പ്രതികരണങ്ങള്‍
Dr. Know
2016-02-28 20:16:48 News
 കാമക്രോധ മോഹ സ്‌മൃതി ഭ്രംശ ബുദ്ധിനാശ സര്‍വ്വനാശകാരണത്വാത്‌ - 
വായനക്കാരൻ
2016-02-28 19:52:11 News
ശശിക്ക് അമ്പാടെ തെറ്റി. ജരയും മരണവും കാലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ, അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളിന് തീർച്ഛയായും അത് അകാലത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്.  
സ്നേഹം പലപ്പോഴും കാമപൂരണത്തിനാണെങ്കിലും എപ്പൊഴും അങ്ങനെയല്ല.  
സർക്കസ്സിലെ ട്രപ്പീസ് കളിക്കാർ ഒരു ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് വെറുതെ ചാടുന്നതിനു പകരം രണ്ടുമൂന്നു തവണ കരണം മറിഞ്ഞു ചാടിയാണ് അവരുടെ കഴിവ്` പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. കരണം‌മറിയൽ അവരുടെ പ്രദർശനത്തിന് അലങ്കാരമായി മാറുന്നു. അനാവശ്യമായ വാക്കു കസർത്തുകൊണ്ട് ആശയ ദുരൂഹതയും കാവ്യവൈകല്യതയുമാണ് കൈവരിക്കുന്നത്. 
Anthappan
2016-02-28 18:12:08 News

David Duke (KKK) is back

Trump turned his back

He pretends he doesn’t know him

But media is after him

They wanted to him to disavow

But he asks them How

He got away so far with nonsense

Insulting peoples commonsense   

Use your power of vote

To kick this crook out.

Screw Ted Cruz (Screw)

Before we get screwed

Rubio is like a boy

He needs a big toy

Sanders is a grandpa

He needs to go to a SPA

Cast your vote,

For Hillary you note.  

Professor Kunjappu
2016-02-28 16:12:47 News

 

എന്‍റെ പഴയ മാന്യസുഹൃത്തിന്:

മലയാളം ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചവര്‍ക്ക് “അകാല”പ്രയോഗം പുത്തരിയല്ല. അകാലമരണവും അകാലജനനവും എന്നേ മലയാള ഭാഷയില്‍ കുടിയേറി!
Untimely എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍. “അകാലി”യെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ, ആവോ?  സമയമുണ്ടെങ്കില്‍ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തോട് ചോദിക്കൂ.


പിന്നീട് എഴുതിയ കാര്യത്തിന് വാലും തുമ്പും കിട്ടുന്നുമില്ല.


ദയവുചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് എഴുതൂ!


പേരു വെച്ച് എഴുതിയതിനു നന്ദി! അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രതികരിക്കണമെന്നു തോന്നിയത്.
Dr. Kunjappu   

Dr.Sasi
2016-02-28 14:06:42 News
അകാല(ത്തിൽ )മരണം , അകാല(ത്തിൽ) ജര  എന്നിവ വികലമായ  ഭാഷ പ്രയോഗങ്ങളാണ് !മരണവും ജരയും  എല്ലാം തന്നെ കാലത്തിലാണ്‌ സംഭവിക്കു്നത്!അകാലത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല . മ്മേൽവിലാസം  തെറ്റി ആര്ക്കും കത്ത് ലഭികാറില്ല .മദനമോഹങ്ങൾ സാധാരണമാണ് !എന്നാൽ അലപ്പം വിചാരം ചെയനുന്റ്ടു.ഭർത്താവ്‌ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്  ഭാര്യയുടെ കാമം  തീര്കാനനല്ല.മറിച് ഭർത്താവിന്റെ കാമം തീര്കാനാണ് .താല്പ്പര്യം ;ഭാര്യ  ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കാമം തീര്കാനനല്ല! മറിച്ചു ഭാര്യയുടെ കാമം തീര്കാനാണ് .
മയ്യില്പ്പീലി കൊണ്ടു പോലും മതിലുകൾ കെട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോല മനസ് കവിക്കുന്ടു.ഭാഷ കൊണ്ടു എന്തിനു മതിലുകൾ തീര്കണം !
(typing error noticed .Kindly disregard)
(Dr.Sasi) 
Jack Daniel
2016-02-28 13:11:05 News
When spirit gets low people do this kind of thing.  Get spiritually uplifted and go home.  Always trust in me.  
Anathappan
2016-02-28 10:53:45 News

Trump hates all Race

And that is on his face

He will divide the nation

And isolate us from all nations

We don’t need a wall

And that will be our fall

We need a leader

Not a trouble maker

Vote Malayalee vote

For Hillary you vote

We need to acknowledge

Her experience and knowledge

She will keep the nation united

And not like Trump, divided 

oru Malayalee
2016-02-28 10:42:42 News
ഇപ്പോള്‍  മനസിലായേ ?
Vote for Hilary and be proud.
Vayanakaran
2016-02-28 10:33:30 News
 സ്ത്രികളെ  പേടി ഉള്ള  ഒരു കമന്റുകാരന്‍  പ്രിയങ്ക  ഫാന്‍  ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ  പ്രശ്നം എല്ലാം  പ്രിയക  Prime Minister  ആയാല്‍  തീരും എന്ന്  സ്ഥിരം  കീറ്റു മായിരുന്നു . ഈയിടെയായി  വിവര കേടു തന്നെ എഴുതി വിടുന്നു. ഭാരിയ ഒന്ന് പെരുമാറി എന്നു തോന്നുന്നു. അതാകാം പേടി യുടെ  കാരണം .
Jack Daniel  അമ്മാവനെ ഒന്ന് സന്നര്സിക് . വിവരകെടും  പേടിയും പമ്പ കടക്കും .
Then vote for HILARY
Hilary is our next president.
vayanakaran
2016-02-28 10:31:34 News
കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും
സാങ്കല്പ്പികം എന്ന്  നോവലിൽ ശ്രീ സാംസി
എഴുതിയിട്ടുണ്ടൊ?
Tom abraham
2016-02-28 08:58:49 News

Anthappan, your lines are good, 

No lofty thoughts, no balanced food !

Trump is our capitalistic  Appan !

Hillary can beat Bernie the Moothappan !

No lies with Trumpappan, he will sue,

Clintons to jail, for dollars to citizens, due.

No, no, noway can she win, nor beat our hero,

Before Trumppan, she will be a zero.

Thanks to you for making me a poet !

But, remember, I am no Laurette .

Ninan Mathullah
2016-02-28 05:03:54 News

The original inhabitants of India were the dark skinned Dravidiians as the authors of the Indus valley civilization. The Aryans came later by 1500 BC, although the BJP government is trying to rewrite history with the theory that Aryans were indigenous to this place. The Dravidiians were pushed to the south eventually to become the four southern Dravidian states. Aryan rulers continued the conquering of the south from Asoka’s time onwards. Is it reasonable to assume that the Nair and Pilla groups are the Dravidian elements and the Marthanda Varma’s ancestors from the Aryan elements from north? One clue is in their appointing Brahmins (paradesi Brhamins) to important positions. Was it Makkathayam or Marumakkathayam followed by the ‘Paradesi Brahmins’ and the Raja kudumbam of Marthanda Varma?

വിദ്യാധരൻ
2016-02-27 20:42:49 News
ജരാനരകൾ ബാധിച്ചെങ്കിലും 
മതനമോഹത്തിന് കുറവിലൊട്ടുമെ
ഒന്നിച്ചുണരുന്നവ പൂക്കുറ്റിപോലെ ചിലപ്പോൾ 
ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ  പാതിവഴിയിൽ 
കത്തി ചമ്പലാകുന്നു;  ഞാൻ വൃദ്ധനാകുന്നു .
വിദ്യാധരൻ
2016-02-27 20:36:11 News
ഇല്ല വിഴുങ്ങാനവില്ല നിങ്ങൾ -
തരുന്നതൊക്കെ കിഴങ്ങുപോലെ 
വ്യവച്ഛേദിക്കണം സര്വ്വതിനേം 
അറിയണം അതിനുള്ളിൽ 
മറവായിരിക്കുന്ന നിഗൂഡതയെ
സത്യത്തിന്റെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് 
അസത്യം മരണത്തിന്റെ 
നൃത്തചുവടു വയ്ക്കുന്നു.
അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി 
മനുഷ്യർ അന്ധരാകുന്നു 
ബന്ധിതരാകുന്നു 
മരണം വരേയും 
സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ 
അനന്ത വിഹായസ്സിൽ 
പറക്കാനവാതെ 
നിലത്തിഴയുന്നു 
മൃത്യുവെ കൈവരിക്കുന്നു 
എവിടെ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന സത്യം?
എവിടെ കാരുണ്യം , ദയ, 
തുടങ്ങിയ സുകുമാരഗുണങ്ങൾ ?
വഴിമാറി അവയൊക്കെ 
ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാം  
പണത്തിനും പ്രധാപത്തിനും.
പണം പണം അതിന്റെ 
കിലുകിലാരവമെങ്ങും 
ശബരിമലയിലും വിശുദ്ധനാട്ടിലുംമക്കയിലും  
അലയടിച്ചുയരുന്നു അതിന്റെ മന്ദ്രനാദം 
അതിനെ നാദബ്രഹ്മമായി കരുതി 
മതിമറക്കുന്നു മർത്യൻ 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Sundar Menon 10th Fail
2020-07-13 20:24:07 News
Dear Sumithra PhD. Everyone talks about constructing house for poor. The fact on ground in Kerala is such that, the rulers are looters. They loot public money, tax payer money, gold smuggling.... The moment the Temple gold is taken out , do you think any one other than these looters have any control of that gold in Kerala , where in you can't even trust IAS people??
ഒരു ആരാധകൻ
2020-07-13 20:05:08 News
പാവം സ്വപ്ന മോൾ. കണ്ടിട്ട് സഹിക്കണില്ല.
Sumithra Ritha Menon.Ph.D
2020-07-13 18:56:55 News
If the old Raja Kudumbam has the owner ship of the temple what good is for the Public or KHNA. Grow some sense in the head. That wealth must be auctioned in world wide market and use the money to build homes for the poor whom we always ignore. - Sumithra
Samuel Geevarghese
2020-07-13 16:58:20 News
Great family.
Aswathi Sussan
2020-07-13 16:35:02 News
Trump identifies another hoax: The coronavirus. ump has called many things hoaxes over the years — the investigation into his 2016 campaign’s dealings with Russia, his impeachment, global warming — but on Monday he called into question the existence of an epidemic that has killed more than 135,000 Americans. During a flurry of activity on his Twitter account, Trump retweeted a message from game show host Chuck Woolery that claimed “everyone is lying” about the coronavirus as part of a plot to sabotage the economy and hurt Trump’s reelection campaign. HE WILL FAIL PATHETICALLY IN 2020. IF MULLER TESTIFIES IN SENATE trump will be in jail.
JACOB
2020-07-13 16:03:13 News
World War I did one good thing. It ended the Ottoman empire. Many parts of Europe were converted into Islam by the Ottomans. Turkey can do whatever they want, it is their country. Turkey earns a lot of foreign exchange revenue through tourism. We will see what happens.
JACOB
2020-07-13 15:58:28 News
In a previous occasion, Mueller looked incoherent in his congressional testimony. Mueller's plan was to keep the investigation going through the 2020 election to hurt Trump. AG Barr told him to conclude the investigation. Mueller was able to keep it going through the 2018 congressional elections. Mueller is a snake who teamed with a jew to destabilize America.
Tony
2020-07-13 14:16:37 News
In aVaazhikkal' service, there is a step of lifting in the chair by priests and saying Oxios. It never happened. It was just a prayer and declaration of appointing an associate. It is similar to appointing some as trustee. It is an appointment . That is what Metropolitan thirumeni clarified in 30 min speech that day. Suffrogan is not a post that is guaranteed to become Metropolitan. It is Metropolitan's discretion to elivatate any of senior Episcopa to next Metropolitan. That is also clarified in ythe same speech. Please do not mislead.
Valsala P
2020-07-13 13:17:57 News
Federal Judge Orders Review Of Trump’s Commutation Of Roger Stone’s Sentence. In a surprise move, a federal judge on Monday ordered the Trump administration to turn over President Donald Trump’s order commuting the sentence of longtime friend Roger Stone for a review. U.S. District Judge Amy Berman Jackson has questions about whether trump commuted Stone’s parole along with his prison sentence, according to several reports. “Judge Amy Berman Jackson wants to see Roger Stone’s commutation paperwork, after questions have arisen about whether trump’s clemency covers only Stone’s prison time or also his probation,” CNN’s Shimon Prokupecz explained. “US Probation Office has raised questions about the commutation.”
Shaji Varghese
2020-07-13 13:13:21 News
Fox News contributor just accused Trump and the entire Republican party of treason. Fox News political analyst Juan Williams blasted rump and the entire Republican party for their stunning silence after it was reported that Russia paid bounties for the murder of US troops in Afghanistan.
Anila Rajendran
2020-07-13 13:03:29 News
ഗൂഗിളിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അസ്സറ്റും ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂ ആണ് 1 ട്രില്യൺ US ഡോളർ. ഗൂഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്നത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള മൂല്യം ആണത്, ഗൂഗിൾ മുഴുവൻ തൂത്തുവാരി വിറ്റാൽ ഇത്രേം പണം കിട്ടണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൈയ്യിൽ ഉള്ളത് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന തുകയാണ്.. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗൂഗിളിനേക്കാൾ വലുതാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം.. ഇനീം 2019 ലെ കണക്കു അനുസരിച്ചു ഗൂഗിൾ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു, നേരിട്ടല്ലാതെ അതിലും ഇരട്ടി ആളുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് നൽകുന്നു, അതായത് ഗൂഗിൾ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിൽ അതുമൂലം പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു.. പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആകെ ജീവനക്കാരും കൊട്ടാരം കുടുംബ അംഗങ്ങളും കൂടി ഒരു ഇരുനൂറു പേര് തികച്ചും കാണും ..ഇവരാരും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നീട്ടും സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില വർഷാ വര്ഷം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വർധിക്കുന്നു.. സമൂഹത്തിനു തീരെ ഗുണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ദേവസ്വം വക കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നമ്മുടെ സമ്പത് വ്യവസ്ഥയിൽ ചിലവാക്കുന്ന ജീവനക്കാർ , ബാക്കി ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു, അങ്ങനെ ഉള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊന്നും കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ നൂറിൽ ഒരംശം പോലും വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.. അംബാനിയേക്കാൾ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ആകാനും നിരവധി ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും കേരളം തന്നെ ദുബായ് പോലെ ആക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്വത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ പണം എല്ലാം സർക്കാരിന് കൊടുക്കണം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എതിർക്കും, അത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, പകരം ക്ഷേത്രം തന്നെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കണം. ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, വർഷ വര്ഷം സ്വർണ്ണത്തിനു കിട്ടുന്ന അപ്പ്രീസിയേഷൻ കൊണ്ടല്ല സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കേണ്ടത്, മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന സേവനങ്ങളും ഉത്പന്നങ്ങളും നൽകികൊണ്ട് ആവണം.. നടക്കില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും വെറുതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പള്ളികളിലെ ഒക്കെ സ്വത്തുക്കൾ മാത്രം മതി ഇന്ത്യക്കു ചൈനയേക്കാൾ മുന്നേറാൻ ..പക്ഷെ ആർകും ഉപകാരം ഇല്ലാതെ ചത്ത മുതൽ ആയി ഇരുന്നു പോകാൻ ആണ് ഈ സ്വത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ വിധി ..
Noble
2020-07-13 12:14:48 News
Please find the news
Chandrasekaran Nair,
2020-07-13 11:30:11 News
Republican Sen. Lindsey Graham of South Carolina set the internet abuzz on Sunday after saying the Democrats’ request to allow former special counsel Robert Mueller to testify before his committee about his investigation into Donald Trump will be “granted.” Graham’s stunning remarks came in response to Mueller’s op-ed published Saturday in The Washington Post expressing displeasure with Donald Trump commuting Roger Stone’s sentence. “Apparently Mr. Mueller is willing – and also capable – of defending the Mueller investigation through an oped in the Washington Post,” Graham tweeted. “Democrats on the Senate Judiciary Committee have previously requested Mr. Mueller appears before the Senate Judiciary Committee to testify about his investigation. That request will be granted,” he added. Graham’s tweet was met with an avalanche of responses, with some commentators saying Graham’s s decision would make Trump exceedingly unhappy by giving Mueller a forum to talk about his investigation. Others felt Graham — who is struggling in the polls — was trying to put distance between himself and the unpopular president. One person wrote: “It looks like the rats are leaving the sinking ship.” Another user noted that “There’s blood in the water. They’re starting to look to their own survival.”
Boby Varghese
2020-07-13 11:26:54 News
The situation in the USA also is changing. There is a good chance for law and order could be defeated and anarchy may succeed. Senior leaders like Obama or Biden do not have any problem to support defund and abolish the police. Not a single Democrat leader is capable to criticize vandalism, rioting, looting and arson. They prefer Mobocracy to Democracy. Law and order is the back bone of Democracy. Police power is the back bone of law and order.
Thomas Koovalloor
2020-07-13 10:29:38 News
A thoughtful article for all MALAYALEES at this time of COVID19 Lockdown and political turmoil.Congratulations to Writer Varghese Abraham Denvor for reposting this article time of political uncertainty to rethink about our future.