people.  Gandhi understood the lack of freedom for his fellow beings and their suffering under a foreign government.  He adopted the non-violence as the means of weapon to fight the aggressor and eventually won the freedom for India.  He was a person who practiced many of Jesus’s ideas in his freedom struggle.  I don’t think Paul had that chance to practice it with the people who were suffering under Roman rule.  His philosophies helped many pastors and Bishops to promote their agenda and develop their kingdoms on earth.   

 

Anthappan
2016-05-10 04:03:36 News

It looks like all the politically conscious Malayalees have gone to Kerala to participate in one of the crooked election in the world.  Oommen Chandi-Achuthanandhan-Anthony-Pinarayi-Mani-Blakrishnapilla- then another cycle starts with their children and goes back to Oommen Chandi-Achuthanandhan-Anthony-Pinarayi-Mani-Blakrishnapilla……  But few politically unconscious people like Tom, Sam, and Kurian are left out.  But unfortunately their collective conscious has one thing in common and that is ignorance.  If you write something, substantiate it with some evidence.  Don’t write that Trump is ‘pavam’ and a naïve baby still drinking breast milk.  Trump has association with KKK and other right wings who want a White America.  The ten million GOP vote Trump got is 0.03% of the total population. So don’t get excited about him. There are more than that white Americans are here in America to have a revolution and take over power in America and drive out the inferior people they think is driving down the economy.  And, Trump is the leader of that group.  He will become a threat to humanity if you don’t go and cast your vote for Hillary.  So, stop your argument and persuade your moronic friends, Tom and Sam,  to stop this foolish arguments like a ‘ pavam Trump want to help all the people suffering.”. If you don’t rise up to the occasion then you are  destined to be doomed.  

yoshika p raju
2016-05-10 02:43:38 News
Dear sir,
I am Yoshika P Raju, from Dharmastala,Karnataka. I read the news of ammmachis demise from e malayalee website. Its really sad to hear the news. I join you in your sorrows with my mother.  We would like to share some message from gods word  which can really comfort you.
please read John 5:28,29. Its soon going to be a reality ON EARTH. Revelation 21:3,4 says soon the sufferings and sorrows on earth will be removed. Nobody will have to worry about their dead beloved ones.
I would like to share few more interesting truth from gods word.  hope you will contact me through mail,my address -yoshikapr@gmail.com.
THANKYOU
Psychology Today
2016-05-09 20:55:45 News

In this month's issue of Personality and Individual Differencesa study was published that confirms what we all suspected: Internet trolls are horrible people. 

Let's start by getting our definitions straight: An Internet troll is someone who comes into a discussion and posts comments designed to upset or disrupt the conversation. Often, in fact, it seems like there is no real purpose behind their comments except to upset everyone else involved. Trolls will lie, exaggerate, and offend to get a response. 

What kind of person would do this? Some Canadian researchers decided to find out.

They conducted two online studies with over 1,200 people, giving personality tests to each subject along with a survey about their Internet commenting behavior. They were looking for evidence that linked trolling with the "Dark Tetrad" of personality traits: narcissism, Machiavellianism, psychopathy, and sadism. 

They found that Dark Tetrad scores were highest among people who said trolling was their favorite Internet activity. To get an idea of how much more prevalent these traits were among Internet trolls, see this figure from the paper:

Look at how low the Dark Tetrad scores are for everyone except the trolls! Their scores for all four traits soar on the chart. The relationship between trolling and the Dark Tetrad is so significant that the authors write in their paper:

"... the associations between sadism and GAIT (Global Assessment of Internet Trolling) scores were so strong that it might be said that online trolls are prototypical everyday sadists." [emphasis added]

Trolls truly enjoy making you feel bad. To quote the authors once more (because this is a truly quotable article): "Both trolls and sadists feel sadistic glee at the distress of others. Sadists just want to have fun ... and the Internet is their playground!"

അന്തപ്പശിവ ശരണം
2016-05-09 20:55:04 News
അന്തപ്പൻ ആള് പുലിയാ.  എല്ലാത്തിനേം ഒരേ സമയത്ത് ഇട്ട് കറക്കുകയാണ് .  സാം നിലമ്പള്ളി, ടോം കുരിയൻ ഇപ്പാ ഇതാ റ്റെക്സൻ അമേരിക്കൻ, റ്റെക്സാസ്കാരും മുഴുവൻ പോത്തുകളാണ് .  എന്തിനാ കുരിയാ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുന്നത് .  അതുകൊള്ളാം ഇപ്പോ ഇയാൾ മലയാളികളേം തമിഴന്മാരേം ഒക്കെ കൂട്ടി അന്തപ്പനെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകാനുള്ള പരിപാടിയാണന്നു തോന്നു.  കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപ്പോലെ ബംഗാളികൾ ഉണ്ട് അവരാകുമ്പോൾ വലിയ ചിലവില്ല.  മാത്തുള്ള ചേട്ടൻ അന്ത്പ്പനിട്ടു ഒരു ഇരിട്ടടി കൊടുക്കാൻ നോക്കി ഇരിക്കുകയാ . അങ്ങേർക്ക് കാശുകൊടുക്കണ്ട.  എവിടുത്തു കാരനാ അന്തപ്പൻ ചേട്ടാ താങ്കൾ. ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി പൂജ തുടങ്ങാനാ.  പേര് ക്രിസ്ഥിയാനിയുടെ ആണെങ്കിലും അവതാരം ശിവന്റെയാണെന്ന് തോന്നു .  ശംഭോ ശിവ ശംഭോ.  ആ ത്രീശൂലം എടുത്ത് ഒരു പെരുമാറ്റം അങ്ങ് നടത്തു അന്തപ്പശിവ ദേവാ .
TexanAmerican
2016-05-09 20:17:18 News
Anthappaa.... over akkalle....
We all read cnn.com  .  If you have something to say make an article and publish....
Why you want to do cut and paste under all articles? 
Same to Tom ....
There is only one word for what you are doing? TROLLing.
A lot of newspapers took out the comment section after uncontrollable trollers..
Please ... we love emalayali comments.... but not TROLLIng from people like you.
Ninan Mathullah
2016-05-09 20:00:19 News

All these Christian denominations here because somebody interpreted Bible verses in his self-interest and there was a group to follow him. Of course Bible verses are deep in meaning and it can have different levels of meaning in it. Now the situation is like ‘vaaledukkunnavanellam velichappadan’. Mr. Anthappan quoting ‘Kingdom of Heaven’ from Bible is a misinterpretation. Romans 14:17, “For the kingdom of heaven is not meat or drink; but righteousness, and peace and joy in the Holy Spirit”. It is not about our material or physical needs. Even a handicapped person as Tom mentioned or a person in jail as Apostle Paul or you and I when going through suffering can experience it. This is what Jesus is talking about kingdom of heaven within you. That peace, joy and strength is not coming from your self or your own potential but through faith in Jesus. An atheist or a materialistic person will not understand this mystery.

George Thumpayil
2016-05-09 16:45:29 News
Thank you the invisible Vidhyadharan Master.  Wherever you are, whoever you are, hats off to you.
-George Thumpayil
George Thumpayil
2016-05-09 16:43:08 News
Sudheer, thank you very much.  Hope to see you on Saturday at the award function.
- George Thumnpayil
varughese Philip
2016-05-09 15:18:41 News
Best wishes to Indulekha.
PT KURIAN
2016-05-09 15:12:16 News
Dear Anthappan, please don't try to mislead the malayalees.  THEY ARE ONE OF
THE POLITICALLY CONSCIOUS group among Indian Americans. 

My request to EMALAYALEE is to get published all different views of malayalees either in
Malayalam or English. Keep smiling.
Anthappan
2016-05-09 13:58:30 News
Make the great America a place for all the legal emigrants and Citizen to live together. Hillary Clinton can do it. 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
JyothylakshmyNambiar
2020-08-10 14:31:21 News
Respected Sreedevi madam, I enjoyed your video clip about the great RK Narayanan. Since I have not read much of his books your video made me to look for his books and read them. Your article sprinkled with humor given along with the video was also interesting. Your speech was inspiring me to pursue my reading Classics further and your breadth of knowledge sparked a passion for learning them in detail. Thank you Ma’
DrJacobThomas
2020-08-10 14:13:59 News
Great job
JustinAbraham
2020-08-10 12:21:31 News
While I LOVE to see JoeBiden leading in swing states and national polls, I am still baffled how Trump's numbers are still in the lower 40% range. Who in God's name makes up this 40% that STILL think should continue in WH?? Who??? Who?????? WHO???? I cannot believe still there are some malayalees supporting
vayankaran
2020-08-10 12:20:16 News
കള്ളപ്പേരിൽ എഴുതുന്ന കമന്റിന്റെ പുറകെ പോകുന്നോ SA? How about Dr.Raja Lakshmi counseling Boby as her patient? Or is it the other way better? നമ്പ്യാർ, പിഷാരടി എന്നൊക്കെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് ധരിപ്പിക്കാനല്ലേ സാറേ? ഇ മലയാളി മുടങ്ങാതെ വായിക്കുന്നില്ല അല്ലെ
ProfGFNPhd
2020-08-10 12:11:14 News
ബൈഡന്റെ വി പി സ്ഥാനാർഥി ബൈഡനെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കും. കാത്തിരുന്നു കാണുക.!!!!!!!!!!!!!!!!
SA
2020-08-10 11:59:30 News
How about Dr.Raja Lakshmi counseling Boby as her patient? Or is it the other way better?
susy
2020-08-10 11:58:58 News
Achayanmarke vera jolionumilla. remember T M Seshan !!!!!
TomAbraham
2020-08-10 09:48:58 News
Biden s VP will bring his defeat, Pence vs woman vp. Biden makes Much ado about nothing.
Sana
2020-08-10 06:49:27 News
Very good story dear. Usual thread but beautiful and mind blowing mesmerisum.
Shiji
2020-08-10 02:00:24 News
Nice
JohnTharayil
2020-08-09 23:10:16 News
To analyse the Trump supporters, you need brain cells and where the hell you are going to find it?

2020-08-09 22:38:06 News
പച്ചക്കറി കൃഷിയോട് ആഴമായ അഭിനിവേശവും പ്രതിബദ്ധയും!! Great going ഷിജോ പൗലോസ്
DrRajaLakshmyNambiyarPsychologist
2020-08-09 20:54:53 News
We analyse people by their comments, writings, behaviour, past performance etc. We see a wild irrational person always spitting out the venom of hatred. I see facts & critical analysis in Dr.Andrews writtings. Bobby constantly attacks the truth. He is unwilling to accept the findings of hundreds of Intelligence officers. Hope all readers will ignore him. Regardless of what he says, pls. continue your article to educate Malayalees. I am not religious but I & my Husband go to the temple for community spirit. Sad to see many of our North Indians support trump. Please don't vote for him. I know how much my clients are suffering because of him. He is just for himself. 4 more years of him, many will commit suicide.- Dr.Raja Lakshmy
BobyVarghese
2020-08-09 19:47:12 News
Anyone, who still believes that Trump got elected because of Russia and Putin, must be in a mental institution. The Democrats insulted the intelligence of Americans by selecting the most corrupt Hillary as their candidate, and the Americans elected Trump. This year it is double insult by selecting Biden. Biden is not only corrupt but senile also.
manayan
2020-08-09 19:11:46 News
Oh man what a joke. FL achayan who called Nair with all those therivilis is in the Nair camp. The therivili audio is going viral in the WhatsApp groups. Achayan used to comment fitting replies under all Nair news links in the past. FOKANA is nothing but a bunch of jokers trying to get fame in their old ages.