പ്രതികരണങ്ങള്‍
Elcy Yohannan Sankarathil
2020-05-31 21:38:16 News
Such a beautiful poem! Human beings are frail vessels,will be full when filled with the Holiness!
നാരയണ പ്രസാദ്
2020-05-31 20:41:56 News
അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന മോക്ഷം കിട്ടാത്ത ആത്മാക്കളെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നോ വഴിയിൽ?
Hari Namboodiri
2020-05-31 20:02:04 News
Very good article Thank u
Moncy kodumon
2020-05-31 19:27:10 News
ഇമലയാളി ഒരുമലയാള ഓൺലൈൻപ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അതിനാൽ മലയാളത്തിൽഅഭിപ്രായംമതി. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽതന്നെകുറിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകമാണ് . മലയാളംപറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരിയെക്കൊണ്ട്മകനെകെട്ടിപ്പിച്ചാൽ മലയാളസംസ്കാരംവരികില്ല. 'എന്നിരുന്നാലും മലയാളവും ഈമലയാളിയെ യും മറക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഈ മലയാളിക്ക് പിന്തുണ നൻമകൾ നേരുന്നു.
Kuruvilla Mathew, Chicago.
2020-05-31 16:59:17 News
"Trump says US will designate Antifa as a terrorist organisation" . “ANTIFA” is not an organization. This means Trump is classifying anyone who is against fascism as a terrorist. Fascism is defined as: “authoritarian ultranationalism characterized by dictatorial power, forcible suppression of opposition.” This is how Hitler happened. Thanks to all peaceful protesters. A anti protester a trumper white woman -pooped on police car & did not clean her ...... I don't know how many trump malayalees are with her. Where are they any way!
Mathews Eldho. NY
2020-05-31 16:32:34 News
NEVER in my lifetime i heard people calling a president of the U.S. names,
Joseph Abraham
2020-05-31 15:53:26 News
റഫീഖ് തറയിൽ വളരെ പ്രതിഭയുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമാഹാരം കയ്യിൽനിന്നും താഴെ വയ്ക്കാതെ വായിക്കാൻ തോന്നുന്ന പുസ്തകമാണ്. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു മികച്ചതും കൃതിമത്വം കലരാത്ത ഭാഷയാൽ എഴുതിയതുമാണ്. ഒരു അപസർപ്പക കഥപോലെ എഴുതിയ അവസാനത്തെ അദ്ധ്യായം എന്ന കഥ എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു
സൂര്യൻ
2020-05-31 13:47:56 News
നന്നായിട്ടുണ്ട് 😇
Rosamma kochumundappillil
2020-05-31 10:25:51 News
I recommend my amma Rosamma kochu mundo pulli to this contest. She is 75 years old and enjoys planting
Thomas T Oommen
2020-05-31 10:12:54 News
എല്ലാ മലയാളികൾക്കും മലയാളി സംഘടനകൾക്കും ഇമലയാളി ആവശ്യമാണ്. ഇമലയാളിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളും , അറിയിപ്പുകളും , സാഹിത്യസൃഷ്ടികളുമെല്ലാം അനുദിനം, അനുനിമിഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സംരംഭത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കേണ്ടതും അവശ്യം ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് വേണം ഇമലയാളി - ഇമലയാളിക്കു നമ്മെയും. പിന്തുണക്കുക. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.
ഡോ.ടി.എച്ച്. ജിത.
2020-05-31 09:17:15 News
ഉദാസീനയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉഷാറുള്ള നിരൂപണം. നന്നായിരിക്കുന്നു സ്വപ്നാ.
eswaramangalam
2020-05-31 00:36:42 News
അമ്മ എഴുതിയത് വായിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ണുനിറഞ്ഞുപോയി. എനിക്കുമുണ്ട് ആളും ആരവവുമില്ലാത്ത ഒരു തറവാട് 😒
Edward Cheruvathoor
2020-05-30 23:36:19 News
Very saddened to hear of the passing away of Wycliffe Achaayan. Heartfelt condolences to the family. Our prayers are with all family members. May our Lord comfort you all at this time of grief. Eddie and Family (Hosur - India).
Thomas T Oommen
2020-05-30 22:58:40 News
Heartfelt condolences and prayers. His leadership and contributions to our community are remarkable. Sunny Wyclif was the face of our community in DC. We will miss him.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2020-06-01 17:01:41 News
Crime family. Some people have no conscience. Let the law handle this case.
Oru Pravasee
2020-06-01 16:59:22 News
Roy cheyithathu nalla kariyam !Karabiya muttinilkkunathu athaham sahichukollum! Verutha veebu parayaan eluppam! We need practical!whatever he did it and I am proud of him!
Gandhi
2020-06-01 16:58:26 News
Hi Roy First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. – Mahatma Gandhi Quotes
KURYAN
2020-06-01 16:45:13 News
shame on emalayalam publishing this kind of cheap news and half naked same photos.
1st degree Murder
2020-06-01 16:44:51 News
An independent autopsy into the death of George Floyd was released by his family on Monday and it showed that he was in fact killed by asphyxia after having his neck compressed by Derek Chauvin. According to USA TODAY’s Nicquel Terry Ellis, the report concludes Floyd’s death was “homicide caused by asphyxia due to neck and back compression that led to a lack of blood flow to the brain.”
JACOB
2020-06-01 14:09:21 News
All corporations are scared of Jesse "Shake-down" Jackson. This is protection money. Google is a good company.
RAJU THOMAS
2020-06-01 12:46:45 News
Very good indeed! And all done remotely via individual smart phones! Superb planning and coordination! Congratulations to all that participated this laudable enterprise! Amazingly professional-grade! [Why do I use so may exclamation marks? I can't help it.] The entire piece is poignantly realistic, and with not a single excess in dialogue or sentiment or acting. And the English is standard American, and grammatical, idiomatic--unlike the subtitles to most Indian films (except for some confusion between the two-dot ellispsis and the three-dot ellispis). Yet why was the beautiful ending lyric not translated?
Fact Check
2020-06-01 12:35:11 News
Please read it as 'quit writing trash'
Boby Varghese
2020-06-01 12:02:51 News
Why Roy's blood is not boiling when more than a dozen blacks were killed in Chicago during memorial day weekend and another dozen kids were killed in Baltimore ? You must be a hypocrite.
Fact Check
2020-06-01 11:59:44 News
Here are the famous 5 personalities who were deeply inspired and motivated by Mahatma Gandhi's teaching and followed his principles: Barack Obama. Martin Luther King. Steve Jobs. Albert Einstein. Nelson Mandela. Any how you don't have any such credentials. So quit write trash
Donald
2020-06-01 11:51:46 News
where is our so called leader? Is he still in the bunker? He was making fun of Biden and now he also ended up. Fools will be trapped by their own words.
നിരീശ്വരൻ
2020-06-01 11:47:23 News
സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നതിലാണ് ഓരോ അവന്മാർക്ക് പ്രശ്നം . പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിൽ കിടക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. തക്കത്തിനൊത്ത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ തങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ മറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് . സോദോം ഗൊമോറയെക്കുറിച്ചു അറിയാത്തവരാരാണ് . ബൈബിൾ എഴുതിയവന്മാര് തന്നെ സ്വവർഗ്ഗഭോഗികകൾ ആയിരുന്നു . അത് മഹാവ്യാധിയായപ്പോൾ അത് പാപമാണെന്ന് എഴുതി. സ്വവർഗ്ഗഭോഗികളാണ് വാദിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭഛിദ്രം പാടില്ലെന്ന് . അവന്മാരെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ഇതുപോലെ പ്രസ്താവന ഇറക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരുടെ സ്വവർഗ്ഗഭോഗത്തെ കുറിച്ചാരും അറിയില്ലല്ലോ .
Elizabeth Mulavana
2020-06-01 11:36:12 News
ഈ ലേഖനം കൊണ്ട്‌ താങ്കൾ എന്താണ്‌ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌? ഈമലയാളി എന്താണ്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ 1- മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈസ്റ്റ്രോജനും പ്രോസ്റ്റ്രോജനും ഉണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ ആണുങ്ങളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നും പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ആണുങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയോ? ഗാന്ധിജി ഏതോ സന്ദർഭത്തിൽ കുറിച്ച വാചകം കേവലം ഒരു വാസ്തവ പ്രസ്താവമായിരിക്കേ അതിന്റെ പേരിൽ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെ വർണ്ണ വെറിയനാകും? 2- ലേഖകൻ ഓന്തിന്റെ സ്വഭാവം കാട്ടുന്നുമുണ്ട്‌.ഉത്തരേന്ത്യയിൽ താമസം തരപ്പെടുത്താൻ അസത്യം പാലിച്ചു എന്ന് ലേഖനത്തിൽ ലേഖകൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും? 3- സ്വൈര്യമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈമലയാളി വായനക്കാരിൽ പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന കുറുക്കൻ പ്രകൃതമുള്ള എഴുത്റ്റുകൾ കൊണ്ട്‌ ഈമലയാളി എന്തു നന്മയാൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌?
Anil Mohan. DE
2020-06-01 11:23:59 News
ലൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ :- വൻ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കു 500 ബില്യനും; പട്ടിണിക്കാർക്ക് 1200 $ കൊടുക്കുന്ന തട്ടിപ്പ്. ക്യാൻസർ രോഗികൾ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചാരിറ്റിയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കുന്നതും ലൂട്ടിങ്. റഷ്യയുടെ പണം വാങ്ങി രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും ലൂട്ടിങ്.
Me2
2020-06-01 11:21:39 News
I agree with Anthappan. If Bishop has done something like this, it is his responsibility to take care of the child and mother. Franko doesn't want to take any responsibility and speak against abortion. We want to do the DNA test on all the people those who talk against abortion and find out their DNA is matching with any orphans.